Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Wielka Brytania - Przemysł

  Surowce mineralne - przemysł wydobywczy. Wielka Brytania znana była ze swoich ogromnych złóż mineralnych takich jak rudy ołowiu i żelaza. Jednak w wyniku niskiej zyskowności górnictwa rud cynku, ołowiu, miedzi wydobywanie zaprzestało. Pozostało jedynie górnictwo rudy żelaza.

  Ogromny regres przeżywa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /2 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Brytania - Rolnictwo

  Rolnictwo Wielkiej Brytanii uwarunkowane jest przez następujące czynniki : zróżnicowane środowisko geograficzne, wielkość gospodarstw oraz rynki zbytu. Rolnicy uprawiający ziemię są tylko w 30 % właścicielami ziemi - są oni dzierżawcami ok. 30% gospodarstw rolnych to gospodarstwa 20-50 ha , a ok. 34% -...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Brytania - Gospodarka

  Gospodarka Wielkiej Brytanii od czasów kolonialnych stanowiła podstawę ekonomicznej egzystencji dla Europy. Przejęcie kontroli nad morskimi szlakami handlowymi i ogromne kolonie przyniosły temu krajowi bogactwo i status wielkiego mocarstwa gospodarczego. Zgromadzony w ten sposób kapitał był podstawą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Brytania - Złoża naturalne

  Wielka Brytania jest znana ze swoich ogromnych złóż surowców mineralnych, a szczególnie z zasobów węgla kamiennego, który występuje w środkowej części królestwa, południowej Szkocji i Walii. Oprócz węgla kamiennego w Wielkiej Brytanii występują rudy żelaza w środkowej Anglii oraz ropa naftowa i gaz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Brytania - Klimat

  Pod względem klimatycznym Wielka Brytania jest obszarem wybitnie uprzywilejowanym, charakteryzującym się tzw. Dodatnią anomalią termiczną, oznaczającą, że temperatury zimy w Wielkiej Brytanii są znacznie wyższe niż na tych samych szerokościach geograficznych naszego globu. Średnie temperatury stycznia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Brytania - Ukształtowanie powierzchni

  Wielka Brytania jest krajem bardzo zróżnicowanym pod względem budowy geologicznej. Najbardziej wyniesione są obszary starych fałdowań. Są to Góry Kaledońskie, Grampiany, Kambryjskie, a także Masyw Kumbrii, zwany Dystryktem Jeziornym. W tych górach występują szczyty powyżej 600 m. n.p.m. Najwyższym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Brytania - Ludność

  Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest krajem o wielkim potencjale ludnościowym. Na obszarze mniejszym o 20 % od Polski, zamieszkuje 57 mln osób. Struktura funkcjonalna tej ludności była następująca: osoby w wieku produkcyjnym (16-65 lat) stanowiły 50,7%, zaś w wieku powyżej 65...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Brytania

  Pełna nazwa tego państwa brzmi : Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej . Jest to państwo "wyspiarskie" , które znajduje się w Północno - Zachodniej Europie . Jest otoczone od strony północno-zachodniej Oceanem Atlantyckim , od zachodniej Morzem Irlandzkim , i od wschodu jak i od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perm - Informacje ogólne

  Ostatni okres ery paleozoicznej. Nazwa wzięła się od miasta Perm w Rosji, gdzie po raz pierwszy najdokładniej opisano skały tego okresu.

  Połkula północna - istnieje dalej olbrzymi kontynent Gondwany, na którym zlodowacenie, które zaczęło się w karbonie, sięga obecnego równika. Ląd ten porastały wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /2 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikołaj Kopernik - TEORIA GEOCENTRYCZNA

  Geocentryczna teoria, pogląd na budowę Wszechświata, zgodnie z którym centralnym punktem Kosmosu jest nieruchoma Ziemia, wokół której poruszają się planety i gwiazdy. Teoria geocentryczna powstała w starożytnej Grecji, gdzie ulegała stałemu doskonaleniu. W późniejszym czasie, wraz z całą nauką...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /1 135

  praca w formacie txt

Do góry