Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Bombaj

  Bombaj leży w zachodniej części Indii mad Morzem, Arabskim. To największe i najbardziej kosmopolityczne miasto Indii do dziś nosi piętno architektury ery wiktoriańskiej. Jednocześnie jest to miasto slumsów zamieszkanych przez masowo ściągającą tu z całego kraju ubogą ludność. Bombaj (w miejscowym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sasza Dodano /31.01.2012 Znaków /6 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amsterdam

  Amsterdam, miasto kanałów i malowniczych zaułków, swoją niezwykłą atmosferą przyciąga co roku tysiące turystów. Stąd wywodzi się wielu słynnych europejskich malarzy, muzyków i architektów. Amsterdam leży w miejscu, skąd rzeka Ij wypływa w kierunku sztucznego jeziora IJsselmeer. Rzeka, nazywana...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sasza Dodano /31.01.2012 Znaków /10 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny niepłodności kobiet?

  Istnieje wiele przyczyn niepłodności u kobiet. Bywa, że owulacje są bardzo nieregularne, co uniemożliwia ustalenie najlepszego terminu stosunku. Produkcja hormonów kontrolujących cykl menstruacyjny może być nieprawidłowa. Niepłodność mogą spowodować narkotyki, infekcje, problemy psychiczne lub...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Werka Dodano /31.01.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest łań­cuch pokarmowy w morzach i oceanach?

  Łańcuchy pokarmowe, układając się w zależności od rejonów geograficznych i warunków termicznych, utworzone są z różnych gatunków i grup zwierzęcych. Na przykład w głębszych warstwach oceanu pierwszym ogniwem łańcucha są okrzem­ki i inne glony. Stanowią one pokarm dla różnej wielkości...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie organizmy zamieszkują morza i oceany?

  Organizmy roślinne i zwierzęce zamieszku­jące morza i oceany różnią się w zależno­ści od głębokości, na której występują. Najprostszym podziałem jest wyróżnienie toni wodnej, czyli tzw. pelagialu, z formami życia nie­zależnym od podłoża, oraz dna, czyli bentalu zasie­dlonego organizmami...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /2 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest cyrkulacja pionowa oceanu?

  Woda w oceanie charakteryzuje się nierówno­miernym zasoleniem oraz różną temperaturą, co nie pozostaje bez wpływu na jej ruch. Ciepła woda jest bowiem lżejsza niż zimna, natomiast woda bardziej słona to ciecz o większej gęstości. Znaczna część wód w oceanach, to znaczy około jedna trzecia, ma...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są powierzchniowe prądy morskie?

  Woda w oceanach niesiona jest również przez powierzchniowe prądy morskie, za powstanie któ­rych odpowiedzialne są stałe wiatry oraz ruch wi­rowy Ziemi. W okolicach równika bardzo ciepłe powietrze rozpręża się i unosi do góry w wyniku czego pow­staje międzyzwrotnikowa strefa niskiego ciśnie­nia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstaje fala?

  Nawet mały kamyczek wrzucony do wody wywo­łuje serię rozchodzących się fal w kształcie okrę­gów ze wspólnym środkiem w miejscu, gdzie kamień wpadł do wody. Należy zaznaczyć, że zja­wisko fali nie pociąga za sobą ruchu cząsteczek wody z jednego miejsca na drugie. Falowanie to miarowe unoszenie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się oceanografia?

  Naukę, której przedmiotem są morskie głębiny nazywa się ocea­nografią. Dzięki niej możemy coraz lepiej zrozumieć wiele ziemskich zjawisk i procesów, takich jak trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów czy procesy górotwórcze. Początkowo badacze i podróżnicy widzieli w oceanie jedynie przeszkodę...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest ruch oceanu?

  Woda oceaniczna wprawiana jest w ruch przez wiele czynników, poczynając od ruchu obrotowego Ziemi i wiatrów, poprzez siłę gra­witacji Słońca i Księżyca, podwod­ne trzęsienia Ziemi, aż po nachy­lenie osi ziemskiej powodujące nierównomierne nagrzanie po­szczególnych obszarów oceanów. Wody mórz i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 107

  praca w formacie txt

Do góry