Fizyka /287 prac/

 • Ocena brak

  EWOLUCJA GWIAZD - PULSAR I GWIAZDA NEUTRONOWA

  Jeśli masa jądra wynosi od 1,4 do 3 mas Słońca, to pod wpływem grawitacji zapadnie się ono poza stadium białego karła. Wchodzące w jego skład protony (+) i elektrony (-) zostaną ściśnięte do tego stopnia, że powstaną z nich neutrony (~). Taki obiekt nazywany jest właśnie gwiazdą neutronową. Gdy...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA GWIAZD - SUPERNOWA

  Nadolbrzymy, o masie przekraczającej dziesięć mas Słońca, giną w potężnej eksplozji, nazywanej supernową. Blask supernowej może przewyższyć jasność całej galaktyki. Przez pewien czas można ją oglądać z Ziemi, jako nową, bardzo jasną gwiazdę. Jeśli po wybuchu powstanie jądro o masie pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA GWIAZD - NADOLBRZYM

  Gwiazda ciągu głównego o masie co najmniej dziesięciu mas Słońca, staje się w końcu nadolbrzymem. Reaktor jądrowy w jego wnętrzu syntezuje coraz cięższe pierwiastki w temperaturze kilku milionów oC. Natomiast temperatura na powierzchni gwiazdy waha się od 3 500 do 50 000 oC, czemu odpowiada duża...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA GWIAZD - CZERWONY OLBRZYM

  Starzejąca się gwiazda ciągu głównego o masie mniejszej niż trzy masy Słońca (masa Słońca: 1 989 kwadrylionów ton), zawiera jądro helowe otoczone powłoką, w której wodór przemienia się w hel. Natomiast promieniowanie wydostające się z jądra gwiazdy powoduje, że jej zewnętrzne warstwy rozszerzają...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA GWIAZD - GWIAZDA CIĄGU GŁÓWNEGO

  /Słońce/ Gdy w wyniku reakcji syntezy, wodór się wypali, to wówczas helowe jądro gwiazdy zapada się, ogrzewając otaczającą je powłokę wodoru, aż osiągnie ona temperaturę wystarczającą do ponownego rozpoczęcia reakcji jądrowych (10 mln oC). W zależności od pierwotnej masy, gwiazda przeobraża się...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA GWIAZD - STARZENIE SIĘ GWIAZD

  Protogwiazda przekształca się w gwiazdę, gdy w jej wnętrzu zainicjowane zostaną reakcje termojądrowe, podczas których jądra wodoru (1) łączą się w jądra helu (2). Gdy w procesie tych reakcji zasoby wodoru wyczerpują się, zaczynają w gwieździe przebiegać inne reakcje, w których tworzą się coraz...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA GWIAZD - NARODZINY GWIAZDY I PROTOGWIAZDA

  Gwiazdy rodzą się grupowo, wewnątrz chmur gazowo-pyłowych – gł. zawierających wodór - tj. mgławic (m.in. planetarnych). Proces powstawania gwiazdy rozpoczyna się, gdy np. w wyniku fali uderzeniowej, spowodowanej wybuchem supernowej, w mgławicy wystąpi lokalna, grawitacyjna fluktuacja gęstości.

  Gwiazda...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA GWIAZD

  Ewolucja gwiazdy składa się z kilku etapów, podczas których jej wielkość i temperatura ulegają gwałtownym zmianom. Długość życia i przebieg ewolucji gwiazdy zależy głównie od jej masy: im większa masa, tym szybciej gwiazda zużywa zawarte w niej gazy w reakcjach jądrowych i tym szybciej umiera...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /10 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENERGIA - Informacje ogólne

  Energia kinetyczna i potencjalna.

  - energia kinetyczna ciała

  - energia potencjalna ciężkości

  Ciało posiada Ep gdy znajduje się na pewnej wysokości względem umówionego poziomu.

  Wykonanie pracy wiąże się zawsze ze zmianą jakichkolwiek form energii.

  Zasada zachowania energii mechanicznej...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia kinetyczna

  Energia kinetyczna osiąga max. Wartość w położeniu równowagi , natomiast w położeniu wych.max podobnie jak prędkość nie istnieje.Energia potencjalna osiąga max. Wartość w położeniu max.wych. ,a najmniejszą w położeniu rownowagi.Energia całkowita w czasie ruchu harm. Pozostaje stała może...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /2 127

  praca w formacie txt

Do góry