Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki Zachodniej i Centralnej

  Zachodnia część Afryki jest dość gęsto zaludnio­na, znaczna część pierwotnej sawanny i lasów desz­czowych uległa więc zagładzie. Co za tym idzie, wiele gatunków roślin i zwierząt zniknęło lub zosta­ło przetrzebionych. Ogromnym przeobrażeniom uległa również Afryka Środkowa, z drugim pod...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wolny Dodano /31.01.2012 Znaków /2 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki Północnej

  Do lat 60. większość państw północnoafrykańskich nie posiadała oficjalnych organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Do wyjątków należy Tunez­ja, gdzie już w 1884 roku powołano do życia służ­bę leśną, a nieco później prawnie ograniczono polo­wania, oraz Algieria, do której należy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wolny Dodano /31.01.2012 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki

  Dewastacja środowiska maturalnego i prowadzone bez żadnych ograni­czeń polowania sprawiły, że Afryka przestała już być miejscem, w któ­rym można było ujrzeć przyrodę w jej maturalnym sianie. W celu ochrony dziko żyjących gatunków ustanowiono obszary, tak zwane re­zerwaty przyrody i parki...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wolny Dodano /31.01.2012 Znaków /4 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe Meksyku

  W porównaniu ze swoimi bogatymi sąsiadami z północy, Meksyk jest jeszcze daleko w tyle w dziedzinie ochrony przyrody. Ostatnio jednak również i w Meksyku założono szereg parków narodowych, aby zachować urzekające krajobra­zy i dziką przyrodę tego kraju. Rząd Meksyku ma też nadzieję, że parki...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wolny Dodano /31.01.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe Kanady

  Kanada szybko wzięła przykład z USA i już w 1885 roku objęła ochroną niewielki obszar w Albercie, który później przekształcił się w Park Narodowy Banff. W 1911 roku powstał kanadyj­ski odpowiednik Służby Parków Narodowych, Canadian Park Branch i od tego czasu w Kanadzie zaczęło powstawać coraz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wolny Dodano /31.01.2012 Znaków /3 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Yosemite

  Trzecim amerykańskim parkiem narodowym, po Wielkim Kanionie i Yellowstone, wpi­sanym na listę UNESCO jest Park Narodowy Yosemite w górach Sierra Nevada w Kalifornii. Najbardziej znanym elementem parku jest polodowcowa dolina Yosemite - na jej stromych zbo­czach wyrastają masywne granitowe szczyty gór. W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wolny Dodano /31.01.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki Kanion

  Prawdopodobnie najbardziej znanym rezerwatem przyrody w USA jest Park Narodowy Wielkiego Kanionu w północnej Arizonie. Ten zapierający dech w piersiach, potężny jar rzeki Kolorado uzna­ny został za jeden z siedmiu cudów świata przyro­dy. Kanion ma 446 km długości, do 16 km szero­kości i do 1,8 km...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wolny Dodano /31.01.2012 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Yellowstone

  Yellowstone, został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego w ro­ku 1978. Park ma 8990 km2 powierzchni. Część parku zajmuje krater wygasłego wulkanu, który wybuchł po raz ostatni około 600 tys. lat temu. Wysoka temperatura skał pod powierzchnią krate­ru powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wolny Dodano /31.01.2012 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe na Alasce

  Na słabo zaludnionej Alasce, znajduje się osiem parków narodowych. Najbardziej znany jest Park Narodowy Denali, z najwyższym szczytem Ame­ryki Północnej - McKinley. Park Narodowy Dena­li został założony w 1917 roku, by uchronić maje­statyczne górskie krajobrazy oraz licznie występujące na tym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wolny Dodano /31.01.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe w USA

  Yellowstone, pierwszy park narodo­wy na świecie, został założony w ro­ku 1872 w Stanach Zjednoczonych. Wkrótce też na całym świecie zaczęły powstawać parki narodowe wzorowane na amerykańskim. Łącznie w Stanach Zjednoczonych, Kana­dzie i Meksyku znajduje się ponad 1/5 wszystkich istniejących na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wolny Dodano /31.01.2012 Znaków /12 665

  praca w formacie txt

Do góry