Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Antarktyda

  Antarktyda jest kontynentem naj­zimniejszym i najsilniej odizolowa­nym od pozostałych. Wywiera ogromny wpływ na klimat całej kuli ziemskiej. Mimo niskich tem­peratur panujących w tym rejonie, w morzach Antarktyki spotkać można wiele żywych organizmów. Obszar Antarktydy stanowi około 9% całko­witej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wolny Dodano /31.01.2012 Znaków /7 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak udzielać pierwszej pomocy w przypadku urazu kończyny dolnej?

  Na kończynach dolnych, których długość równa się mniej więcej długości tułowia, spoczywa ciężar całego ciała. Dzięki nim człowiek jest w stanie przemieszczać się z miejsca na miejsce. N ogi składają się z ponad 60 kości niezbęd­nych do podtrzymania stosunkowo dużego ciężaru ludzkiego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /4 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępować przy złamaniu obojczyka?

  Złamania obojczyka także są bardzo bolesne. Ból odczuwa się nie tylko w okolicy obojczyka, ale także w ramieniu znajdującym się po tej stro­nie, co złamanie. Chory siada, a ratownik wkłada miękki przedmiot w dołek pachowy po stronie zła­mania. Rękę trzeba unieruchomić w temblaku tak, by była ona...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest przeszczep wątroby?

  W wątrobie zachodzi tak wiele procesów życio­wych, że, w przeciwieństwie do nerki, rutynowy przeszczep jest jeszcze kwestią odległej przyszłoś­ci. Przeszczepiana wątroba zostaje włożona w miej­sce chorej, a naczynia krwionośne zostają połą­czone ze sobą. Jednak główna tętnica wątrobowa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest patologia?

  W potocznym rozumieniu lekarz patolog wykonuje sekcje zwłok w kostnicy albo składa w całość rozczłonkowane części ciała . Tymczasem zakres zadań patologii jest o wiele szerszy, a wymienione czynności należą tylko do dwóch działów - anatomopatologu i medycyny sądowej. Czy kiedykolwiek...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona przyrody w Korei

  Korea, podobnie jak wiele innych państw azja­tyckich, również ma długie tradycje w ochronie przyrody, ale pierwszy oficjalny park narodowy został założony dopiero w 1961 roku w Korei Południowej. Do 1990 roku liczba obszarów chro­nionych wzrosła do 17 i obecnie zajmują one około 6 procent powierzchni...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chiny - Rezerwat Arjin Shah

  Największy obszar chroniony w Chinach to rezerwat Arjin Shah obejmujący 40 tys. km2 po­wierzchni. Jest on rzadko odwiedzany ze względu na swoje położenie z dala od głównych traktów, na północnym krańcu surowej Wyżyny Tybetań­skiej. Znaleźć tam można niezwykłe krajobrazy krasowe i dziwacznie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Japonia - Park Narodowy Fudżi-Hakone-Izu, Park Narodowy Daisetsu-zan, Park Narodowy Shiretoko

  Azja wschodnia to obszar piękny krajobrazowo z bardzo zróżnicowanym środowiskiem. W roku 1990, wg IUCN, było tam 390 obszarów chronio­nych, z których 3/4 znajdowało się na obszarze Chin. W Japonii znalazło się 65 obszarów chronio­nych. Japończycy kładą mniejszy nacisk na zacho­wanie pierwotnego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apo Park Narodowy

  Największy obszar chroniony Filipin to poło­żony na wyspie Mindanao Park Narodowy Góry Apo o powierzchni 728 km2. Nazwa pochodzi od wygasłego wulkanu, którego charakterystyczny stożek dominuje nad całą okolicą. W parku żyje zwierzyna płowa, rzadkie filipińskie orły, latające lemury, makaki i dzikie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Thung Yai-Huai Kha Kheng i Park Narodowy Khao Yai

  Tajlandia posiada ponad 80 obszarów chronionych, do których należy między innymi wpisany na listę UNESCO Rezerwat Thung Yai-Huai Kha Kheng. Największym obszarem chronionym Tajlandii jest Park Narodowy Khao Yai zajmujący powierzch­nię 2169 km2. Park ten, położony na północny wschód od Bangkoku, jest...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /475

  praca w formacie txt

Do góry