Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Wiatr - Zmiany temperatury w czasie wiatru fenowego

  W celu zobrazowania zmian temperatury mogących zajść w czasie rozwoju wiatru fenowego przyjmijmy, że powietrze wznosi się na wysokość 3 km . Przyjmijmy, że podstawa chmury po stronie nawietrznej znajduje się na wysokości 1 km nad powierzchnią gruntu. Przypuśćmy, że podczas wznoszenia się powietrza...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiatr - Wiatry fenowe

  Fenem meteorolodzy przyjęli nazywać ciepłe i suche wiatry rozwijające w obszarach górskich. Przy napotkaniu bariery górskiej, powietrze jest zmuszone do wznoszenia się i następuje ochładzanie adiabatyczne. Jeśli wilgotność powietrza jest wystarczająco duża, to para wodna może ulec kondensacji tworząc...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiatr - Pomiary wiatromierzem Wilda

  Kierunek wiatru. Stajemy przy słupie wiatromierza pod przeciwwagą chorągiewki i w ciągu 2 min sledzimy jej ruchy względem prętów rozy wiatrów, oceniamy średnie położenie przeciwwagi i zapisujemy własciwym skrótem kierunek odpowiadający temu położeniu. Jeżeli wyjatkowo wiatromierz umieszczony jest na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiatr - Kierunek wiatru

  Kierunek wiatru wyrażamy w całkowitych dziesiątkach stopni kąta, o który kierunek wiatru jest odchylony od południka geograficznego (od północy geograficznej), stosując 36-kierunkowa skale. Nazywamy ją roza wiatrów.

  Cisze notujemy literą C. Wyniki pomiarów zaokrąglamy następująco: gdy nadwyżka ponad...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /5 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiatr - rejestracja i sposoby notowania

  Wiatrem nazywamy poziomy ruch powietrza względem powierzchni Ziemi. Wiatr charakteryzuje się kierunkiem i predkością. Za kierunek uważamy tę stronę świata, z której wieje wiatr. Prędkość wiatru jest to odleglość, jaką przebywają czasteczki powietrza w jednostce czasu.

  Obserwacje wiatru polegają na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiatr a życie człowieka

  Wiatr jest to jeden z czynników meteorologicznych. Wiatrem nazywamy przemieszczanie mas powietrza nad lądem lub morzem.

  Wiatromierz inaczej nazywany anemometrem jest to przyrząd służący do pomiaru prędkości i niekiedy kierunku wiatru. Najprostszy wiatromierz zbudował Wilde w którym prędkość wiatru...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /6 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgiel, ropa naftowa, energetyka na świecie

  Surowce energetyczne

  I. Surowce energetyczne dzielimy na:

  A. Nieodnawialne: węgiel kamienny, brunatny, torf, ropa naftowa, gaz ziemny, piaski i łupki bitumiczne, drewno, pierwiastki promieniotwórcze (uran, tor)

  B. Odnawialne: energia wód płynących, pływów i prądów morskich, energia słońca i wiatru...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /6 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzęsienia ziemi w XX i w początkach XXI wieku

  Miejsce:                          Rok:

  Mongolia                         1905

  Ekwador                         1906

  San Francisco, Kalifornia  1906

  Mesyna, Włochy               1908

  Gansu, Chiny                   1920

  Środkowe Chile                1922

  Kanto, Japonia                 1923

  Sanriku...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /4 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki naturalne obu Ameryk - TRZĘSIENIE ZIEMI

  Co to jest. Trzęsienie ziemi to gwałtowne zaburzenie stanu równowagi we wnętrzu Ziemi, któremu towarzyszą nieodwracalne deformacje powierzchni ziemi. Trzęsienia ziemi należą do najbardziej tragicznych katastrof naturalnych.

  Skutki. Tylko wielkie epidemie i klęski głodu powodują więcej ofiar...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki naturalne obu Ameryk - ZAPADLISKA

  Zapadlisko. Zapadlisko to kolejny straszny kataklizm, będący efektem działania wody. Skutki istnienia zapadlisk to głownie zburzone domy. Zjawisko to występuje tam gdzie znajdują się żyły wodne i jest ogromnie niebezpieczne.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /234

  praca w formacie txt

Do góry