Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat "Woronicza"

  Został utworzony w 1989 roku. Położony jest na terenie Nadleśnictwa Supraśl, obręb Sokółka i zajmuje powierzchnię 133,80 ha. Charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod względem geomorfologicznym. Centralną jego część zajmuje płaskodenna, miejscami o stromych brzegach, dolina rzeki Woronicza...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /2 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat Krasne

  Został utworzony w 1990 roku. Ten niewielki obiekt o powierzchni 83,61 ha leży po prawej stronie szosy Białystok - Supraśl, w pobliżu stawów rybnych Polskiego Związku Wędkarskiego. Zabiegi hydrotechniczne i okresowe regulacje stanu wody w stawach mają duży wpływ na stosunki wodne w rezerwacie.

  Płaski...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat Jałówka

  Został utworzony w 1990 roku. Jest to rezerwat częściowy. Zajmuje powierzchnię 277 hm. Za utworzeniem rezerwatu przemawiały duże walory przyrodnicze obiektu, zwłaszcza: znaczne zróżnicowanie ekosystemów ( leśnych, wód płynących, źródliskowych ), różnorodność zbiorowisk roślinnych, występujących w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /2 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Ochrona krajobrazu

  Ochrona środowiska zmierza do zabezpieczenia przed zniszczeniem bądź degradacją walorów przyrodniczych i cech estetycznych krajobrazu na określonych obszarach, z uwzględnieniem ich znaczenia jako terenów rekreacyjnych. Jest ona realizowana przez tworzenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Fauna

  Teren ten jest miejscem bytowania 154 gatunków ptaków w tym 139 gatunków lęgowych. Z rzadkich gatunków występuje tu między innymi bocian czarny, żuraw, orlik krzykliwy, dzięcioł trójpalczasty, kruk. Duże populacje osiągają gatunki tajgowe, takie jak: orzechówka, gil, krzyżodziób świerkowy i inne. Do...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Stosunki wodne

  Pod względem hydrograficznym obszar ten znajduje się w większości w zlewni Supraśli. Przez wschodnie tereny przebiega dział wodny Wisły i Niemna, a przez północne dział wodny Biebrzy i Supraśli, niższego rzędu. Wytworzyły się tu rzadko spotykane torfowiska wysokie, a w dolinach rzek torfowiska...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Ukształtowanie terenu

  Rzeźba terenu powstała podczas zaniku zlodowacenia środkowopolskiego. Występuje tu duże zagęszczenie różnorodnych form geomorfologicznych tworzących zupełnie młody krajobraz polodowcowy, jednakże bez jezior. Najwyższe wzniesienia przekraczają 200 m npm., przy deniwelacji względnej do 80 m i nachyleniu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Warunki klimatyczne

  Klimat charakteryzuje się znacznym kontynentalizmem. Zima trwa tu ponad 100 dni, a lato ponad 90 dni. Średnia temperatura roczna wynosi ok. + 7°C, średnia temp. lipca + 18°C, średnia temp. stycznia - 4°C, amplituda roczna 22°C. Opady są stosunkowo niewielkie ok. 550 mm rocznie. Dominują wiatry zachodnie o...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

  Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej to rozległy kompleks leśny rozciągający się na północ od Białegostoku i zajmujący 73094 hektarów, z otuliną 125349 hektarów. Niedostrzegany przez naukowców i turystów, zapatrzonych w sąsiednią Puszczę Białowieską, późno doczekał się uznania. W 1970 r...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwa i ich stolice na całym świecie

  EUROPA

  Islandia - Rejkiawik

  Irlandia - Dublin

  Portugalia- Lisbona

  Hiszpania- Madryt

  Wielka Brytania- Londyn

  Francja - Paryż

  Holandia- Amsterdam

  Belgia- Bruksela

  Luksemburg - Luksemburg

  Szwajcaria- Berno

  Włochy - Rzym

  Norwegia- Oslo

  Dania- Kopenhaga

  Niemcy- Berlin

  Liechtenstein- Vaduz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /3 373

  praca w formacie txt

Do góry