Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  BĘDOMIN k. Kościerzyny

  Wieś nad Wierzycą, na Pojezierzu Kaszub­skim, 8 km na wsch. od Kościerzyny, przy drodze do Gdańska. Dworek będomiński z 1706 nabył w 1739 Piotr Wybicki, ojciec Józefa, który urodził się tu 29 X 1 747. W 1 783 J. Wybicki sprzedał dworek i osiadł w Manieczkach k. Poznania. „Pieśń Legionów Polskich we...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwór Artusa

  W najbardziej reprezentacyjnej części Gdańska, na Długim Targu wzniesiono w poł. XIV w. pałac bogatego bractwa kupieckiego, ośrodek życia towarzyskiego. Wielokrotnie przebudowywany: 1478-81 fasada tylna, 1552 fasada frontowa, 1616 attyka i portal. W XIX w. dodano dwa lwy przy wejściu. Po rekonstrukcji...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bytów

  Miasto powiatowe na Pojezierzu Bytow-skim. 18 tys. mieszkańców. Już w XII w. istniał tu drewniany gród słowiański, opanowany w 1308 przez  margrabiów brandenburskich a w 1329 odsprzedany Krzyżakom. Prawa miejskie 1346. W centrum, przy pl. kard. Wyszyńskiego wznosi się eklektyczny kościół św...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chojnice

  Miasto powiatowe na pograniczu Równiny Charzykowskiej i Wysoczyzny Krajeńskiej. 40 tys. mieszkańców. Gród książąt pomorskich z XIII w., opa­nowany w 1309 przez Krzyżaków. Miasto od ok. 1310. W 1466-1772 w Prusach Królewskich, potem pod zaborem pruskim, w 1920 przyłączone do Macierzy. Najstarszym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdańsk

  Stolica woj. pomors­kiego, położona nad Zatoką Gdańską, przy ujściu Wisły, częściowo na obszarze Wysoczy­zny Gdańskiej i Żuław Gdańskich. 459 tys. mieszkańców. Gdańsk jest jednym z największych ośrod­ków przemysłowych w kraju. Dominuje przemysł okrętowy: Stocznia Gdańska, Gdańska Stocznia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /4 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

   

  Położony w środkowej części Niziny Północnopodlaskiej. Obejmuje bagienną, poprzecinaną korytami rzek, starorzeczy i kanałów dolinę górnej Narwi pomiędzy Rzędzianami na pn. a Surażem na pd., otoczoną wzgórzami morenowymi Wyso­czyzny Wysokomazowieckiej od zach. i Wysoczyzny Białostockiej od wsch...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białowieża

   

  Wieś na Równinie Bielskiej, nad Narewką (dopływ Narwi), 23 km na wsch. od Hajnówki. Od XIV w. dwór myśliwski zniszczony na przełomie XVII i XVIII w., w połowie XVIII w. odbudowany jako pałac myśliwski. Wieś o bogatej historii, odwie­dzana przez wielu królów, przetoczyły się przez nią walki prawie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Suraż

   

  Miasto nad Narwią, 7 km na pd.-wsch. od Łap, 1 tys. mieszkańców. Założone w XI w. Prawa miejskie 1440 od Kazimierza Jagiellończyka. Zniszczone w czasie wojen szwedzkich. Po powstaniu styczniowym utrata praw miejskich, przywrócenie w 1923. Miasto położone po obu stronach rzeki, składało się z części...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biebrzański Park Narodowy

  Położony w pn. części Niziny Północno-podlaskiej. Obejmuje dużą część Kotliny Biebrzańskiej. Utworzony w 1993, o powierzchni 59,2 tys. ha, jest największym polskim parkiem narodowym. Otulina o po­wierzchni 66,8 tys. ha. Park chroni naj­większy w Europie środkowej kompleks torfowisk niskich o...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kurowo

   

  Wieś około 6 km na pd.-wsch. od miejsco­wości Jeżewo leżącej przy szosie Białystok — Warszawa. Zachowane założenie dworsko-ogrodo-we. W odremontowanym dworku siedziba Dyrekcji Narwiańskiego Parku Narodowego oraz muzeum Parku. Z wieży widok na rozlewiska Narwi. Małe obozowisko, pomosty pozwalające...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt

Do góry