Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Układ Słoneczny - Planetoidy

  Obecnie znamy około 8000 planetoid. Większość z nich krąży w tzw. głównym pasie planetoid pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Największą z nich jest Ceres (914 km średnicy), a 26 ma średnice większe niż 200 km. W pasie głównym jest prawdopodobnie około 1 mln planetoid o średnicy wynoszącej ponad 1...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ Słoneczny - Małe ciała Układu Słonecznego

  Cechami charakterystycznymi ciał tej grupy są: zależność składu chemicznego od odległości od Słońca (dalsze ciała zawierają więcej lotnych substancji), ich nieregularny kształt silnie odbiegający od kształtu kuli, a także brak oznak aktywności wulkanicznej, tektonicznej oraz dyferencjacji...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /3 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ Słoneczny - PLANETY

  Ciała niebieskie o średnicach większych niż 1000 km, obiegające gwiazdę i nie mające własnych źródeł energii promienistej, widoczne dzięki oświetleniu ich promieniowaniem gwiazdy. Obecnie jest znanych 9 planet należących do Układu Słonecznego: Merkury, Wenus - planety dolne, Ziemia, Mars, Jowisz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /3 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy wybrzeży w Polsce

  Brzegi Bałtyku, tworzące północną granicę, przedstawiają się jako linia dość wyrównana. Poza Zatoką Pomorską, wyspami Uznam i Wolin, poza Helem i Zatoką Gdańską widzimy linię wyrównaną, utworzoną z piaszczystych, płaskich plaż albo z podciętych, stromym urwiskiem przybrzeżnych wzniesień...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /18 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy jezior na świecie

  Jeziorem jest naturalny zbiornik śródlądowy stanowiący wypełnione wodą zagłębienie terenu o brzegach ukształtowanych pod wpływem działania falowania i prądów wodnych, charakteryzujący się stosunkowo powolną wymianą wody.

  Powstanie jeziora zależy od procesów rzeźbiących powierzchnię Ziemi...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /12 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy jezior polskich

  Jezioro - obszar wodny ograniczony lądem.

  Najwięcej jezior znajduje się w Polsce na Pojezierzach: Pomorskim, Suwalskim, Wielkopolskim, na Polesiu Lubelskim i w Tatrach.

  Jeziora zajmują 1% powierzchni kraju.

  Jezior o powierzchni większej od 1 ha jest ponad 9 000, a większej od 1000 ha, 28.

  Jeziora...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turcja - Informacje ogólne

  Do Turcji przybywali jedynie prawdziwi podróżnicy, dla których wystarczającą atrakcją były liczne ślady minionych cywilizacji. Tu przez tysiąclecia krzyżowały się szlaki karawan podążających do Stambułu, miasta na granicy dwóch kontynentów. Ziemie tureckie w ciągu wieków wchodziły w skład imperiów:...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /3 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tunezja - Informacje ogólne

  Tunezja jest krajem arabskim. To proste stwierdzenie pociąga za sobą potok wyobrażeń prawdziwych i wydumanych. A więc: słońce, piasek, śpiew muezzina, palmy, wielbłądy, bambusy i dżellaby, kobiety kroczące za jadącym na osiołku mężem, chmary umorusanych dzieci, bazary, targujący się...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /6 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Troposfera - Informacje ogólne

  Troposfera do ok. 11km

  Stratosfera do 50km - ozonosfera

  Mezosfera do ok. 85km

  Termosfera

  Egzosfera

  Pogoda to fizyczny stan atmosfery w danym momencie na danym obszarze.

  Składniki atmosfery:

  - azot 78,08%

  - tlen 20,946%

  - argon

  - neon

  - krypton

  - ksenon

  - wodór

  - metan

  - hel...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /2 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Topografia współczesnego Bałtyku

  Topografia współczesnego Bałtyku jest wynikiem działań kilku działających, bądź kolejno zmieniających się, czynników jak najściślej jednak związanych z procesem zlodowacenia. Czynniki te to:

  . Cofanie się lądolodu, ściślej mówiąc, stopniowe topnienie lodowca, który pokrywał masyw Skandynawski...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /5 338

  praca w formacie txt

Do góry