Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Olsztyn

   

  Wieś na Wyżynie Częstochowskiej, na szlakuOrlich Gniazd, 12 km na pd.-wch. od Częstochowy, 1,8 tys. mieszkańców. Osada powstała przy zamku. Zabytkowy układ urbanistyczny. Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela z lat 1722­1729. Na pn. od wsi zbiorowy grób 1500 Polaków, zamordowanych przez hitlerow­ców...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gliwice

   

  Miasto na Wyżynie Śląskiej, nad Kłodni-cą, ośrodek przemysłowy, kulturalny i na­ukowy, port żeglugi śródlądowej, stolica die­cezji gliwickiej, 195 tys. mieszkańców. Prawa miejskie od 1475 r., handel chmie­lem i piwowarstwo, w XVIII w. przędzalnic­two i tkactwo, następnie hutnictwo, górnic­two i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piekary śląskie

  Miasto na Wyżynie Śląskiej, nad Brynicą. 66 tys. mieszkańców. Wzmiankowane w 1277, prawa miejskie  od 1947. Od XVII w. ważny ośrodek życia religijnego; liczne pielgrzymki ze Śląska, Czech i Moraw. W 1683 był tu Jan III Sobieski, śpiesząc na odsiecz Wiednia.

  Kopalnie węgla kamiennego, rud cynku...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katowice

   

  Miasto na Wyżynie Śląskiej, nad Rawą i górną Kłodnicą, jeden z największych w Polsce węzeł kolejowy i drogowy. 346 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka w 1598, prawa miejskie 1865, szybki rozwój w XIX w. związany z wydobyciem węgla kamien­nego, po plebiscycie powrót do Polski i siedziba województwa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pilica

   

  Miasto na Wyżynie Krakowsko-Często­chowskiej, nad Pilicą, 2 tys. mieszkańców. Osada Pilcza istniała na początku XIV w. na Górze św. Piotra (ok. 600 m na pd.-wsch. od obecnego centrum miasta). Ok. 1393 lokacja miasta na nowym miejscu przez Pileckich. W 1570 dobra pileckie przeszły w ręce Padniewskich...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chorzów

  Miasto na Wyżynie Śląskiej, w centrum GOP, 122 tys. mieszkańców. Najstarsza część, wieś Chorzów, należąca do klasztoru miechowskiego, znana  z kopalnictwa rud srebra i ołowiu, była wzmiankowana w XII i XIII w. W XVIII w., założono hutę „Królewską", oraz osiedle „Królewska Huta", które prawa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezioro Gardno

  Jezioro przybrzeżne o pow. 2 468 ha i średniej głębokości 1,3 m zaistniało w krajobrazie, podobnie jak i Łebsko, ok. 3 tys. lat temu. Niewielka wyspa, zwana Kamienną lub Diabelską, jest ścisłym rezerwatem ornitologicznym. Tylko pd. część jeziora udostępniono dla surfingu. Ostoje ptactwa na wsch. do...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku

  Założony w 1951, zajmuje ponad 600 ha. Znajduje się tu: Stadion Śląski na ok. 100 tys. widzów, planetarium i obserwatorium astronomiczne, Górnośląski Park Etnogra­ficzny, Ośrodek Postępu Technicznego, Ośrodek Turystyczny, Ośrodek Harcerski, tereny wystawowe, ogród zoologiczny, wesołe miasteczko...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Wsi Słowińskiej

  Obejmuje zagrody słowińskie w centrum wsi Kluki na zach. brzegu jez. Łebsko. Utworzone w 1963, filia Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Trwa rozbudowa skansenu, który ma być rekonstrukcją tradycyjnej wsi słowińskiej, z zachowaniem pierwotnego rozplanowania zagród. Na obszarze 5 ha będzie 5 zagród...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo śląskie

  Powierzchnia 12,3 tys. km2, ludność: 4.882 tys. mieszkańców. Najbardziej i najgęściej zaludniony region Polski. Leży w górnej części dorzeczy Wisły, Odry i Warty na Wyżynach: Śląskiej i Krakowsko-Częstochowskiej oraz w Kotlinach: Raciborskiej i Oświęcimskiej. Na południu Przedgó­rze i Beskidy:...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 913

  praca w formacie txt

Do góry