Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Układ Słoneczny - SATELITA

  Satelita naturalny, księżyc, ciało niebieskie obiegające planetę; w Układzie Słonecznym znanych jest obecnie 61 satelitów; najwięcej ich ma Saturn - 18, następnie Jowisz - 2) - 16, Uran - 15, Neptun - 8, Mars - 2, Ziemia i Pluton po 1; największymi satelitami są: Ganimedes (promień 2634 km), Callisto...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ Słoneczny - Pola magnetyczne planet

  Dynamo planetarne.

  Ziemia dysponuje dosyć silnym polem magnetycznym. Pole to jest w przybliżeniu dipolowe, tzn. daje się przedstawić jako pole magnesu sztabkowego umieszczonego w pobliżu środka Ziemi i nachylonego pod kątem ok. 11° do osi obrotu Ziemi. Pole magnetyczne mają także: Merkury, wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /2 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ Słoneczny - Planety wielkie

  Cechami wyróżniającymi ciała tej grupy są duża masa i rozmiary (najmniej masywny Uran ma masę około 14 razy większą niż Ziemia), a także fakt, iż dużą część materii planet tej grupy stanowią gazy. Do grupy planet wielkich tradycyjnie zalicza się Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. Proces...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /2 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ Słoneczny - Atmosfera i hydrosfera ciał średnich

  Ziemia, Wenus, Mars i Tytan (satelita Saturna) mają dosyć gęste atmosfery. Ciśnienie atmosferyczne na Wenus jest około 90 razy większe niż ziemskie, na Tytanie 1,5 razy większe niż ziemskie, a na Marsie ponad 100 razy mniejsze. Głównymi składnikami atmosfery Wenus i Marsa są: dwutlenek węgla (ponad...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ Słoneczny - Planety lodowo - skalne

  Do tej grupy planet należy Pluton, a także większość dużych i średnich satelitów dużych planet. Gęstość planet tej grupy wynosi najczęściej od 1000 do 2000 kg/m3. Największy Ganimedes ma gęstość 1950 kg/m3. Dzięki zdjęciom sond Voyager uzyskano wiele informacji o powierzchni planet...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ Słoneczny - Planety grupy ziemskiej

  Tradycyjnie do grupy tej zaliczane są: Ziemia, Wenus, Mars, Merkury. Często dołącza się do nich także dwa satelity Jowisza: Io i Europę. Są to planety zbudowane głównie ze skał krzemianowych i stopu żelaza z niklem. Ze względu na skład mają dużą średnią gęstość. Średnia gęstość Ziemi wynosi...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /6 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ Słoneczny - Średnie ciała Układu Słonecznego

  Cechami charakterystycznymi ciał tej grupy są: kulisty kształt, fakt, iż większa część planety jest w stanie stałym, grawitacyjna dyferencjacja materii planety, a także jej aktywność wulkaniczna i/lub tektoniczna, przynajmniej w pewnym okresie jej istnienia.

  Ewolucja planet tej grupy była bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /2 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ Słoneczny - Pierścienie planet

  Wokół wszystkich wielkich planet krąży duża ilość drobnych ciał tworząc pierścienie. Najlepiej poznane są jasne pierścienie A i B Saturna odkryte już przez Galileusza. Są one zbudowane z ciał o rozmiarach poniżej 1 m (prawdopodobnie są to głównie bryłki lodu). Grubość pierścieni jest rzędu od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ Słoneczny - Meteoryty

  Meteorytem nazywamy ciało niebieskie, które spadło na Ziemię. To samo ciało w kosmosie nazywamy meteoroidem. Przy wejściu meteoroidu w atmosferę z prędkością kilkunastu km/s, na wysokości około 100 km, następuje silne rozgrzanie i częściowe lub całkowite odparowanie meteroidu. Zjawisko świetlne...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /2 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ Słoneczny - Komety

  Komety obserwowane są od prehistorycznych czasów. Oglądane na niebie zjawisko spowodowane jest zbliżeniem się do Słońca niewielkiego ciała, które nazywać będziemy jądrem komety lub po prostu kometą. Obecnie znamy około 900 komet, z czego około 190 to komety periodycznie powracające w pobliże Słońca...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /2 982

  praca w formacie txt

Do góry