Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Sejny

  Miasto powiatowe na Pojezierzu Wschod-niosuwalskim, nad Marychą (dopływem Czarnej Hańczy). 6 tys. mieszkańców. Pierwsze wzmianki z 1 522, założone w 1593, prawa miejskie około 1602. Rozkwit w 2 poł. XVIII i w XIX w. Obecnie ośrodek kulturalny i handlowy na pograniczu polsko-litewskim. Zachowały się:...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gulbieniszki

  Wieś 17 km na pn. od Suwałk, na Pojezierzu Wschodniosuwalskim. Założona w 1770, zabudowa kolonijna.  Na zach. od wsi wznosi się Góra Cisowa,258 m n.p.m., (zwana też Sypaną, Gulbie-niską, suwalską Fudżijamą) najpopu­larniejszy punkt widokowy w Suwalskim Parku Krajobrazowym, a także dobry punkt...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Supraśl

  Miasto na Wysoczyźnie Białostockiej, nad Supraślą (dopływem Narwi), na terenie Puszczy Knyszyńskiej, 5 tys. mieszkańców. Pierwsze wzmianki z XIV w., od 1498 siedziba Bazylianów, największy rozwój na pocz. XIX w., prawa miejskie w 1861, od końca XIX w. utrata znaczenia na rzecz Białegostoku. W XVII i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hajnówka

  Miasto powiatowe na Wysoczyźnie Bielskiej, nad Leśną (dopływem Bugu), węzeł kolejowy. 24 tys. mieszkańców Pierwsze wzmianki z XVIII w., w okresie międzywojennym największy w Polsce ośrodek przemysłu drzewnego. Prawa miejskie w 1951. Ośrodek przemysłu drzewnego i przetwór­stwa runa leśnego. Muzeum...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Suwałki

  Miasto na Pojezierzu Wschodniosuwal-skim, nad Czarną Hańczą. 68 tys. miesz­kańców. Wieś Suwałki założyli kameduli z Wigier. Prawa miejskie w 1720 od króla Augusta II. W 1975-98 stolica województwa. Zakłady przemysłu drzewnego, odzieżowego, materiałów budowlanych. Muzeum Okrę­gowe, którego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kruszyniany

  Wieś na Wysoczyźnie Białostockiej, 9 km na pn.-zach. od przejścia granicznego w Bo-honikach, 12 km na pd. od Krynek. W 1679 nadana przez Jana III Sobieskiego rotmistrzowi chorągwi tatarskiej Samuelowi Murzy-Krzeczowskiemu, który osiedlił się tu wraz z żołnierzami. Głaz upamiętniający 300 lat...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroszcz

  Miasto na Wysoczyźnie Białostockiej, nad Choroszczewką (dopływ Narwi), 12 km na zach. od Białegostoku, 5 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka z poł. XV w., prawa miejskie w 1507. Rynek z XIX w.; późnobarokowy kościół podominikański z XVIII w. obecnie para­fialny p.w. św. Jana Chrzciciela i Szczepana;...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szurpiły

  Wieś na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, 15 km na pn. od Suwałk, zał. ok. 1667. 2 km na pn. od wsi Góra Zamkowa, (228 m n. p. m.) wzniesienie morenowe z widokiem na pd.-wsch. część Suwalskiego  Parku Parku Krajobrazowego. W w pobliżu Góra Kościelna, Góra Cmentarna i 4 jeziora. W okresie wczesnego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łomża

  Miasto nad Narwią. 62 tys. mieszkańców. Wzmiankowana jako gród w X-XIII w., prawa miejskie w 1418 nadane przez księcia mazowieckiego Janusza I. Rozkwit miasta w XV i XVI w., upadek spowodowany najazdem szwedzkim, powodziami i epi­demiami. 1908 silna twierdza otoczony fortami. Ośrodek żydowski na przełomie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciechanowiec

  Miasto na pograniczu Wysoczyzn Drohi-czyńskiej i Wysokomazowieckiej, nad Nurcem (dopływ Bugu). Drobny przemysł spożywczy, skórzany, drzewny. 5 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka w 1241, prawa miejskie w 1429 od księcia Witolda. Rozkwit w XV i XVI w. W XVII w. silny ośrodek arianizmu. W czasie wojen...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 587

  praca w formacie txt

Do góry