Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Jezioro Maltańskie

  Sztuczny akwen na rzece Cybinie we wsch. części miasta. 64 ha, maksymalna głęb. 5 m. Po rekultywacji 1980-90 powstał nowoczesny tor dług. 2 km, miejsce licznych regat, w tym o randze mistrzostw świata i Europy. We wsch. części jeziora trybuny, hangary, wieża startowa oraz kemping. Po stronie pd. popularne...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowy Ogród Zoologiczny - poznań

  Pierwsze ZOO powstało w Poznaniu w 1871 na Jeżycach przy obecnej ul. Zwie­rzynieckiej. Istnieje tam do dziś, na niewielkiej powierzchni 5,6 ha. W 1974 otwarto nowy, największy w kraju ogród zoologiczny za Jez. Maltańskim na Białej Górze. Zajmuje on 117 ha urozmaiconego terenu w dolinie Cybiny. Część...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ratusz - Muzeum Historii Miasta

  W 1 253 lokowano miasto Poznań na prawie magdeburskim, na pow. 20 ha na lewym brzegu Warty. Od końca XIII w. otaczały je mury. Na rynku (jednym z naj­większych w Polsce, o pow. 2 ha) na przełomie XIII i XIV w. zbudowano pierwszy, gotycki ratusz. W poł. XVI w. zamożne miasto zleciło przebudowę ratusza...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pawłowice

  Duża wieś 13 km na wsch. od Leszna, na Wysoczyźnie Leszczyńskiej, przy linii kol. Leszno - Ostrów Wlkp. Siedziba Zootech­nicznego Zakładu Doświadczalnego. Klasycystyczny zespół pałacowy Miel-żyńskich powstał w końcu XVIII w. wg proj. Karola Langhansa. Trzykondygnacyjny korpus główny, połączony...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół farny św. Stanisława

  Kolegiata farna położona na pd. od Starego Rynku stanowi jeden z najlepszych przykła­dów architektury barokowej w Polsce. Kościół budowany był dla jezuitów od 1649 przez ponad 50 lat, z udziałem tak wybit­nych architektów jak Bartłomiej Wąsowski, Jan Catenazzi, Pompeo Ferrari. Fasada frontowa, mimo...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobiedziska

  Miasto na Pojezierzu Gnieźnieńskim, przy szosie i linii kolejowej Poznań-Gniezno, na Szlaku Piastowskim, nad m. in. jez. Biez-druchowo (49 ha). 8 tys. mieszkańców. Miejscowość znana od 1233 r., prawa miejskie od 1266 r. Obecnie zaplecze mieszkaniowe aglomeracji poznańskiej, parę zakładów przemysłowych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Góra Przemyśla

  Popularnie zwana Góra Przemysława i Gó­rą Zamkową, położona jest w zach. części Starego Miasta, przy krawędzi skarpy doliny Warty. W XIII w. na wzgórzu dominującym nad rynkiem i większością ówczesnego miasta, książę Przemysł I rozpoczął budowę swojej rezydencji - zamku. Dzieło kon­tynuował...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poznań

  Stolica Wielkopolski, 578 tys. mieszkańców, 261 km2. Leży na pogra­niczu Pojezierzy Poznań­skiego i Gnieźnieńskiego, nad Wartą, Jeden z naj­większych krajowych wę­złów drogowych i kolejo­wych (10 ważnych szos i 10 linii kolejowych), duży ośrodek przemysłu (m.in. metalowego, che­micznego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /3 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół św. Jana Jerozolimskiego

  Na wsch. od Ostrowa Tumskiego, nie­opodal ruchliwego Ronda Śródka. Kościół wzniesiony na przełomie XII i XIII w. przez joannitów (Zakon Kawalerów Maltańskich) jest jedną z pierwszych w Polsce budowli z cegły. Wcześniej istniał tu kościół św. Michała, przy którym Mieszko Stary założył pierwszy w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lubiń

  Wieś 14 km na pn. zach. od Gostynia, w powiecie kościańskim, na Pojezierzu Krzywińskim, przy szosie Kościan - Gostyń. Ok. 1075 fundacja opactwa Benedykty­nów. W czasach piastowskich znaczący ośrodek kultury, prawdopodobnie tu działał kronikarz Gall Anonim. W 1836 kasata klasztoru, powrót zakonników w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 151

  praca w formacie txt

Do góry