Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Nowe technologie

  Współczesną fazę rozwoju techniki i gospodarki znamionuje wzrost znaczenia informacji. Termin ten w szerszym znaczeniu jest definiowany zarówno jako zasób nowych odkryć technicznych, jak i jako ich zastosowania (Castells 1985). Według tego poglądu informacyjność jest charakterystyczną cechą strumienia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /7 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terytoria i granice

  Terminu: terytorium można używać w różnym znaczeniu. Dość powszechnie przez terytorium rozumie się obszar, wobec którego może być egzekwowane prawo własności lub zwierzchności i którego granice mogą zostać określone (Haggett 1972, rozdz. 16). W tym rozumieniu terytoriami są gospodarstwa rolne...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /8 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lokalizacja

  Geografia tradycyjnie zajmuje się korzyściami porównawczymi określonych miejsc (lokalizacji) dla określonych rodzajów działalności i grup ludzi. Jakie czynni-18 + Podstawy geografii ekonomicznej w ujęciu dynamicznymki tworzą korzyści obszaru (jego wartość lokalizacyjną) i w jakim stopniu wpływają na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /5 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwa i terytoria

  Długa tradycja oraz ewolucja paradygmatów geografii nadały jej zdolność do obejmowania coraz to nowych zjawisk i procesów zachodzących w różnych obszarach i odkładania innych do historii myśli geograficznej. Obecnie dyskutowana jest kwestia, jak geografia mogłaby powiększyć swój wkład w badanie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /6 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użytkowanie ziemi

  Działalność gospodarcza człowieka zmienia oblicze ziemi (Haggett 1972, rozdz. 6,11,17). Szacuje się, że przed rozpowszechnieniem się ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze w przybliżeniu 1/3 powierzchni Ziemi była pokryta lasami, 1/3 zajmowały obszary polarne, górskie i pustynne, pozostałą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /6 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny jako mechanizm regulujący wymianę

  Dobra gospodarcze mają wartość i cenę wtedy, kiedy są użyteczne i rzadkie. W gospodarce wolnorynkowej ceny przyciągają na rynek dobra w takiej ilości, aby sprostać popytowi, i tylu nabywców, aby dobra te sprzedać. Popyt i podaż osiągają równowagę, gdyż pozostają w relacji przeciwnej do cen. Podaż...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /4 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki wybuch

  Do fascynujących zagadnień współczesnej astronomii należy nie tylko natura kwazarów, ale i pochodzenie Wszechświata. Dzięki odkryciom dokonanym przez Edwina P. Hubble’a i innych uczonych wiemy już od dawna, że galaktyki oddalają się od siebie. Należało więc zapytać: co jest tego przyczyną? Z...

  Ocena / Kategoria / Astronomia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /05.06.2013 Znaków /9 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosmiczny telefon

  Bezposredni kontakt z istotami rozumnymi zamieszkałymi na planetach innych słońc nie będzie prędko możliwy, a w każdym razie jeszcze nie na obecnym etapie naszej cywilizacji. Aby to kiedyś' stało się osiągalne, musimy dalej rozwijać astroinżynierię i wielokrotnie zwiększyć produkcją energii. To...

  Ocena / Kategoria / Astronomia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /05.06.2013 Znaków /8 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promieniowanie reliktowe

  Teoria wielkiego wybuchu nie wszystkim kosmologom trafiła do przekonania, toteż w 1948 roku pojawiła się konkurencyjna teoria, zwana teorią „stanu stacjonarnego” (po angielsku „steady State”). Jej twórcami są trzej znani uczeni brytyjscy: Hermann Bondi, Thomas Gold i Fred Hoyle. Sprzeciwiają się oni...

  Ocena / Kategoria / Astronomia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /05.06.2013 Znaków /9 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asocjacja

  Zgrupowanie bardzo młodych gwiazd o tych samych lub podobnych właściwościach fizycznych astrofizyka - dział astronomii zajmujący się badaniem właściwości fizycznych ciał niebieskich, materii międzygwiazdowej i promieniowania w przestrzeni pozaziemskiej.

  Ocena / Kategoria / Astronomia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /05.06.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt

Do góry