Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Góra Cooka i Westland

  Na listę UNESCO wpisany został par­k narodowy Góra Cooka (najwyższy szczyt Nowej Zelandii 3754 m) W Parku Narodowym Góry Cooka podziwiać można również jedne z naj­większych i najpiękniejszych lodowców świata z 29-kiIometrowym Lodowcem Tasmana na czele. Lodowce Foxe'a i Franciszka Józefa w Parku...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europa

  Upadek komunizmu, rozpad ZSRR i wyzwalanie się państw satelickich byłego imperium spod wpływów Moskwy spowodowało ogromne zmiany na kontynencie europej­skim. Wydawało się, ze nadeszła pora spokoju, niestety, wkrótce odezwały się tłumione dotąd nacjonalizmy. Współczesny podział polityczny Afryki i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /13 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Australia i region Pacyfiku

  Napływ europejskich osadników zapoczątkowany pod koniec XVIII wieku odmienił Australię, Nową Zelandię i wyspy Pacyfiku. Obecnie region ten odgrywa coraz większą rolę w światowej gospodarce. Ekonomiści czasami dzielą świat na dwie czę­ści - bogatą, rozwiniętą Północ i biedne, za­cofane...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /14 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afryka

  Powstanie w 1993 roku nowego państwa, Erytrei, było tylko jedną z wielu zmian, które nieustannie zachodzą na politycznej mapie Afryki. Mimo głębokich przeobrażeń pozostaje ona regionem silnie uzależnionym od międzynarodowej pomocy. W 1998 roku w Afryce istniały 53 niepodle­głe państwa. Niestety...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /14 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azja

  Azja, największy z kontynentów, pełna jest kontrastów. Na przełomie lat 80. i 90., w regionie tym miały miejsce wielkie przemiany polityczne. Ogromne znaczenie dla gospodar­ki światowej miał też kryzys eko­nomiczny w bogatych państwach zachodniego wybrzeża Pacyfiku. Na początku lat 90. na politycznej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /15 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ameryka Łacińska

  Do Ameryki Łacińskiej zalicza się państwa Ameryki Południowej i Środkowej. Rozwojowi gospodar­czemu w tych krajach towarzyszy nierozsądna eksploatacja bogactw naturalnych. Dopiero niedawno rządy krajów Ameryki Łacińskiej podjęły próby ograniczenia strat w środowisku naturalnym. Ameryka Łacińska...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /12 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ameryka Północna

  Kanada i Stany Zjednoczone, dwa państwa, które zajmują większą część Ameryki Północnej, należą do największych i najbogatszych krajów świata. Jednak nawet tak potężne i bogate państwa muszą borykać się z wieloma problemami. Kanada i Stany Zjednoczone, dwa państwa, które zajmują większą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /13 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki Narodowe w Ameryce Południowej

  Władze krajów Ameryki Południowej do niedawna nie interesowały się ekologią. W roku 1960 na ca­łym kontynencie były tylko 53 obszary chronione, z czego dwie trzecie na terenie Argentyny i Chile. Chyba najsłynniejszym parkiem narodowym Ame­ryki Południowej jest wpisany na listę UNESCO Park Narodowy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /3 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki Narodowe w Ameryce Środkowej

  Środowisko przyrodnicze Ameryki Środkowej jest bardzo zróżnicowane - od malowniczych gór po­chodzenia wulkanicznego po gorące i wilgotne tro­pikalne niziny. Na przykład Park Narodowy Altos de Campana w Meksyku obejmuje obszary położone na wysokości od 250 do 1035 m n.p.m. Za jedno z najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /1 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwaty przyrody w Ameryce Środkowej i Południowej

  Do niedawna w Ameryce Południowej i Środkowej istniało stosunkowo niewiele obszarów chronionych, znacznie mniej niż w innych częściach świata. Liczba parków narodowych i rezerwatów przyrody zaczęła gwałtownie rosnąć dopiero w połowie lat 60. Tropikalne lasy deszczowe i inne naturalne siedliska...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /2 003

  praca w formacie txt

Do góry