Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Zespół klasztorny Dominikanów w Lublinie

  Postał w 1342. Kościół św. Stanisława przebudowany po 1754, z barokowym wyposażeniem wnętrz. Obecny klasztor postał ok. poł. XVII w. z fragmentami wcześniejszymi.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nełęczów

  Miasto na Płaskowyżu Nałęczowskim, nad Bystrą. 4 tys. mieszkańców. Początki uzdrowiska sięgają 2 poł. XVIII w., kiedy zaczęto wykorzystywać do celów leczniczych źródła żelaziste. Od 1877 roz­wój osady za przyczyną Fortunata Nowic­kiego, Wacława Lasockiego i Konrada Chmielewskiego. Od 1963 r. -...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plac Litewski

  Centralny plac miasta. Pomniki: Unii Pol­sko-Litewskiej (1826), Konstytucji 3 Maja (1916), Nieznanego Żołnierza, Józefa Cze­chowicza i Józefa Piłsudskiego. Dawne pała­ce: Lubomirskich, (ok. 1693, proj. Tylmana z Gameren, przeb. 1823-29) i Czartoryskich (1 poł. XVIII w., przeb. XIX...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porytowe Wzgórze

  Na Równinie Biłgorajskiej, nad Branwią, 15 km na pd. od Janowa Lubelskiego. Bitwa nad Branwią, największa bitwa partyzancka na ziemiach polskich, była następstwem akcji Sturmwind I, związanej z zabezpieczeniem przez wojska niemieckie zaplecza zbliżającego się frontu wschodnie­go. 14 VI 1944 okrążone...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicki Uniwersytet Lubelski

  Powstał w 1918, w dawnych zabudo­waniach klasztornych Dominikanów; przy nich kościół Św. Krzyża (z XV w., prze­budowany). Profesorem KUL był Karol Wojtyła. Na dziedzińcu pomnik Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego (1983, proj. Czesława Jarnuszkiewicza).

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lublin

  Stolica regionu, leży na pograniczu Płaskowyżu Nałęczowskiego i Świd­nickiego, nad Bystrzycą. Węzeł drogowy i kolejo­wy. 353 tys. mieszkań­ców. Początki Lublina sięgają VI-VII w. W X-XI w. w części miasta zwanej Czwartkiem istniała osada targowa. W XII w. gród kasztelański, siedziba...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Puławy

  Miasto nad Wisłą, na pograniczu Doliny Środkowej Wisły, Płaskowyżu Nałęczow­skiego i Wysoczyzny Lubartowskiej, przy linii kol. Warszawa-Lublin. Siedziba instytutów: Weterynarii, Uprawy, Na­wożenia i Gleboznawstwa, Geologicznego,  Nawozów Sztucznych. 55 tys. mieszkań­ców. W 2 poł. XVIII w. Adam...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie

  Założony pod koniec XVIII w. Spoczywają tu zasłużeni dla kraju i Lublina: ks. Piotr Ściegienny, powstańcy styczniowi Henryk Wiercieński, Leon Frankowski, Leon Gło­wacki; pisarz Klemens Junosza-Szaniawski, regionalista Hieronim Łopaciński, pierwsi rektorzy: KUL — ks. Idzi Radziszewski, UMCS — Henryk...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek Starego Miasta w Lublinie

  Budynek dawnego Trybunału Koronnego (ok. poł. XVI w., przebudowany w 1781 wg projektu Dominika Merliniego). Kamienice: Konopniców (ok. 1597-1614) z maniery-styczną dekoracją z warsztatu Santi Guc-ciego; Lubomelskich (przed 1540) z ren­esansową polichromią w tzw. winiarni. Teatr Stary (1822, wg projektu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romanów

  Wieś na Równinie Kodeńskiej, 20 km na pn.-zach. od Włodawy. Roman Sanguszko, hetman polny litewski w 1540 wzniósł tu drewnianą rezydencję. Następnie Romanów należał do Lesz­czyńskich, Sapiehów, Malskich i (do 1938) Kraszewskich. Spędził tu dzieciństwo Józef Ignacy Kraszewski (1812-87), autor...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /915

  praca w formacie txt

Do góry