Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Nizina Śląska

  Nizina Śląska stanowi rozległą równinę o powierzchni 12734 km2, której osią z południo-wschodu na północo-zachód płynie Odra, przyjmując z lewej strony: Osobłogę, Nysę Kłodzką, Oławę, Ślężę, Bystrzycę i Kaczawę, z prawej zaś - Małą Panew, Stobrawę i Widawę. Równina sąsiaduje od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Rudolf Dodano /28.09.2011 Znaków /6 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nizina Mazowiecka

  Nizina Mazowiecka polozona jest w dorzeczy Wisly.

  Budowa geologiczna:

  Nizina mazowiecka jest niecka, ktora powstala w osadach mezozoicznych, wypelniona jest utworami trzeciorzedu, wystepuja tutaj wody artezyjskie zalegajace na glebokosci 200 m. w piaskach oligocenskich.

  Rzezba nizinna:

  Uksztaltowana zostala...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Rudolf Dodano /28.09.2011 Znaków /10 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niszcząca działalność lodowców

  Niszcząca działalność lodowców polega na żłobieniu podłoża i zboczy dolin górskich. Materiał przymarznięty do lodowca i transportowany przez niego stanowi morenę denną. Jest to masa gliniasto-gruzowa, którą przesuwający lodowiec żłobi podłoże i pogłębia dolinę rzeczną. Dlatego też z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Rudolf Dodano /28.09.2011 Znaków /3 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemcy - Informacje ogólne

  Niemcy:pow: 356.7 tys

  lud. 81.4

  Stol: Berlin

  Niemcy podzielone są na 16 landów.

  Krainy geog.

  1. Alpy,

  2. Wyż Bawarska

  3. Średniogórze Niemieckie

  4. Niz. Niemiecka

  Rolnictwo: W produkcji sera masła mięsa są w czołówce, klimat sprawia że są tu obszary nadające się do uprawy owoców warzyw...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Rudolf Dodano /28.09.2011 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Następstwa ruchu obrotowego Ziemi

  Gwiazda jest to ciało niebieskie świecące własnym światłem. Słońce jest gwiazdą. Ziemia jest planetą. Planeta to ciało niebieskie które nie świeci własnym światłem lecz odbija światło od gwiazdy. Satelita jest to ciało niebieskie krążące wokół planety. Satelitą naturalnym Ziemi jest...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Rudolf Dodano /28.09.2011 Znaków /3 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narwiański Park Narodowy - Muzeum przyrodnicze

  W centrum wsi Krutyń, w zabytkowej stodole mazurskiej znajduje się Muzeum Przyrodnicze, które przedstawia zwierzęta, występujące na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Kolekcja liczy niespełna 200 eksponatów i stale powiększa się. Przeważają wśród nich ptaki: drapieżne, krukowate, wodne...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Rudolf Dodano /28.09.2011 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narwiański Park Narodowy - Ścieżki przyrodnicze

  W celu poznania przyrody Mazurskiego Parku Krajobrazowego, opracowano kilka ścieżek przyrodniczych. Część z nich została oznakowana w terenie i opisana w krótkich informatorach, w które zaopatrzyć się można, wyruszając w drogę.

  I Krutyń i okolice

  Rezerwat - "Zakręt" - ścieżka prowadzi przez...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Rudolf Dodano /28.09.2011 Znaków /3 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narwiański Park Narodowy - Pomniki przyrody

  Pomnikami przyrody na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego uznano do 1998 r. 93 obiekty. Są to najczęściej stare dęby, występujące pojedynczo lub w grupach, o ciekawych kształtach sosny, malownicze aleje lipowe i głazy narzutowe. Część z nich można łatwo zobaczyć, gdyż znajdują się we wsiach...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Rudolf Dodano /28.09.2011 Znaków /2 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narwiański Park Narodowy - Użytki ekologiczne

  Wszystkie wyspy na jeziorach Parku w części byłego województwa suwalskiego, z wyjątkiem wysp objętych inną formą ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty) oraz wysp wykorzystywanych rolniczo i wysp posiadających trwałą zabudowę. Wyspy leżą w granicach gmin Ruciane Nida, Mikołajki, Pisz, znajdują...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Rudolf Dodano /28.09.2011 Znaków /2 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narwiański Park Narodowy - Rezerwaty

  CZAPLINIEC - rez. ornitologiczny, pow. 17, 10 ha; chroni ponad 200 letni drzewostan sosnowy, gdzie niegdyś była kolonia czapli siwej.

  CZAPLISKO - ŁAWNY LASEK - rez. ornitologiczny, pow. 7,62 ha; chroni ponad 200 letni drzewostan sosnowy, gdzie niegdyś była kolonia czapli siwej.

  JEZIORO LISUNIE - rez...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Rudolf Dodano /28.09.2011 Znaków /3 039

  praca w formacie txt

Do góry