Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim - Historia powstania Sudetów

  Sudety po raz pierwszy zostały wypiętrzone we wczesnym paleozoiku podczas fałdowania kaledońskiego. Kolejne fałdowanie, które wpłynęło na ukształtowanie Sudetów, orogeneza hercyńska, miało miejsce w późnym paleozoiku. Później przez około 200 milionów lat Sudety były niszczone przez czynniki...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim - Podział

  Sudety dzielimy na następujące regiony:

  - Sudety Zachodnie (w ich skład wchodzą następujące pasma: Góry Izerskie, Góry Kaczawskie, Rudawy Janowickie i Karkonosze oraz Kotlina Jeleniogórska),

  - Sudety Środkowe (Góry Kamienne, Góry Wałbrzyskie, Góry Sowie, Góry Bardzkie, Góry Stołowe, Góry Bystrzyckie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim - Położenie

  Sudety położone są w południowo- zachodniej Polsce, północnych Czechach i w Niemczech (zachodni skraj Sudetów). Ciągną się od Gór Łużyckich na zachodzie do Bramy Morawskiej na wschodzie (ok. 300 km). Od północy linia uskoku brzeżnego oddziela Sudety od Przedgórza Sudeckiego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów strukturę użytkowania ziemi w Polsce i jej zróżnicowanie przestrzenne

  Użytki rolne stanowią 60 % powierzchni całkowitej Polski. Udział użytków rolnych w powierzchni poszczególnych województw nie jest jednakowy i waha się w granicach od 40 % w woj. zielonogórskim do 78 % w województwie skierniewickim. Najwięcej użytków rolnych skupiają województwa środkowe oraz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011 Znaków /2 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA LUDNOŚCI POLSKI

  Druga wojna światowa, zmiany granic i masowe przesiedlenia po wojnie spowodowały ujednolicenie narodowościowe ludności Polski. W okresie powojennym nie prowadzono statystyki narodowej i poprawną odpowiedź na pytanie o skład etniczny Polski może dać jedynie spis ludności. Pszypuszcza się, że mniejszości...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011 Znaków /2 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefy klimatyczne świata i ich charakterystyka

  Na przebieg procesów klimatotwórczych wpływa zróżnicowanie oświetlenia ziemi, co jest skutkiem kształtu i ruchów Ziemi oraz zróżnicowania jej powierzchni. Czynniki te powodują strefowe i astrefowe zróżnicowanie klimatu. Do geograficznych czynników klimatycznych, zalicza się przede wszystkim szerokość...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011 Znaków /5 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statystyki ludności - Struktura biologiczna ludności w Polsce

  Na strukturę biologiczną ludności w naszym kraju miał wpływ przyrost naturalny, migracje oraz kataklizmy (np. wojny) poszczególnych lat. Wojny spowodowały duże straty wśród pewnej grupy ludności (głównie mężczyzn) i dlatego w grupie osób poniżej 50 roku życia występuje przewaga mężczyzn nad...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011 Znaków /3 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statystyki ludności - Analiza gęstości zaludnienia w Polsce

  Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na gęstość zaludnienia w Polsce są: występowanie bogactw naturalnych, charakter środowiska przyrodniczego oraz sposób jego zagospodarowania. Wszystkie najbardziej rozwinięte, a tym samym również zaludnione, miasta, leżą nad rzekami, co jest wynikiem dużego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011 Znaków /2 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statystyki ludności - Analiza wzrostu liczby ludności w Polsce w latach 1946 - 1995

  Począwszy od roku 1946 w Polsce nastąpił wzrost liczby ludności związany z kompensacją strat wojennych po I i II Wojnie Światowej. W okresie toczących się walk Polska odniosła znaczne straty: wywołane działaniami wojennymi na frantach, migracjami, represjami wobec ludności cywilnej.

  Wzrost od 1946...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statystyki ludności - Analiza wzrostu liczby ludności na świecie w latach 900 n.e. - 1995 n.e.

  Z analizy tabeli i wykresu wynika, że w latach 900 - 1995 n.e. miał miejsce stały, niemal dwukrotny przyrost liczby mieszkańców planety. W tym okresie w państwach europejskich i części państw azjatyckich podstawą ustroju był system feudalny, niewolący chłopów i sprawiający, że żyli oni na krawędzi...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011 Znaków /4 402

  praca w formacie txt

Do góry