Fizyka /287 prac/

 • Ocena brak

  Biografie fizyków - Skłodowska-Curie Maria

  (1867-1934), Fizyk i chemik, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości, autorka pionierskich prac z fizyki i chemii jądrowej. Od 1904 kierownik laboratorium, od 1906 kierownik katedry promieniotwórczości na Sorbonie. Zorganizowała Instytut Radowy w Paryżu. Kontunuowała badania A. H. Becquerela nad...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biografie fizyków - Oersted Hans Christian

  (1777-1851), Fizyk i lekarz duński, profesor uniwersytetu w Kopenhadze od 1806. Prowadził pionierskie prace nad zjawiskami elektrycznymi i magnetycznymi, stwierdził (1813) tożsamość sił elektrycznych i chemicznych, odkrył (1820) powstawanie pola magnetycznego przy przepływie prądu elektrycznego. Wynalazł...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biografie fizyków - Ohm Georg Simon

  (1787-1854), Fizyk niemiecki, profesor politechniki w Norymberdze (1833-1849) i uniwersytetu w Monachium (po 1849). Autor prac z dziedziny akustyki i badań nad elektrycznością. Sformułował (1826) i udowodnił prawo opisujące związek pomiędzy natężeniem (natężęnie prądu elektrycznego) a napięciem...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biografie fizyków - Lorentz Hendrik Antoon

  (1853-1928) Fizyk holenderski. Od 1878 profesor na uniwersytetu w Lejdzie. Autor fundamentalnych prac z fizyki teoretycznej, w których dążył do połączenia w jedną całość zjawisk elektromagnetycznych i optycznych. W 1895 roku sformułował teorie elektronowa (wyjaśniającą m.in. zjawisko dyspersji i...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biografie fizyków - Lenz Henrisch Friedrich Emil

  (1804-1865) Fizyk rosyjski niemieckiego pochodzenia. Od 1836 roku profesor uniwersytetu w Petersburgu. Prace głównie z zakresu elektryczności; m.in. w 1833 roku sformułował tzw. regułę Lenza, a w 1842 roku sformułował prawo określające ilość ciepła wydzielanego przez przewodnik podczas przepływu...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biografie fizyków - Kirchoff Gustaw Robert

  (1824-1887), Wybitny niemiecki fizyk, członek Berlińskiej, Petersburskiej i Paryskiej Akademii Nauk, profesor fizyki we Wrocławiu (1850-1854), Heidelbergu (1854-1875) i Berlinie (po 1875), badacz zjawisk elektrycznych ( Kirchhoffa prawa) oraz ich związków ze zjawiskami mechanicznymi (elektrostrykcja...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biografie fizyków - Joule James Prescott

  (1818-1889), Fizyk brytyjski, członek Royal Society, badacz zjawisk termodynamicznych i elektromagnetycznych, (Joule'a-Lenza prawo, Joule?a-Thomsona zjawisko), sformułował zasadę zachowania energii uwzględniającą zjawiska cieplne i elektryczne, wyznaczył mechaniczny równoważnik ciepła, tj. współczynnik...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biografie fizyków - Henry Joseph

  (1797-1878) Fizyk amerykański. Od 1832 roku profesor kolegium w Priceton. W 1828 roku zbudował silny elektromagnes a w 1829 silnik elektromagnetyczny. W 1831 roku odkrył (niezależnie od Faraday'a) zjawisko indukcji elektromagnetycznej (wzajemnej), w 1832 samoindukcję, od jego nazwiska została nazwana...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biografie fizyków - Hertz Heinrich Rudolf

  (1857-1894), Wybitny fizyk niemiecki, profesor politechniki w Karlsruhe i uniwersytetu w Bonn, odkrywca fal elektromagnetycznych i efektu fotoelektrycznego zewnętrznego, pionier radiokomunikacji. Interesował się również mechaniką teoretyczną (m.in. sformułował zasadę najmniejszej krzywizny, równoważną...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biografie fizyków - Gay-Lussac Louis Joseph

  (1778-1850), Chemik i fizyk francuski, profesor Jardin des Plantes i École Polytechnique. Odkrył prawa gazowe (Gay-Lussaca prawa gazów). Kilkakrotnie odbył podróże balonem na wysokości kilku km, celem pobrania próbek powietrza do analizy. Skonstruował aparat do pomiaru prężności par.

  Opracował...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011 Znaków /638

  praca w formacie txt

Do góry