Fizyka /287 prac/

 • Ocena brak

  Ultra i infradźwięki - Wpływ infradźwięków na układ nerwowy

  Układ nerwowy reaguje podobnie na infradźwięki jak na działanie drgań ultradźwiękowych, w związku z czym większość objawów jest do siebie zbliżona. Ponieważ układ nerwowy reaguje jako całość zrozumiałe się staje, że objawy psychiczne mieszają się z wegetatywnymi, a pełny obraz nie wykazuje...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultra i infradźwięki - Przejawy biologicznego działania infradźwięków

  Infradźwięki jako czynnik zakłócający prawidłową działalność organizmu do niedawna nie znajdowały się w sferze zainteresowań człowieka. Ponieważ występują one w warunkach naturalnych , zazwyczaj łącznie z dźwiękami słyszalnymi, znajdującymi się w zakresie niskich częstotliwości, to...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /2 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultra i infradźwięki - Powstawanie infradźwięków

  W warunkach laboratoryjnych stosuje się generatory infradźwiękowe, które wytwarzają drgania przenoszone przez powietrze za pomocą elastycznej membrany. Poziom natężenia tak uzyskiwanych infradźwięków sięga wartości od 100 do 160dB. W dawnym Leningradzie skonstruowano stanowisko badawcze dla małych...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /2 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultra i infradźwięki - Zastosowanie ultradźwięków w medycynie

  Można wprowadzić niejaki podział fal wysokich częstotliwości (0,8 – 30 MHz), ze względu na ich zastosowanie. Dzielą się one na formę bierną (diagnostyka) i czynna (leczenie schorzeń). Czynne zastosowanie ultradźwięków, od czasów pionierskich badań Pohlmana (1935r.) zostało wprowadzone do wielu...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /5 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultra i infradźwięki - Zastosowanie ultradźwięków w technice

  Możliwość biernego zastosowania wiąże się przede wszystkim z opanowaniem techniki emitowania drgań ultradźwiękowych o znacznej częstotliwości (1-5MHz) w środowisku stałym albo płynnym. Nawigacja. Jednym z wczesnych zastosowań było wykrywanie przeszkód znajdujących się w wodzie. Stąd w nawigacji...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /8 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultra i infradźwięki - Kawitacja

  Interesującym zjawiskiem występującym w cieczach pod wpływem fali ultradźwiękowej jest kawitacja. Aczkolwiek zjawisko to było obserwowane już od dawna, to wyjaśnienie jego istoty nie jest dotąd pełne. W silnym polu ultradźwiękowym w płynach występuje zjawisko kawitacji polegające na polegające na...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultra i infradźwięki - Rozprzestrzenianie się ultradźwięków

  Rozchodzenie się fal dźwiękowych podlega podobnym prawom jak rozchodzenie się na.: fal świetlnych. W tej sytuacji może dochodzić do częściowego lub całkowitego odbicia oraz przenikania przez granice ośrodków. Przeszkody napotykane na drodze rozprzestrzeniania się dźwięku mogą doprowadzić do uginania...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /5 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultra i infradźwięki

  Periodyczne drgania cząsteczek materialnych otaczającego środowiska tworzą zespół zjawisk akustycznych. Fala akustyczna wiąże się z ruchem cząsteczek ośrodka. W określonej jednostce czasu dochodzić więc będzie do powtarzania tej samej fazy ruchu. Powtarzalność tą wyrażamy liczbą cykli drgań...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /6 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transformator i zasada jego działania

  Transformator sklada sie z rdzenia, na ktorym jest nawiniete uzwojenie pierwotne i jedno lub kilka uzwojen wtornych.

  Napiecie ze zrodla U1 powoduje przeplyw pradu w uzwojeniu pierwotnym. W rdzeniu powstaje zmienne pole magnetyczne, w ktorym to polu znajduje sie uzwojenie wtorne.

  Sily elektromotoryczne...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termodynamika - Informacje ogólne

  Termodynamika to dział fizyki badający zjawiska związane z ciepłem, jego przemianami i sposobami przenoszenia. Efekty cieplne towarzyszą wielu procesom, spotykamy je nie tylko w różnychsystemach ogrzewania, ale i w silnikach i maszynach wszelkiego rodzaju. Prawa rządzące zjawiskami cieplynymiopisują trzy...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 774

  praca w formacie txt

Do góry