Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Czerwone Bagno

  Położone w środkowej części Biebrzań­skiego Parku Narodowego, jest największą w Polsce ostoją łosia. Od leśniczówki Grzędy, przez zbiorowiska mszysto-turzy-cowe, mechowiska z zakrzewieniami, me-chowiska otwarte, lasy na siedliskach mineralnych, prowadzą szlaki turystyczne.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wigierski Park Narodowy

  Położony na Pojezierzu Wschodnio-suwalskim i Równinie Augustowskiej, na obszarze morenowo-jeziorowym z dobrze zachowaną rzeźbą polodowcową. Utwo-

  rzony w 1998, od 1976 był parkiem krajobrazowym. Zajmuje 15,1 tys. ha, w tym 2,9 tys. ha wód. Centrum parku stanowi kompleks jezior wigierskich z jeziorem Wigry...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goniądz

   

  Miasteczko nad Biebrzą, nieopodal drogi Białystok—Ełk. We wczesnym średniowieczu osada książąt mazowieckich, w XVII w. ważny port rzeczny. Zachowano dawne rozplanowanie czworobocznego rynku. Neobarokowy, bazylikowy kościół p.w. św. Agnieszki i Antoniego Padewskiego. We­wnątrz otoczony kultem obraz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  jezioro Wigry

  Jezioro rynnowe na pograniczu Pojezierza Suwalskiego i Równiny Augustowskiej. Kształtem przypomina literę „S". Zajmuje 2,2 tys. ha., ma długość 17,5 km, szerokość 3,5 km, głębokość 73 m. Nieregularna linia brzegowa długości około 60 km, z wysokimi brzegami porośniętymi lasami iglastymi. Liczne...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osowiec Twierdza

   

  Wieś w środkowej części Kotliny Biebrzań­skiej, nad Biebrzą, przy szosie i linii kolejowej Białystok — Ełk. Założona na przełomie XV i XVI w., prawa miejskie w 1775, utrata w 1880. Twierdzę zbudowano w 1882-91, zmoder­nizowano w 1912-14. Tworzyła rejon umocniony o powierzchni 12 km2, broniący...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tykocin

  Miasto na pograniczu Wysoczyzny Biało­stockiej, Kotliny Biebrzańskiej i Międzyrze­cza Łomżyńskiego, nad Narwią, 2 tys. mieszkańców. Gród mazowiecki z XII--XIII w., w 1425 prawa miejskie od księcia Janusza I, w 1 poł. XV w. włączony do Wielkiego Księstwa Litewskiego, w 1569 powrót do Korony, w 1941...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeka Czarna Hańcza

  Rzeka Czarna Hańcza, lewy dopływ Niemna. źródła na pn. od jeziora Hańcza na wysokości 245 m n.p.m., długość 141,7 km, przepływa przez jeziora Hańcza i Wigry. Włączona do systemu Kanału Augustowskiego. Wysoki Most — wieś na Równinie Augustowskiej, nad Czarną Hańczą, 15 km na pd. zach. od Sejn...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Góra Strękowa k. Wizny Pole bitwy z 1939

   

  Wizna, wieś w pd. części Kotliny Bie­brzańskiej, nad Narwią. 8-10 IX 1939 wzdłuż Narwi na odcinku „Wizna" 720 polskich żołnierzy walczyło z 19. korpusem pancernym gen. H. Guder-iana. Większość obrońców poległa, ich bohaterski dowódca, kpt. Władysław Raginis popełnił samobójstwo. Na wzgórzu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białowieski Park Narodowy

   

  Położony na Równinie Bielskiej, na terenie Puszczy Białowieskiej, 148-172 m n.p.m. Początki parku sięgają 1921 (rezerwat) i 1932, jednak Białowieski Park Narodowy utworzono dopiero w 1947, w 1996  powiększono obszar do 10,5 tys. ha, w tym 4,73 tys. ha to obszar objęty ochroną ścisłą. Od 1977...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turtul

   

  Osada wsi Malesowizna na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, nad Czarną Hańczą, 15 km na pn. od Suwałk. Wymieniana w początku XVII w. Nazwa od dźwięku koła młyńskiego. Ruiny młyna. Spiętrzone przez tamę młyńską wody Czarnej Hańczy tworzą wydłużone sztuczne jezioro. W niewielkiej odległości na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt

Do góry