Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Osiedle Giszowiec

  7 km na pd.-wsch. od centrum. Osiedle górnicze zbudowane w 1906-08 wg koncepcji miasta-ogrodu, z inicjatywy dyrektora zakładów Gieschego, A. Uthema-na; projekt braci Zillmann z Charlot-tenburga. Mieszkania dla 630 rodzin, oddalone od kopalń. Domy najwyżej dwukondygnacyjne, zróżnicowane archite­ktonicznie, dwu i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podlesice

  Wieś 18 km na pn.-wsch. od Zawiercia, na Wyżynie Częstochowskiej, w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd, w pn. części ryczowskiego regionu skałkowego; w po­bliżu Skałki Kroczyckie, Podlesickie i Rzęd

  kowickie. Ośrodek turystyczny, tereny narciarskie, hotel „Ostaniec". Na wsch. od wsi, u podnóża Ruskiej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koniaków

   

  Wieś w Beskidzie Śląskim, na pn. i zach. zboczach Ochodzitej (894 m n.p.m.), powstała w 1712. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy, tereny narciarskie. Drew­niana zabudowa z XVIII- XIX w. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Koniaków". Ośrodek sztuki ludowej i folkloru: hafciarstwo, koronkarstwo, rzeźba...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODZAMCZE k. Zawiercia

   

  Wieś na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i obniżenia Górnej Warty, w ryczowskim regionie skałkowym, 2 km na wsch. od Ogrodzieńca. Na najwyższym wzniesieniu wyżyny Górze Janowskiego (504 m n.p.m.), na trzonie skał wapiennych, piętrzą się har­monizujące z krajobrazem, malownicze ruiny...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mirów i Bobolice k. Żarek

   

  Wsie odległe o 2 km, na Wyżynie Często­chowskiej, 14 km na wsch. od Żarek. Ośrodki turystyczne na Szlaku Orlich Gniazd. Jurajskie warownie miały największe znaczenie w czasach Kazimierza Wielkiego, który nie zdołał przyłączyć Śląska do państwa polskiego, odtwarzanego po okresie rozbicia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cieszyn

  Miasto na Pogórzu Śląskim, nad Olzą, węzeł dróg. 38 tys. mieszkańców. 

  Pierwsze wzmianki w 1155, w XII w. siedziba kasztelanii, prawa miejskie w 1364, liczne przywileje z XV i XVI w. powodują rozwój, któremu kres kładzie pożar w 1789 całkowicie niszczący miasto. W 1920 został podzielony granicą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pszczyna

   

  Miasto powiatowe na Równinie Pszczyń­skiej, nad Pszczynką, węzeł kolejowy. 27 tys. mieszkańców. Osada istniała w X w., prawa miejskie od I poł. XIV w., wielokrotne zmiany właści­cieli, w poł. XIX w. ośrodek polskiego ruchu wydawniczego na Górnym Śląsku, w czasie II wojny światowej obóz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mysłowice

   

  Miasto na Wyżynie Śląskiej, nad rzeką Czarną Przemszą, powyżej jej połączenia z Białą Przemszą, 79 tys. mieszkańców. Wieś wzmiankowana w 1241, prawa miejskie otrzymała przez 1360, pozbawione praw miejskich w latach 1 744-1861. W XIX w. rozwój górnictwa i przemysłu w następstwie budowy linii...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Częstochowa

   

  Miasto na pograniczu Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej i Krakowsko-Częstochowskiej, nad Wartą. 258 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka z 1220, przywilej lokacyjny na prawie niemieckim od 1356. W 1 382 książę Władysław Opolczyk sprowadził Paulinów na Jasną Górę, ufundował klasztor i ofiarował obraz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /3 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rudy

   

  Duża wieś z wieloma przysiółkami na Płaskowyżu Rybnickim, nad Rudą, siedziba dyrekcji Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich". Do lat 80. połączona kolejką wąskotorową z Gliwi­cami i Raciborzem. Dwa duże ośrodki wypoczynkowe: Buk i Pod Dębem. W 1992 w okolicach szalał pożar...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 901

  praca w formacie txt

Do góry