Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Rynek paliw płynnych i ciekłych - WPROWADZENIE TEORETYCZNE

  Przed omówieniem tematu głównego wyjaśnię kilka często pojawiających się pojęć ekonomicznych .

  RYNEK  to zwięzła nazwa procesu prowadzącego do tego , że decyzje gospodarstw domowych dotyczące konsumpcji alternatywnych dóbr , decyzje przedsiębiorstw o tym , co i jak wytwarzać oraz decyzje...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011 Znaków /5 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch wirowy Ziemi i jego następstwa

  Ruch wirowy jest to ruch ziemi wokół własnej osi z zachodu na wschód, trwający 23 godz. 56 min. 4 sek. W tym czasie wszystkie miejsca na Ziemi zakreślają okrąg, oprócz biegunów.

  Następstwa ruchu wirowego Ziemi:

  - dobowa zmiana wysokości Słońca nad horyzontem (dzień i noc)

  - spłaszczenie ziemi na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH PŁYT LITOSFERY

  Teoria płyt litosfery jest aktualnie najbardziej akceptowaną teorią geotektoniczną wyjaśniająca przyczyny fałdowań i powstawania gór, tłumacząca jednocześnie zmiany w rozkładzie kontynentów i mórz w dotychczasowej historii Ziemi.

  Teoria zakłada istnienie w strukturze ziemskiej litosfery kilkunastu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011 Znaków /5 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój świata organicznego w wybranym okresie geologicznym

  Gdy 250 milionów lat temu rozpoczęła się era mezozoiczna, większość obecnych kontynentów, była połączona w gigantyczną masę lodową - Pangeę. Pod jej koniec świat fizyczny wyglądał bardzo podobnie do dzisiejszego.

  Mezozoik nazywany jest niekiedy wiekiem gadów ponieważ żyło w tym czasie wiele...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /7 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Regionalna polityka rolna

  Regionalną przestrzeń produkcyjną traktować należy w sposób zróżnicowany odpowiednio do jakości gleb, stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zasobów wody, kultury i tradycji rolniczej. W związku z tym należy: wyróżnić regiony intensywnej produkcji rolniczej, w których stosowane będą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /3 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Kierunki rozwoju i eksportu polskiego rolnictwa

  Należy zrewidować dotychczasowe poglądy i praktykę, że eksport polskiego rolnictwa powinien być w głównej mierze orientowany do krajów WNP. Integracja gospodarki polskiej z gospodarką Unii Europejskiej nie może omijać rolnictwa, które należy szeroko włączyć do tych procesów z możliwie najszerszym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Zabezpieczenie wody dla rolnictwa

  Zabezpieczenie wody stanowi kluczowy i strategiczny problem dla rozwoju rolnictwa w kraju. Postępujące zmiany klimatyczne przy jednoczesnej praktyce melioracji (odwadniania użytków rolnych) przeprowadzanej przez dziesięciolecia doprowadziły do obniżenia się wód gruntownych w centralnej Polsce oraz do...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Obniżenie zużycia energii w rolnictwie

  Rozczłonkowanie przestrzenne gospodarstw, ich rozdrobnienie, ma bezpośredni wpływ na koszty obsługi maszynowej, magazynowej i transportowej. Koncentracja przestrzenna gospodarstw przy jednoczesnym zwiększaniu areału produkcyjnego oraz specjalizacji, zwiększaniu wielkości stada bydła i trzody służyć...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Demonopolizacja zaplecza rolnictwa

  Demonopolizację otoczenia rolnictwa zespolić należy z aktywnym włączeniem do procesów prywatyzacji przemysłu spożywczego kontraktorów produkcji rolnej w ramach spółek udziałowych. Widzieć należy w tym instrument obniżania kosztów produkcji artykułów spożywczych oraz stabilizacji cen produktów rolnych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Unowocześnianie infrastruktury technicznej wsi

  Zapóźnienie cywilizacyjne wsi polskiej jest wynikiem socjalistycznej polityki "industrializacji" oraz bezpośredniej a zwłaszcza pośredniej kolektywizacji wyłączającej wieś z gospodarki rynkowej. Nadrobienie opóźnień wymaga koncentracji wysiłków inwestycyjnych na:

  - rozbudowie telekomunikacji wiejskiej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /1 092

  praca w formacie txt

Do góry