Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Święta Lipka

  Początki kultu sięgają tutaj XIV, a może nawet XII wieku. Wtedy to na przydrożnej lipie zawisła drewniana figura Matki Boskiej. Według legendy mial ją wykonać więzień, któremu w noc poprzedzającą egzekucję ukazała się Maryja, przy­nosząc kawałek drewna oraz dłuto, i poleciła wyrzeźbić swoją...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warszawa - plac Zamkowy z kolumną Zygmunta

  Plac byl niegdyś dziedziń­cem przednim Zamku Kró­lewskiego, ograniczonym od południa murami obronnymi. Swój dzisiejszy wygląd zawdzięcza Jakubowi Kubickiemu. Według je­go planów zburzono część mu­rów i zabudowania znajdujące się przed zamkiem. Stojąca tu kolum­na Zygmunta to pierwszy w Pol­sce pomnik...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sanktuarium na Świętym Krzyżu

  Taką funkqę Łysa Góra pełniła już w czasach przedchrze­ścijańskich,  o czym świadczą pozostałości kamiennego kręgu. Według trudnych do sprawdzenia przekazów czczono tutaj bóstwa słowiańskie o imionach: Łada, Boda i Leli. U stóp wzniesienia stoi kamienna figura zwana Pielgrzymem, niegdyś również...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamek Rydzyna

  Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Sulkowscy przekazali majątek państwu. W latach 20 w pałacu mieściło się elitarne gimnazjum. Hitlerowcy urządzili tu ośrodek wychowawczy Hitlerjugend.

  Pierwszą warownię wzniósł w tym miejscu w XIV wieku Jan z Czerniny Na przełomie XVII i XVIII...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warszawa - Powązki

  Najstarszy z istniejących do dziś cmentarzy warszawskich to nie tylko miejsce spoczynku zmarłych, ale - podobnie jak inne polskie nekropolie, np. wileński cmentarz na Rossie czy cmentarz Łyczakowski we Lwowie - niezwykłe świadectwo ży­cia duchowego narodu oraz przemian obyczajów i gustów estetycz­nych. Z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Toruń

  Opasane murami miasto stanowiło doskonale zorganizowany kompleks dwóch dzielnic - Starego i Nowego Miasta, ale jedynie rodziny kupieckie i bogatsi mieszkańcy Starego Miasta mieli nieograniczony dostęp do rzeki, od czego zależała pomyślność handlu.

  Niewiele jest miast w Polsce, które mogłyby poszczycić...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sandomierz

  Sandomierz zachowa! średniowieczny układ urbanistyczny z rynkiem, ratuszem i murami obronnymi. Wielką atrakcją turystyczną jest podziemna trasa, prowadząca przez piwnice starych kamienic.

  Położone na siedmiu wzgórzach wznoszących się malowni­czo nad Wisłą, pełne wspaniałych zabytków, które...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /2 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warszawa - Zamek Królewski

  Wraz ze stojącą na pla­cu Zamkowym kolum­ną Zygmunta III Wazy jest jednym z symboli Warszawy. Zniszczony podczas II wojny świa­towej zamek zaczęto odbudowy­wać na początku lat 70 i w 1984 roku udostępniono publiczności. W XV wieku gotycka budowla by­ła siedzibą książąt mazowieckich. W latach 1598-1619...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamek w Pszczynie

  W pszczyńskim pałacu gościły koronowane głowy, dyplomaci i inni wielcy ludzie swoich czasów, m in. Georg Philipp Telemann. słynny niemiecki kompozytor, współczesny Janowi Sebastianowi Bachowi.

  Gęste lasy wokół Pszczyny, bogate w jelenie i żubry, były znakomitym miejscem na polowania. Upodobali je...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pustynia Błędowska

  W czasie II wojny światowej niemieckie oddziały Afrikakorps przed wyruszeniem do walki w Afryce ćwiczyły na Pu­styni Błędowskiej. Również po wojnie część tego terenu była użytkowana lako poligon.

  Jej wielkość (długość ok. 8 km, szerokość 3-4 km) me jest mo­że imponująca, ale to jedyny w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 304

  praca w formacie txt

Do góry