Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Województwo Podlaskie - Budowa geologiczna krain

  Pod względem tektonicznym obszar województwa podlaskiego znajduje się w obrębie Wyniesienia Mazursko-Suwalskiego wchodzącego w skład krystalicznej prekambryjskiej platformy wschodnio - europejskiej.

  Węglanowe skały kredy górnej wraz z osadami trzeciorzędowymi budują podłoże czwartorzędu. Powierzchnia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo Podlaskie - Podział województwa podlaskiego na krainy geograficzne

  Na obszarze województwa podlaskiego ze względu na genezę form morfologicznych wyróżniono następujące regiony naturalne (wg J. Kondrackiego i A. Richlinga) :

  Makroregion Pojezierze Litewskie

  - mezoregion Pojezierze Zachodniosuwalskie

  - mezoregion Pojezierze Wschodniosuwalskie

  - mezoregion Równina...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo Podlaskie - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

  Województwo Podlaskie posiada w znacznym stopniu zachowane w stanie naturalnym, o wysokich i unikalnych walorach w skali kraju i Europy, środowisko przyrodnicze - głównie duże kompleksy naturalnych lasów oraz jeziora i bagienne doliny rzek o cennej i różnorodnej roślinności. Obszary te odznaczają się...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /2 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plemiona Indian Ameryki Południowej - WITOTO

  Indianie Ameryki Południowej, które wraz z kilkunastoma innymi plemionami wchodzą w skład odrębnej rodziny witotoańskiej języków makrokaraibskich. Zamieszkują oni (okołó 20 tys.) obszary Kolumbii i Peru (zachodnią część Amazonii między dopływami Napo i Caqueto). Prowadząc półkoczowniczy tryb życia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plemiona Indian Ameryki Południowej - TUPI - GUARANI

  Ponad 40 plemion Indian Ameryki Południowej, tworzących oddzielną rodzinę językową, zamieszkujących pierwotnie wybrzeża. Pod naporem Europejczyków rozprzestrzenili się na terenach Brazylii, Boliwii, Peru, Kolumbii i Paragwaju. Niektóre z plemion na terenach Brazylii zostały doszczętnie wyniszczone...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plemiona Indian Ameryki Południowej - PANO

  Kilkanaście plemion Indian Ameryki Południowej, tworzących odrębną rodzinę językową, podzieloną na 3 grupy (centralną, południowo-zachodnią i południowo-wschodnią). Zamieszkiwali oni zachodnie dorzecze Amazonki na obszarze Brazylii, Boliwii i Peru. Dziś (szacunkowo około 15 tys.) najliczniejszym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plemiona Indian Ameryki Południowej - MAPUCZE

  Araukanie

  Kilkanaście plemion (m.in. araua, sipo, pama) Indian Ameryki Południowej, tworzący oddzielną grupę (arauańską), wchodzącą w skład arawakańskiej rodziny językowej. Współcześnie zamieszkują tereny Chile i Argentyny. Waleczni, skutecznie opierali się ekspansji Inków, a w czasie konkwisty -...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plemiona Indian Ameryki Południowej - MAJOWIE

  Plemiona Indian środkowoamerykańskich z grupy kicze, majańskiej rodziny językowej. Początkowo zamieszkiwali południowo-wschodnie tereny Meksyku, Gwatemalę i część Hondurasu. Pierwsze ich państwa - miasta powstały w I-III w., których szczyt rozwoju przypadł na V-IX w. Później z nieustalonych powodów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plemiona Indian Ameryki Południowej - KECZUA

  Plemiona Indian Ameryki Południowej, keczumarańskiej rodziny językowej, zamieszkujące obszary Peru oraz częściowo Ekwadoru i Boliwii. Wraz z Ajmarami stanowili dominującą grupę państwa Inków. Współcześnie zamieszkują głównie tereny wiejskie, trudniąc się uprawą ziemi i hodowlą oraz rzemiosłem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plemiona Indian Ameryki Południowej - KARAIBOWIE

  Około 70 plemion Indian, karaibskiej rodziny językowej, zamieszkujących pierwotnie Amerykę Południową i wyspy Morza Karaibskiego. Byli oni kopieniaczami uprawiającymi głównie maniok, bataty i kukurydzę. Zajmowali się także łowiectwem, rybołówstwem i rzemiosłem (głównie garncarstwem i wyrobami...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /631

  praca w formacie txt

Do góry