Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Stabilność ekonomiczna produkcji rolnej

  Stabilność ekonomiczna produkcji rolnej wymaga od państwa wypracowania jednoznacznej długookresowej i trwałej polityki rolnej, której głównym regulatorem jest rynek. W tym celu niezbędna jest ochrona producenta rolnego przed wysokim stopniem ryzyka, które wiąże się z charakterem produkcji uzależnionej od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Zmiana struktury agrarnej

  Przebudowa istniejącej struktury agrarnej - spuścizny reformy rolnej z 1945 r. i późniejszej polityki władz PRL wobec wsi - jest podstawowym warunkiem wzrostu wydajności i efektywności ekonomicznej polskiego rolnictwa. Wymagać ona będzie dostosowania wielkości modelowej gospodarstwa do jakości gleb...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /3 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Konkurencyjność produktów rolniczych na rynku krajowym i międzynarodowym

  Wysoka jakość towaru oraz cena rynkowa zapewniająca opłacalność produkcji i możliwości jej zbytu, to warunki, którym podporządkować się musi nie tylko producent rolny, lecz również otoczenie z nim kooperujące. W tym celu należy:

  - organizować regionalne służby klasyfikacyjno-standaryzacyjne...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Nowoczesne wykształcenie

  Wspierać należy różne formy nowoczesnego kształcenia młodzieży i dorosłej ludności wiejskiej jako inwestycji o podstawowym znaczeniu dla przezwyciężania cywilizacyjnego upośledzenia tej grupy społecznej. Powszechność nowoczesnego nauczania na wsi jest warunkiem koniecznym skutecznego gospodarowania i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /1 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania

  "Ratowanie" ogółu gospodarstw jako dobra samego w sobie jest szalbierstwem moralnym i politycznym o rujnujących następstwach socjalnych, gospodarczych i kulturalnych; to pogłębianie stanu zapaści cywilizacyjnej wsi polskiej i polskiego rolnictwa. Wypadanie gospodarstw z produkcji rynkowej jest zjawiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /2 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój rolnictwa w Polsce - Rzeczywistość

  Łączna liczba gospodarstw chłopskich w Polsce szacowana jest na około 3.058 tysięcy. Z tego ponad milion to zagrody użytkujące od 0,1 do 1 hektara. Z pozostałych 2.041 tyś. blisko 50 tyś. nie prowadzi żadnej produkcji rolnej, a dalsze 300 tyś. niczego z tego, co wytwarza, nie sprzedaje. Średnia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /8 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój rolnictwa w Polsce

  Rolnictwo jest ważnym sektorem gospodarki polskiej, a tradycje chłopskie są istotnym składnikiem naszej świadomości zbiorowej. Podobnie rzecz ma się w innych społeczeństwach europejskich niezależnie od ich nowoczesności i liczebności ludności wiejskiej. Wynika to z ukształtowanych przez tradycje...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój poglądów na morza i oceany. Odkrycia i ekspedycje oceanograficzne

  Morza i oceany budziły zainteresowanie ludzi od zarania ich dziejów. Świadczą o tym pozostawione ślady kulturowe w wielu znaleziskach archeologicznych, jakie odnajduje się coraz to licznej niemal na całym globie. Najcenniejsze są jednak dokumenty pisane, te dotyczą znacznie mniej odległej przeszłości...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /9 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój organizmów w proterozoiku - Chronologiczny rozwój organizmów

  - 2,5 mld - 1,7 mld lat temu: dolny proterozoik

  - 2,3 mld

  Powstają proste, jednokomórkowe bakterie shizomyletes, które rozmnażają się natychmiast i w sposób bardzo gwałtowny. Organizmy te przeprowadzają proces fotosyntezy. Rozkładają dwutlenek węgla zawarty w wodzie morskiej i wytrącają z niego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /7 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój organizmów w proterozoiku - Formy życia w prekambrze

  Pierwotne mikroorganizmy prekambru nie pozostawiły w skałach prawie żadnych swoich szczątków, ani odcisków negatywowych. Organizmy te nie były w stanie wytwarzać szkieletów, co spowodowało brak śladów i naszą niewielką wiedzę na ich temat.

  Liczniejsze i bardziej zróżnicowane skamieniałości pojawiły...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /2 024

  praca w formacie txt

Do góry