Chemia /285 prac/

 • Ocena brak

  Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - CHLOROBENZEN C6H5CL

  Działanie toksyczne:

  Chlorobenzen działa narkotycznie. Podobnie jak benzen, ale w znacznie mniejszym stopniu, wpływa ujemnie na skład krwi i narządy krwio-twórcze. Przy natężeniu 37 mg/l po pól godzinie następuje głęboka narkoza, a po dwóch godzinach zgon.

  Wchłanianie następuje przez płuca...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - CYKLOHEKSAN / HEKSANAFTALEN C6H12

  Działanie toksyczne:

  Działa narkotycznie słabiej niż benzen. W zatruciu ostrym występują zawroty głowy, utrata równowagi, odurzenie, utrata przytomności. Na krew działa podobnie ale mniej szkodliwe od benzenu, osłabia serce.

  Cykloheksan wchłaniany jest przez płuca, w niewielkim stopniu przez...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - KSYLEN C6H4/CH3/2

  Działanie toksyczne:

  Jest to narkotyk o działaniu silniejszym od benzenu i toluenu. Jest jednak mniej niebezpieczny z powodu wyższej temperatury wrzenia i mniejszej lotności. Pary ksylenu są wchłaniane w drogach oddecho-wych, przez skórę i błony śluzowe.

  Przewód pokarmowy - objawami zatrucia...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - TOULEN C6H5CH3

  Działanie toksyczne:

  Toulen działa narkotycznie silniej niż benzen. Jest ogólnie bardziej toksyczny niż benzen, ale dzięki wyższej temperaturze wrzenia jest mniej niebezpieczny. Długotrwałe oddziaływanie niskich stężeń toulenu powoduje zmiany we krwi, szpik kostny nie ulega uszkodzeniu jak po...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - Benzen C6H6

  Działanie toksyczne:

  Benzen jest jednym z najbardziej niebezpiecznych pod względem tok-sycznym rozpuszczalników. Działanie par o niskich stężeniach wpływa ujemnie na skład krwi i narządy krwiotwórcze /powoduje uszkodzenie szpiku kostnego/. Wysokie stężenie par benzenu działają narkotycz-nie. W...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /2 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ promieniowania jonizacyjnego na organizmy żywe

  NIE UŻYWAĆ W SLO W ZARACH

  Promieniotwórczość polega na wysyłaniu przez niektóre jądra atomowe cząstek a, cząstek b, promieniowania g oraz neutronów, związanego z samorzutnymi przemianami jądrowymi. Promieniowaniem jonizującym nazywamy promieniowanie powodujące jonizację atomów podczas przenikania...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /13 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodorotlenki, zasady i sole

  WODOROTLENEK- związek chemiczny składający się z metalu i tylu grup wodorotlenowych ilu wartościowy jest metal

  1. Wzór ogólny

  MeOH

  2. Nazewnictwo stare i nowe

  Nowe nazewnictwo wodorotlenków.

  Do sowa wodorotlenek dodajemy nazw metalu w formie rzeczownikowej, a w nawiasie piszemy wartościowość...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodorotlenki, kwasy, tlenki, sole, kwasy

  Sole-związki, które dysocjują na kationymetali i aniony reszt kwasowych MzRw. kwasy są to związki składające się z at. wodoru i reszty kwasowej. HnR. Ilość at. wodoru wskazuje na wartościowość reszty kwasowej. wodorot. to związki składające się z at. metali i grupy wodorotlenowej. M(ch)n. Ilość...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /22.09.2011 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Woda - Sporty wodne

  Wielu ludzi mieszka w pobliżu wody: nad rzeką, stawem, zalewem, jeziorem czy morzem. Stwarza to możliwość rekreacji i zabawy, ale przed podjęciem jakiegokolwiek sportu wodnego trzeba nauczyć się pływać, od tego bowiem zależeć może życie nasze lub kogoś innego.

  Halowe sporty wodne

  Większość...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Woda - Odzyskiwanie wody

  Woda zużyta w domach i fabrykach zwykle przechodzi do oczyszczalni ścieków, skąd jest odprowadzana do morza lub rzeki. Woda w niektórych dużych rzek może być wielokrotnie pobierana i użytkowana. Kiedy więc mieszkaniec Londynu nalewa wodę z kranu do szklanki, jest już zapewne siódmą osobą, która z niej...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /353

  praca w formacie txt

Do góry