Fizyka /287 prac/

 • Ocena brak

  Czym są KONDENSATORY

  Kondensatory. Niektóre kondensatory wygładzają kształt przebiegu prądu. Inne przepuszczają sygnały i sprzęgają je ze sobą. Specjalne kondensatory o zmiennej pojemności służą do przestrajania radia i wyszukiwania stacji.

  Pojemnością elektryczną nazywamy zdolność przewodników do gromadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /3 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinematyka - Informacje ogólne

  V=dv/dt Prędkość jest to iloraz wektora przesunięcia do czsu, w którym to przesunięcie nastąpiło. Vch=dv/dt dt-0 Prędkością chwilową nazywamy iloraz przemieszczenia, które nastąpiło w b.krótkim czasie do tego czasu. Vśr=V=dV/dt Prędkość średnia jest to iloraz przemieszczenia, które nastąpiło w...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jądro atomowe

  Skład i rozmiary jądra atomowego

  Jądro atomowe składa się z protonów i neutronów. Protony posiadają ładunek dodatni, a neutrony są elektrycznie obojętne. Wszystkie składniki jądra nazywamy nukleonami (wspólna nazwa dla protonów i neutronów).

  Promień jądra atomowego zależy od liczby masowej A...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /2 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Dalton

  Jan Dalton- chemik angielski, profesor przyrody i matematyki w Manchester. Dalton urodził się w 1766 r. Był synem ubogiego tkacza, dlatego już od trzynastego roku życia musiał sam zarabiać na utrzymanie i naukę. Z chwilą objęcia stanowiska nauczyciela w szkole średniej, rozpoczął doświadczenia i...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /2 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak udowodniono teorię Einsteina, czyli paradoks bliźniąt

  Fizycy jako spadkobiercy filozofów przyrody od wieków rozważają nad czasem. Starają się dojść do tego, co decyduje o jego własnościach. Bardzo ciekawe i intrygujące jest to, że najważ-niejsze, a za razem najabardziej ponadczasowe koncepcje czasu ukształtowały się już wkrótce po narodzinach...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /7 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERFERENCJA FAL

  W ruchu falowym obowiązuje zasada niezależności ruchów, podobnie jak w ruchach punktu materialnego i ciała sztywnego. Jeżeli w ośrodku rozchodzi się kilka fal, wysyłanych przez różne źródła, to wypadkowy ruch każdej cząsteczki ośrodka jest złożeniem ruchów jakie wykonywałaby ta cząsteczka przy...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Induktor - maszyna indukcyjna

  Jest to maszyna elektryczna (występująca najczęściej w postaci silnika elektrycznego) prądu przemiennego jedno lub trójfazowa, w której siła elek-tromotoryczna potrzebna jest do wytwarzania prądu, a zatem i momentu ob-rotowego wirnika, siła ta powstaje przez indukcję elektromagnetyczną wywo-łanej w...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Induktor - zasada działania

  K - wyłącznik

  E - źródło prądu stałego

  Zw - zwojnica o dwoch uzwojeniach

  P - przerywacz

  C - kondensator

  I - Iskiernik

  Po zamknieciu wylacznika przez uzwojenie zwojnicy plynie prad. Wytwarza ona pole magnetyczne i przyciaga kotwiczke przerywacza. Obwod zostaje przerwany. Kotwiczka wraca na swoje...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indukcja wzajemna i własna

  Mamy rdzen z nawiinetymi na niego dwoma zwojami, tak ze tworza one dwa obwody 1 i 2.

  Obwod 2 znajduje sie w zmiennym polu magnetycznym wytwarzanym przez obwod 1.

  Powoduje to powstanie w nim SEM indukcji E2:

  E2 = -Y/t Y - strumien indukcji elektromagnetycznej

  Y = L21*I1

  L21 - indukcja wzajemna w obwodzie...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /1 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indukcja Elektromagnetyczna, Opory

  Indukcja Elektromagnetyczna

  1. Strumień indukcji pola S cos

  2. Prąd indukcyjny jest taki, że przeszkadza przyczynie.

  3. Sem E=--- delta FI / delta T

  Samoindukcja E= -L* delta I / delta T

  L = mir * mi0 * n2S/ l l = długość cewki S = pola objęte przez jeden zwój n = liczba wody

  To dla bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /686

  praca w formacie txt

Do góry