Fizyka /287 prac/

 • Ocena brak

  Napięcie elektryczne - Czym jest prąd elektryczny

  Przepływ prądu elektrycznego lub, prościej, prąd elektryczny to uporządkowany ruch jonów lub elektronów.

  Aby płynął prąd muszą być spełnione dwa warunki :

  W obwodzie elektrycznym musi być źródło napięcia.

  W obwodzie muszą być elektrony lub jony, czyli nośniki prądu.

  Natężenie prądu I...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napięcie elektryczne

  Napięcie U między dwoma punktami pola elektrostatycznego jest równe stosunkowi pracy W, jaką wykonują siły pola, przesuwając między tymi punktami ładunek próbny. W=W/q

  W=F.s = Eq.?s

  Jednostką napięcia jest wolt – V. 1V= 1J/1C

  Napięcie mierzy się woltomierzem lub miernikiem uniwersalnym...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODEL SŁOŃCA

  Potęga energii słonecznej stanowiła tajemnicę od czasu , gdy człowiek po raz pierwszy spojrzał w rozjaśnione niebo w ciągu dnia i zastanawiał się nad przyczyną pozornie niewyczerpalnego źródła światła i ciepła .

  Nie powinno nikogo dziwić , że w jakimś okresie dziejów ludzie wszystkich ras...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /7 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNIEJSZE NIŻ KWARKI?

  Wyniki pomiarów przeprowadzonych ostatnio w FermiLab w USA, gdzie bada się zderzenia z antyprotonami protonów rozpędzonych do największej obecnie energii, zdają się sugerować, że kwarki - uchodzące za punktowe, najprostsze cegiełki materii - kryją w sobie obiekty jeszcze mniejsze. Odkrycie to, jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /4 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mierniki prądu stałego - Mierniki elektromagnetyczne

  Zasada działania miernika elektromagnetycznego polega na oddziaływaniu pola magnetycznego cewki przewodzącej prąd, na ruchomy rdzeń ferromagnetyczny umieszczony w tym polu. Wskazówka połączona z rdzeniem wskazuje wartość prądu przepływajcego przez cewkę. Im większy prąd przepływa przez cewkę, tym...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mierniki prądu stałego - Mierniki elektrodynamiczne

  Miernikami elektrodynamicznymi nazywamy mierniki, których odchylenie organu ruchomego następuje w wyniku oddziaływania elektrodynamicznego dwóch cewk, przez które płyną prądy. Cewka ruchoma osadzona na osi, do której jest przymocowana wskazówka, znajduje się wewnątrz cewki nieruchomej. W wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mierniki prądu stałego - Mierniki magnetoelektryczne

  Miernikami magnetoelektrycznymi nazywamy mierniki, w których odchylenie organu ruchomego następuje w wyniku współdziałania pola magnetycznego magnesu trwałego i ruchomej cewki, przez którą płynie prąd.

  Magnes trwały z nabiegunnikami, wykonanymi z e stali magnetycznie miękkiej, stanowi element nieruchomy...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY WYZNACZANIA PRĘDKOŚCI ŚWIATŁA - Detektor światła modulowanego

  Jest to jedna z najbardziej współczesnych nam metody wyznaczania prędkości światła i jednocześnie jedna z najbardziej dokładnych. Światło pochodzące ze źródła S zostaje odbite przez zwierciadło M na detektor fotoelektryczny D. Natężenie światła wysyłanego ze źródła jest modulowane przez...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /1 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY WYZNACZANIA PRĘDKOŚCI ŚWIATŁA - Metoda rezonatora wnękowego Essena

  Można bardzo dokładnie wyznaczyć częstość, przy której rezonator wnękowy o znanych wymiarach za-wiera znaną liczbę połówek długości fali promieniowania elektrostatycznego. Prędkość światła możemy obliczyć z teoretycznej zależności pomiędzy długością fali i częstością.

  c = V

  Zwykle z...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY WYZNACZANIA PRĘDKOŚCI ŚWIATŁA - Wirujące zwierciadła Foucaulta

  Przyrząd Foucaulta z wirującym zwierciadłem pochodzi z 1850 roku. Składa się on ze źródła S, półprze-źroczystego posrebrzanego zwierciadła M1, wirującego zwierciadła R oraz zwierciadła sferycznego M2. Wiązka biegnie ze źródła S do M2. Gdy zwierciadło R jest w spoczynku to wiązka światła...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /966

  praca w formacie txt

Do góry