Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Dąb Bartek

  Imię najpopularniejszego dębu w Polsce pochodzi od nazwy wsi, w której rośnie, czyli Bartkowa w Kieleckiem.

  Wbrew rozpowszechnionej opinii nie jest najstarszym drze­wem w Polsce, ale na pewno jednym z najbardziej zna­nych i owianych licznymi legendami. Pod tym wzglę­dem mogą z nim konkurować jedynie trzy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dworek w Bronowicach

  Pod koniec lat 80. XIX w. zafascynowani folklorem młodopolscy malarze z Krakowa odkryli pobliską wieś Bronowice. W 1890 r. jeden z nich, Włodzimierz Tetmajer, ożenił się z córką miejscowego gospodarza. Anną Mikoła)czykówną, i osiadł na stałe w tym oto dworku, zwanym później „Rydlówką"

  Ponad sto lat...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Babia Góra

  Babia Góra jest najwyższym pozatatrzanskun wzniesieniem w Polsce (najwyższy wierzchołek, Diablak - 1725 m n.p.m.). Ma to swoje odbicie w występowaniu pięter krajobrazowych. Oprócz roślinności tzw. regla dolnego i górnego można tu zaobserwować piętro kosodrzewiny i łąk alpejskich, zwanych halami.

  Od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamek w Dębnie

  Pochodzi z drugiej polowy XV wieku i jest jedną z nielicz­nych w Polsce świeckich budowli z tego okresu. Jakub z Dębna zbudował swoją siedzibę na wzniesieniu, na któ­rym - jak wykazały badania archeologiczne - już wcześniej stała niewielka warownia. Prostą bryłę zamku z czerwonej cegły uroz­maicają...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamek Piastów Śląskich

  Stojący tu od XIII wieku dwór w następnym stuleciu stal się rezydenqą Piastów śląskich. Najpiękniejszy wygląd uzyskał w polowie XVI wieku, za panowa­nia księcia legnicko-brzeskiego Jerzego II, który kontynuując dzieło swego ojca Fryderyka II, dokonał ko­lejnej przebudowy Autorami pro­jektu i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bagna biebrzańskie

  Wczesną wiosną, kiedy topnieją śniegi. Biebrza zalewa obszar porównywalny z powierzchnią jeziora Śniardwy. Z wo­dy wystają jedynie nieliczne pagórki, kępy drzew, krzaków i wysokich trzcin.

  Biebrza to jedyna europejska rzeka, która w całym swoim biegu zachowała naturalny charakter. Przepływając przez...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarna Hańcza

  W górnym biegu Czarnej Hańczy można sptywać jedynie podczas roztopów, kiedy w rzece jest więcej wody. Ten odci­nek jest szczególnie trudny i pokonanie go wymaga od kajakarzy sporych umiejętności.

  Tą malowniczą rzeką, położoną na Pojezierzu Suwalskim, wiedzie jeden z najpopularniejszych szlaków...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamek w Baranowie

  Nazywany „małym Wawe­lem", należy do najcie­kawszych późnorenesan-sowych rezydencji w Polsce. Jest najprawdopodobniej dziełem wy­bitnego włoskiego architekta, San-tiego Gucciego. Przyjechał on do Krakowa około 1550 roku i przez wiele lat pracował głównie dla króla Stefana Batorego oraz jego zony, Anny...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Jana Kochanowskiego

  Od 1980 r. przed dworem w Czamolesie stoi odlany w brązie pomnik poety, który w założonych do tylu rękach trzyma różę.

  Sielskiej atmosfery modrzewiowego dworu i szumu lipy, pod którą siadywał poeta, najlepiej szukać w Pieśniach i Frasz­kach. Jego domostwo, zresztą zapewne mocno już zmie­nione...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezydencja Branickich w Białymstoku

  Rezydencja Branickich w Białymstoku uchodzi za jedno z najpiękniejszych barokowych założeń palacowo-ogrodowych w Polsce. Niestety, wspaniałe wnętrza zostały całkowicie wypalone w lipcu 1944 r. Zrekonstruowano tylko nieliczne elementy. Dziś mieści się tu Akademia Medyczna.

  Majestatyczna rezydencja...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /2 053

  praca w formacie txt

Do góry