Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Kielce

  Miasto wojewódzkie w Górach Świę­tokrzyskich pomiędzy pasmami Masło­wskim i Dymińskim, w dolinie Bobrzy i jej dopływu Silnicy. 210 tys. mieszkańców. Węzeł drogowy i kolejowy, lotnisko sportowe. Pierwszy kościół w tym miejscu ufundował Władysław Herman, który na przełomie XI i XII w. podarował...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /6 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bałtów

  Wieś gminna nad Kamienną na Przedgó­rzu Iłżeckim, 18 km na pn. wsch. od Ostro­wca Świętokrzyskiego. Wieś wzmiankowana w 1326. Właścicie­lami byli m.in. Andrzej Ossoliński, Chomę-towscy, Pieniążkowie, Małachowscy, Dunin-Karwiccy oraz Druccy-Lubeccy.  Książę Aleksander Drucki-Lubecki wzniósł w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klimontów

  Wieś gminna na Wyżynie Sandomierskiej, nad Koprzywianką, 15 km na zach. od Sandomierza. Założona 1240 przez kasz­telana Klemensa, prawa miejskie 1604­-1869. Własność Ossolińskich od XIV w. W XVII w. Zbigniew Oleśnicki lokował nowe miasto w odległości 2 km od wsi. W 1613 fundował klasztor Dominikanów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bartków

  Wieś u podnóża Pasma Klonowskiego Gór Świętokrzyskich, 10 km na pn. od Kielc. Dąb, zwany Bartkiem, jest bodajże naj­bardziej znanym drzewem w Polsce, choć nie jest ani najstarszy, ani największy. Rośnie w pobliżu leśniczówki, obwód na wysokości pierśnicy wynosi 8,5 m, u podstawy 14 m, wysokość 27...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPRZYWNICA

  Miasto na Nizinie Nadwiślańskiej nad Koprzywianką, 17 km na pd. zach. od San­domierza, ok. 1900 mieszkańców. Już w 1139 r. konsekrowano w Koprzy­wnicy kościół Wszystkich Świętych. W 1185 założono opactwo cysterskie. W 1269 osada rzemieślnicza uzyskała prawa miej­skie. W 1819 nastąpiła kasata...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Busko Zdrój

  Miasto powiatowe pomiędzy Niecką Solecką a Garbem Pińczowskim, 48 km na pd. od Kielc, 18 tys. mieszkańców. W 1166 był już w Busku kościół św. Leonarda. Klasztor i kościół Norbertanek fundował rycerz Dersław na przełomie XII i XIII w. W 1252 Bolesław Wstydliwy wystawił klasztorowi pozwolenie na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wisła Czarne

  Osada wczasowa Wisła Czarne to obecnie część miasta Wisły w Beskidzie Śląskim. Za początek największej polskiej rzeki uznaje się źródło Czarnej Wisełki (1106 m n.p.m.), na pd.-zach. zboczu Baraniej Góry (1220 m n.p.m.). Jest ono mało efektowne: woda sączy się skąpo z błotnistego podłoża...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzemionki opatowskie

  Wieś na Przedgórzu Iłżeckim, 8 km na pn. wsch. od Ostrowca Świętokrzyskiego. Największa w Europie kopalnia krzemienia pasiastego z okresu neolitu (3000-1700 lat p.n.e.). Stąd eksportowano narzędzia krzemienne do całej ówczesnej Europy. Pole górnicze ciągnęło się pasem dł. 4 km i szer. do 200 m...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chęciny

  Miasto między Pasmem Zelejowskim i Chęcińskim w Górach Świętokrzyskich, 15 km na pd. zach. od Kielc, 4 tys. miesz­kańców.

  W 1275 wzmiankowano wieś Chęciny, obecnie Starochęciny. W końcu XIII w. nowa osada u stóp Góry Zamkowej przejęła nazwę Chęciny. Za panowania Władysława Łokietka odbywały się...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /3 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tarnowskie Góry

  Miasto powiatowe na Wyżynie Śląskiej, na Garbie Tarnogórskim, jeden z największych  w Polsce węzłów kolejowych. 66 tys. mieszkańców. Powstało i rozwijało się w XV-XVI w. dzięki znalezieniu rud srebra i cynku. W 1526 uzyskało wolność górniczą, tzw. „Ordunek Górny" od księcia opolskiego Jana II...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 519

  praca w formacie txt

Do góry