Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Kraków - Sukiennice

  Przez wieki miejsce to było handlowym centrum miasta, tu odbywało się też wiele uroczystości. Na rynku obok Sukien­nic w 1525 r. Albrecht Hohenzollern złożył królowi Zygmuntowi I hołd lenny z sokularyzowanych ziem zakonu krzyżac­kiego. Tutaj też w 1794 r. przysięgał wierność narodowi polskiemu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

  Pałac w Kozłówce został wzniesiony w XVIII w. dla Michała Bielińskiego, wdowca po Auiotze Rutkowskiej, nieślubnej córce Augusta II i Turczynki Fatimy. Po raz ostatni przebudowano go w latach 1879-1908.

  Jedna z nielicznych w Polsce rezydencji arystokratycznych, która przetrwała dziejowe zawieruchy w takim...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraków - Zamek Królewski na Wawelu

  Parter zamku przeznaczony byi na cele gospodarcze, pierwsze piętro pełni­ło funkcje mieszkalne, drugie - reprezentacyjne. Urządzano tam uczty i na­rady, przyjmowano posłów. Dla zapewnienia odpowiedniej oprawy salom tym dano podwójną wysokość - stąd też wyższe podpory na drugim pię­trze. Z krużganków...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /2 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kórnik - rezydencja Białej Damy

  Romantyczny zameczek otoczony jest największym w Polsce parkiem dendrologicznym, pełnym egzotycznych drzew i krzewów (ok. 3 tys. gatunków).

  Ówczesny właściciel Kórnika, hrabia Tytus Dziafyński, uczestnik powstania li­stopadowego, wielki patriota i zapalony kolekcjoner, większość po­mieszczeń przeznaczył...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamek Krasiczyn

  Na przełomie XVI i XVII wieku kasztelan przeworski Sta­nisław Krasicki i jego syn Marcin wznieśli wspaniałą re­zydencję. Bogactwem wystroju przewyższała ona inne magnackie siedziby. Umieszczone na zewnętrznych ścianach sceny biblijne i przedstawiające polowania, a także medaliony z popiersiami...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barbakan w Krakowie

  Nazwa „barbakan" pochodzi z języka arabskiego i oznacza rodzaj kolistych fortyfikacji. Dla określenia krakowskiej bu­dowli używa się jej od drugiej polowy XK w. W dawnych aktach obiekt nazywany jest po prostu Bramą Floriańską. Po­za funkcjami obronnymi mial też znaczenie reprezentacyjne - byl honorową...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mysia Wieża w Kruszwicy

  Półwysep Ostrów Rzępowski, na którym stoi 32-metrowa wieża, w czasach je] budowy byl wyspą. W ciągu pięciu wie­ków wody Oopta obniżyły się o kilka metrów, łącząc wyspę ze stałym lądem.

  Nad wodami Gopła króluje majestatyczna sylwetka Mysiej Wieży. Jak głosi le­genda, stoi tu ona od czasów, kiedy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /2 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraków - katedra na Wawelu

  Od XVI w. wokół katedry zaczęto wznosić kaplice. Budowano je na zlecenie królów, biskupów i magnatów. Najsłynniejszą z nich jest kaplica Zygmun-towska - arcydzieło polskiej sztuki renesansowej Pokrywającą dach złotą łuskę otrzymała pod koniec XVI w. dzięki Annie Jagiellonce.

  Jej dzieje nierozerwalnie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Meczet w Kruszynianach

  Oprócz pobliskich Bohonik Kruszyruany to jedyne miejsce w Polsce, gdzie znajduje się stary meczet tatarski Drew­niana budowla pochodzi z XVIII wieku i z zewnątrz moż­na by ją pomylić z wiejskim kościółkiem, gdyby nie półksiężyce na wieżyczkach. Wnętrze podzielone jest na dwie części, gdyż w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krakowski Kazimierz

  Obecny wygląd Starej Synagogi jest efektem rekonstrukcji, którą przepro­wadzono po pożarze, jaki strawił świątynię w 1557 r., wkrótce po wybudo­waniu. Podniesiono wówczas sklepienie i powiększono bożnicę o parterową przybudówkę z trójkątnymi daszkami. Przeznaczono ją na salę modlitewną dla kobiet...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 833

  praca w formacie txt

Do góry