Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY - FLORA BABIEJ GÓRY

  Wiele pięknych i rzadkich roślin chronionych jest w Rezerwacie Biosfery na Babiej Górze. Pochodzą one ze wszystkich grup systematycznych. Flora mchów Babiej Góry to ponad 200 gatunków rosnących na różnych siedliskach. Do najrzadszych należy Dicranum elongatum rosnący w murawach alpejskich na grzbiecie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011 Znaków /3 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY - FAUNA BABIEJ GÓRY

  Wielkie zwięrzeta, choć chronione, staja się na Babiej Górze coraz rzadsze. Ślady niedźwiedzia znajdowano w ostatnich latach wielokrotnie. Rysie i borsuki kryją się w gęstwinie. Niewielkie owadożerne ryjówki: górska, aksamitna i malutka są stosunkowo częste, inne drobne ssaki jak koszatka, żołędnica...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011 Znaków /2 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

  Utworzony został w 1955 roku, a w 1977 roku włączony do sieci Rezerwatów Biosfery, programem UNESCO MaB.

  Położenie geograficzne: Najwyższa góra Beskidu Zachodniego położona pomiędzy przełęczą Lipnicką, a Jałowiecką.

  Powierzchnia: 3391,55 ha.

  Poprzez Park Narodowy chroniony jest fragment masywu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011 Znaków /4 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE PARKÓW NARODOWYCH W POLSCE

  Ochrona przyrody w Polsce ma długą i wspaniałą historię. Najwyższą formą ochrony przyrody jest park narodowy. Zgodnie z 14 artykułem ustawy o ochronie przyrody z 1991 roku "Park narodowy obejmuje obszar chroniony, wyróżniający się szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi, społecznymi...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Oszczędzanie paliw

  Paliwa kopalne należą do zasobów nieodnawialnych, trzeba więc gospodarować nimi w sposób racjonalny. Każdego roku inżynierowie konstruują nowe, znacznie lżejsze i oszczędniejsze silniki spalinowe. Odpowiednia izolacja ścian i okien domów sprawia, że do ich ogrzania potrzeba mniej energii. Energię można...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Ogniwa paliwowe

  Najnowszym sposobem uzyskiwania energii elektrycznej są ogniwa paliwowe. Umożliwiają one przemianę energii chemicznej zawartej w wodorze i tlenie w energię elektryczną. Pierwsza elektrownia, w której wykorzystuje się ogniwa paliwowe, powstała w Nowym Jorku.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Nowe paliwo

  Malejące zasoby paliw konwencjonalnych skłoniły naukowców w wielu krajach do poszukiwania nowych źródeł energii. Ostatnio zwrócono uwagę na możliwość uzyskania energii ze spalanych śmieci. W samej tylko Wielkiej Brytanii co roku wyrzuca się około 70 milionów ton śmieci, pochodzących a gospodarstw...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Paliwa jądrowe

  Tylko 4% wytwarzanej obecnie na świecie energii pochodzi z innych paliw niż drewno i paliwa kopalne. Najważniejszą rolę wśród tych niekonwencjonalnych źródeł energii odgrywają paliwa jądrowe.

  Ciepło w reaktorze atomowym uzyskuje się poprzez rozszczepienie jądra atomu radioaktywnego pierwiastka -...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Drewno jako opał

  Około 14% produkowanej obecnie na świecie energii pochodzi z drewna opałowego, które jest podstawowym paliwem dla około 2 miliardów ludzi zamieszkujących kraje Trzeciego Świata. Konieczność pozyskiwania tak dużej jego ilości stała się przyczyną wycięcia całych połaci lasów. Wprawdzie, w odróżnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Gaz ziemny

  Z gazu ziemnego uzyskuje się około 20% wytwarzanej na Świecie energii. Można go znaleźć przeważnie w sąsiedztwie ropy naftowej. Oba te cenne dla współczesnego człowieka surowce powstały w tym samym czasie, w podobnych warunkach. Gaz ziemny składa się głównie z substancji gazowej - metanu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011 Znaków /1 011

  praca w formacie txt

Do góry