Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Oliwskie ZOO

  Na zach. od d. opactwa cystersów, przy ul. Karwińskiej na pow. 120 ha znajduje się oliwski ogród zoologiczny. Zajmuje on malowniczą Dolinę Leśnego Młyna, o wy­jątkowej różnorodności przyrodniczej, typowej dla wsch. krawędzi Wysoczyzny Gdańskiej. Dno doliny, nad Potokiem Rynarzewskim z kilkoma stawami i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdynia

  Miasto nad Zatoką Gdańską, w szerokiej pradolinie między Kępą Redłowską na pd. i Kępą Oksywską na pn. Ku zach. wychodzi na zalesione wzgórza Pojezierza Kaszub­skiego. 254 tys. mieszkańców. Jeden z głównych polskich portów; siedziba PLO i Polskiego Ratownictwa Okrętowego; ośrodek handlowy w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /3 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Narodowe - Gdańsk

  Siedzibą najważniejszej placówki muzeal­nej w Gdańsku jest d. klasztor franciszkański przy ul. Toruńskiej 1 w pobliżu kościoła p.w. św. Trójcy. Budowa tego zespołu trwała od 1420 do 1514. W 1555 budynek klasztoru przejęły władze miasta, które dobudowały czwarte, zach. skrzydło. Od 1558 w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Westerplatte

  Niewielki półwysep na pn. od Nowego Portu w 1924 Rada Ligi Narodów przyznała Polsce na Wojskową Składnicę Tranzytową. W 1925 na zach. cyplu półwyspu wybu­dowano basen amunicyjny, służący do przeładunków materiałów wybuchowych 1 broni. Następnie powstało 5 wartowni, masywne koszary i 7 obronnych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fontanna Neptuna

  Studnię miejską, od 1549 znajdującą się przed Dworem Artusa, przekształcono w 1633 w fontannę z posągiem Neptuna, boga morza i patrona Gdańska. Wokół żelazna krata z czterema bramkami, przyozdobiona orłami polskimi i herbami Gdańska. Po wojnie fontanna zrekon­struowana w 1954.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twierdza Wisłoujście

  Warownia na prawym brzegu Martwej Wisły, przy jej ujściu do Zatoki Gdańskiej. W XIV w., drewniano-ziemna, w 2 poł. XV w. już z murowaną wieżą, służyła jako latarnia morska. W 1 562 zbudowano okrągłą, trzykondygnacyjną fortecę tzw. Wieniec, ze strzelnicą dla dział. Pod koniec XVI w. duński...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Archeologiczne

  Muzeum mieści się w okazałym budynku przy ul. Mariackiej 25/26, zwanym Domem Przyrodnika, z renesansowym hełmem na wieżyczce. Muzeum prowadzi prace wykopaliskowe, których efektem są wysta­wy obrazujące pradzieje Pomorza Gdań­skiego, a także przeszłości Gdańska od X do XIII w. za panowania książąt...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół św. Mikołaja - Gdańsk

  Powstały na pocz. XIII w. kościół parafialny dla osady kupców i rzemieślników, książę pomorski Świętopełek przekazał w 1227 przybyłym z Krakowa Dominikanom. Budowę gotyckiego, trójnawowego kościoła 1 klasztoru rozpoczęto w 1348 a zakoń­czono ok. 1487. Wystrój wnętrza kościoła pochodzi z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół św. Katarzyny - Gdańsk

  Kościół zbudowano w 1379-1432, a do pocz. XVI w. trwała budowa wieży, kaplicy i prezbiterium. Później wielokrotne przebu­dowy i rekonstrukcja w 1975-79. Halowy, trójnawowy przykrywają dachy z pięknymi szczytami od wsch. Wieża o wys. 76 m. W 1945 kościół przejęli karmelici z Kra­kowa. W miejscu gł...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Poczty i Telekomunikacji

  Szpital garnizonowy wzniesiony w 1838­-44 oddano w 1921 w Wolnym Mieście Gdańsk na potrzeby poczty polskiej. 1 września 1939 jej załoga broniła się bohatersko przez 14 godz. przed atakami Niemców. Z 59 pocztowców uratowało się zaledwie 5. W 40 rocznicę obrony odsło­nięto przed gmachem oryginalny pomnik...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /634

  praca w formacie txt

Do góry