Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Sielpia Wielka

  Wieś u podnóża Wzgórz Opoczyńskich, nad Czarną, 10 km na pd. zach. od Końskich. Na Czarnej zalew o powierzchni 57 ha z ośrodkami wypoczynkowymi. Pradzieje przemysłu metalurgicznego na Kielecczyźnie sięgają czasów Cesarstwa Rzymskiego. W pocz. XIX w. staraniem Stanisława Staszica i ks...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sandomierz

  Miasto na Wyżynie San­domierskiej, nad Wisłą. 27 tys. mieszkańców. W XI w. Sandomierz był obok Krakowa i Wroc-ławia głównym grodem w kraju. W 1138 na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego stał się stolicą księstwa. Dzielnica sando­mierska przypadła małoletniemu Henry­kowi. Bolesław Kędzierzawy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /4 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szydłów

  Wieś na Pogórzu Szydłowskim, 14 km na zach. od Staszowa. Prawa miejskie w latach 1329-1869. Zbudowany staraniem Kazimierza Wiel­kiego, zniszczony podczas najazdu Szwe­dów, nie odzyskał już świetności. Jedyny w Polsce centralnej zespół miejski z za­chowanym ciągiem murów obronnych. W 1822 mury miejskie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podziemna trasa turystyczna - Sandomierz

  Wejście do niej znajduje się na zapleczu kamienicy Oleśnickich, wyjście obok wieży ratusza. Legendy wiążą sandomierskie lochy z najazdami tatarskimi. Lochy powstały praw­dopodobnie w XIV-XV w. jako magazyny kupców. Podziemny ciąg korytarzy o długości 400 m udostępniono do zwiedzania w 1977. Lochy mają...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tokarnia

  Wieś w dolinie Czarnej Nidy, 3 km na pd. od Chęcin. W 1976 rozpoczęto organizację Muzeum Wsi Kieleckiej. Na pow. 65 ha zgromadzo­no 25 obiektów (planowano 80) z XIX w. Są to zagrody i chałupy chłopskie, budynki gospodarcze, wnętrza i warsztaty rzemie­ślnicze. Obiekty pogrupowano w zależności od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabrze

  Miasto na Wyżynie Śląskiej, nad Kłodnicą (prawy dopływ Odry) i jej dopływem Bytomką, 200 tys. mieszkańców. Najstarszą częścią miasta są Biskupice, wzmiankowane w 1242. Pierwsza kopalnia węgla powstała w 1791. O rozwoju przes­ądziło zbudowanie linii kolejowej w 1846 i Kanału Gliwickiego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /3 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaskinia 'Raj'

  3 km na zach. od Sitkówki-Nowin, na pn. zboczu wzgórza Malik w Grzbiecie Bo-lechowickim, znajduje się jaskinia „Raj",odkryta w 1964, udostępniona do zwie­dzania w 1972. Rezerwat „Jaskinia Raj", utworzony w 1968 o pow. 8 ha, obejmuje las mieszany oraz samą jaskinię.

  Długość korytarzy 240 m (trasa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywiec

  Miasto w Kotlinie Żywieckiej, nad Sołą, u ujścia Koszarawy, powyżej Jeziora Żywiec­kiego, 28 tys. mieszkańców. Osada Stary Żywiec założona w XIII/XIV w., prawa miejskie uzyskała przed 1327 r. W średniowieczu ośrodek rzemieślniczo-handlowy, w XIX w. rozwój przemysłu. Kościół Św. Krzyża gotycki...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jędrzejów

  Miasto powiatowe na Płaskowyżu Jędrze­jowskim. 17 tys. mieszkańców. Opactwo Cystersów w Jędrzejowie (do 1153 wieś Brzeźnica) fundował biskup wrocławski (późniejszy arcybiskup gnieź­nieński) Jan Gryfita w 1140, sprowadzając w 1149 zakonników z burgundzkiego opactwa w Morimond. W 1170-1210 powstał...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /4 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo świętokrzyskie

  Powierzchnia 11 672 km2, ludność 1 328 tys. Obejmuje Góry Świętokrzyskie, Wyżynę Kielecko-Sandomierską i Nieckę Nidziańską — krainy Wyżyny Małopolskiej. Świętokrzyski Park Narodowy powołano do życia w 1953. W ośmiu parkach krajobrazowych chroni się między innymi: Puszczę Świętokrzyską...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /3 843

  praca w formacie txt

Do góry