Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Góra Ślęża

  Na szczycie Ślęży (718 m n.p.m.), kul­minacji Masywu Ślęży, 35 km na pd. zach. od Wrocławia, na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, znajduje się Rezer­wat krajobrazowo-archeologiczny (147 ha). Pod koniec epoki brązu (800-650 p.n.e.) powstał tu ośrodek kultu Słońca, aktywny  jeszcze na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo dolnośląskie

  Powierzchnia 19.948 km2, 3 mln mieszkańców. Obszar ten wchodzi w skład dużych jednostek geograficznych, układających się dość równolegle w przebiegu pn. zach. - pd. wsch. w dorzeczu środkowej Odry. Od pn. jest to Obniżenie Głogowsko-Milickie wzdłuż pradoliny doliny Baryczy. Na podmokłym terenie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /5 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bogatynia

  Miasto w Kotlinie Żytawskiej, u zbiegu granic Polski, Czech i Niemiec (tzw. worek turoszowski). 20 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka z 1262. Prawa miejskie w 1945. Elektrownia „Turów" o mocy 2000 MW, zbudowana w latach 60. Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów" o dwóch odkrywkach na powierzchni ponad 2200 ha...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bolków

  Miasto w powiecie jaworskim, na Pogórzu Bolkowskim, 25 km na wsch. od Jeleniej Góry. 5,4 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka z 1 276. Prawa miejskie przed 1241. Wielokrotnie pu­stoszony podczas wojny trzydziestoletniej (1618-48). W 1947-48 duży, tajny ośrodek szkolenia dywersantów żydowskich, przerzucanych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czocha

  We wsi Sucha, na skalnym cyplu nad do­liną Kwisy i zaporowym Jeziorem Leśniań-skim - masywny zamek zbudowany po 1241, prawdopodobnie przez czeskiego króla Wacława III. W pierwszej wzmiance z 1329 występuje jako Caychow (Czajków). Stojąc na łużyckim brzegu, miał strzec Czech od strony Śląska, stąd zwany...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamość

  Założone w 1580 roku przez kanclerza i hetmana Jana Zamoy­skiego jest niezwykłą w skali światowej realizaqą urbani­styczną opartą na traktatach XVI-wiecznych architektów Plan Zamościa opracował Włoch, Bernardo Morando, który nie za­pomniał o zbudowaniu dla siebie pięknej kamienicy Wewnątrz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieliczka - kopalnia soli

  Największa i najpiękniejsza podziemna kaplica w kopalni poświęcona jest św. Kindze. Według legendy to właśnie jej zawdzięczamy odkrycie złóż soli w Wieliczce. Kiedy opuszczała rodzinne Węgry, aby poślubić Bolesława Wstydliwe­go, wrzuciła do kopalni soli w Maramosz zaręczynowy pierścień. Po...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /2 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żelazowa wola

  Biały dworek ze wspartym na dwóch kolumnach gankiem wznosi się na fundamentach dawniejszej, dużo skromniej­szej budowli, w której przyszedł na świat genialny kompo­zytor Jego rodzice: przybyły z Francji Mikołaj Chopin, guwerner dzieci hrabiostwa Skarbków, właścicieli Żelazowej Woli, i poma­gająca im w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pałac w Wilanowie

  Wzniesiona przez włoskiego architekta Augustyna Loc-ciego, byta dwukrotnie przebudowywana za życia kró­la, nabierając coraz większego rozmachu i elegancji Nazwano ją Villa Nova, co wkrótce spolszczono na Wilanów. De­koracją wnętrz zajmowali się najwybitniejsi artyści owych cza­sów, w tym wykształcony za...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodospad Siklawa

  Mimo stosunkowo łatwego wejścia na próg Siklawy, nie obyło się bez oh,w W 1924 r. znany przewodnik tatrzański, Jan Gąsienica Daniel, schodząc tędy z turystą, pośliznął się i zginął w wodach potoku. Podobno jeszcze w ostatniej chwi­li wskazał ręką swemu towarzyszowi kierunek dalszej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 467

  praca w formacie txt

Do góry