Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Jak rodzą się gwiazdy?

  Nowe gwiazdy powstają od zawsze, od pierwszych chwil po pierwszym wybuchu. Niektóre z nich otaczają się rodzinami planet.

  W przestrzeni kosmicznej znajdują się chmury, które mogą zaświecić jak Słońce. W rzeczywistości bowiem gwiazdy rodzą się z gazu i pyłu rozproszonego we Wszechświecie. Jednakże...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /1 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstawał mur chiński

  Nazywany jest najdłuższym cmentarzem świata

  Geneza budowy Wielkiego Muru Chińskiego sięga ósmego wieku przed Chr. Olbrzymie państwo chińskie podzielone było wówczas na samodzielne prowincje, w których władzę sprawowali samodzielni, konkurujący ze sobą książęta feudalni. Monarchowie ci rozumieli...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /7 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstaje i jak wygląda zorza polarna

  Zorza polarna jest jednym z najwspanialszych widowisk, które daje nam przyroda. Jej światło pulsuje, zmienia swe barwy i natężenie. Przybiera kształty firanek, draperii, koron, wstęg i świetlistych smug. Przez cały czas obraz się zmienia.

  Aczkolwiek mechanizmy powodujące zorzę są dość dobrze i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /10 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydrosfera

  HYDROSFERA - wodna powłoka Ziemi.

  Całkowita objętość wód na Ziemi - 1 390 000 000 km3

  W tym:

  - 96,5% - Wszechocean

  - 1,7% - wody podziemne

  - 1,7% - lądolody i lodowce

  - 0,5% - rzeki, jeziora, bagna i biosfera

  obieg wody - ustawiczne przemieszczanie się wody przy równoczesnej zmianie jej stanu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /2 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hutnictwo metali zależnych i niezależnych

  Rudy zelaza sprowadzane z Ukrainy, Szwecji i z Brazylii. W polsce wydobywa sie rudy zelaza na wyz. Krakowsko Czestochowskiej - Klobuck i Krzebice. Wystepuja ale nie wydopbywa sie w rejonie Gor Swietokrzyskich i Suwal;k. Huty zlokalizowane sa w wiekszoci w Gornoslaskim Okregu Przemyslowym - np. Huta Katowice. Na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hodowla w Polsce

  Celem chowu zwierzat jest produkcja miesa, mleka, jaj i welny.

  Na chow zwierzat wplywaja:

  - ilosc i jakosc wyprodukowanych pasz

  - stan ilosciowy zwierzat

  - liczba zatrudnionych i ich kwalifikacje

  - stan pomieszczen gospodarczych przeznaczonych do chowu i ich wyposazenie techniczne

  Do grupy zwierzat...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hodowla lasów na terenie Polski - Odnowienia i zalesienia

  "Krajowy program zwiększenia lesistości", przyjęty przez Rząd RP dnia 23 czerwca 1995 r. Przewiduje on wzrost udziału lasów w przestrzeni kraju do 30% w 2020 r. i 33% w perspektywie 2050 r. Leśne zagospodarowanie gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa jest uzasadnione przede wszystkim potrzebą zwiększenia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /2 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hodowla lasów na terenie Polski - Szkółkarstwo

  Materiał sadzeniowy na potrzeby zalesienia gruntów i odnowienia lasu produkowany jest w szkółkach leśnych. W roku 1998 ich liczba wynosiła 1385, a łączna powierzchnia produkcyjna - 3521 ha.

  Rok Liczba szkółek Powierzchnia produkcyjna

  1991 1 163 3 227

  1992 1 166 3 248

  1993 1 219 3 310

  1994 1 380 3...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hodowla lasów na terenie Polski - Nasiennictwo i selekcja

  Podstawowymi formami ochrony leśnych zasobów genowych są komisyjnie uznawane i podlegające ochronie prawnej, wyłączone i gospodarcze drzewostany nasienne, plantacje i plantacyjne uprawy nasienne oraz drzewa doborowe. Opracowany w 1993 r. "Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hodowla lasów na terenie Polski - Hodowla lasu

  Celem hodowli lasu jest zapewnienie trwałości i wysokiej produkcyjności lasów oraz ciągłości rozwoju i stabilności ekosystemów leśnych przez stosowanie - wzorowanych na procesach naturalnych - metod odnowienia i kształtowania struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów. Zespół zabiegów odnowieniowych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011 Znaków /2 432

  praca w formacie txt

Do góry