Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Województwo zachodniopomorskie

  Powierzchnia 22 901 km2 , 1,7 mln. mieszkańców. Obszar ten zalicza się do Pobrzeży: Szczecińskiego i Koszalińskiego oraz Pojezierzy: Zachodniopomorskiego i Południowopomorskiego. Rzeźba terenu jest efektem działalności lądolodu skandynawskiego w okresie plejsto-ceńskim. Pas moren czołowych ciągnie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolsztyn

  Miasto powiatowe w Kotlinie Kargowskiej, nad Obrą i jeziorami Berzyńskim (331 ha)  i Wolsztyńskim (124 ha). Przemysł spożyw­czy, meblarski, metalowy. 14 tys. miesz­kańców. Miasto od pocz. XV w., w XVII i XVIII w. znaczny ośrodek sukiennictwa. Pierwotny układ urbanistyczny zniekształcony odbu­dową po...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biełograd

  Miasto powiatowe na Równinie Białogar- z Bramą Wysoką z XIV w. Kościół św. Jerzego dzkiej, nad Parsętą i Leśnicą, przy liniach gotycki, jednonawowy z XIV w. Ratusz kolejowych Stargard Szczeciński - Gdańsk klasycystyczny, ratusz nowy neoklasycy- i Kołobrzeg - Piła. 25 tys. mieszkańców. styczny...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woźniki

  Wieś 7 km na pn. wsch. od Grodziska, przy lokalnej szosie Kotowo-Dakowy Mokre, na Pojezierzu Poznańskim. Na zalesionym wzgórzu otoczonym podmokłymi terenami, ok. 1 km na pn. od wsi, zbudowany 1706-23 (proj. Jan Cate-nazzi)zespół klasztorny Reformatów, obecnie Franciszkanów-Bernardynów. W 1836-78 opuszczony...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tarnowo Płuckie

  Wieś 6 km na pn. wsch. od Wągrowca przy pn.-wsch. brzegu jez. Rgielsko Zach. (147 ha), przy szosie Wągrowiec-Inowrocław, na Pojezierzu Chodzieskim. Znana od 1218 r. Na niewielkim wznie­sieniu drewniany kościół św. Mikołaja, uwa­żany za najstarszą drewnianą świątynię w Polsce. Zbudowany w XIV w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chojna

  Miasto na Pojezierzu Myśliborskim, nad Rurzycą (dopływ Odry), przy linii kolejowej Szczecin-Kostrzyn. 7,3 tys. mieszkańców. W średniowieczu gród obronny z osadą targową, wzmiankowaną w 1244. Prawa miejskie z 1 poł. XIII w. W 2 poł. XIII w. opanowana przez Brandenburczyków, stała się z czasem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkopolski Park Narodowy

  Położony na Pojezierzu Poznańskim, ok. 10-20 km na pd. od granic Poznania.  Wielkim orędownikiem utworzenia Parku był prof. Adam Wodziczko, który określał ten teren jako „muzeum form polodow-cowych". Park powstał w 1957, w 1996 zmieniono jego granice. Powierzchnia wynosi obecnie 7 620 ha, a łącznie z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzemeszno

  Miasto wśród wzgórz morenowych, na Pojezierzu Gnieźnieńskim, nad Jez. Trze-meszeńskim (8 ha) i Popielewskim (pow. 309 ha, głęb. 45,8), w powiecie gnieźnień­skim, przy szosie i linii kol. Poznań - Ino­wrocław, fabryki materiałów budowlanych i krochmalnia. 8 tys. mieszkańców.  We wczesnym średniowieczu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  jezioro Kociołek

  Niewielki, kolisty akwen o pow. 4,3 ha i głęb. 8 m, leży 0,7 km na pd. od Jez. Góreckiego, nieopodal końcowej stacji linii kol. Poznań - Osowa Góra. Jezioro oraz jego otoczenie stanowi rezerwat. Ze względu na strome brzegi i dużą głębokość, występuje tu tzw. meromiksja, tj. ograniczona cyrku­lacja wody...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turew

  Wieś na Równinie Kościańskiej, 11 km na pd. wsch. od Czempinia w powiecie kościańskim, na terenie Parku Krajobra­zowego im. Dezyderego Chłapowskiego. W krajobrazowym parku z XVIII w. przekomponowanym w XIX w. przez Augustyna Denizota, urozmaicony, wieko­wy drzewostan (m.in. pomnikowe dęby). Stojący na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /807

  praca w formacie txt

Do góry