Chemia /285 prac/

 • Ocena brak

  Wzory wszystkich kwasów

  KWAS WZÓR SÓL

  arsenowy III H3AsO3 arsenian III

  arsenowy V H3AsO4 arsenian V

  azotowy III HNO2 azotan III

  azotowy V HNO3 azotan V

  borowy H3BO3 boran

  bromowodorowy HBr bromek

  chlorowodorowy - solny HCl chlorek

  chlorowy I HClO chloran I

  chlorowy III HClO2 chloran III

  chlorowy V HClO3 chloran V...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tlen - Występowanie, otrzymywanie, właściwości

  O- tlen; wartościowość II

  MatO- 16u

  MO- 16g

  O2- tlen, O3- ozon- odmiany alotropowe

  Odmiany alotropowe- różne ilości atomów pierwiastka w cząsteczce lub rozmieszczenie atomów lub cząsteczek w sieci krystalicznej.

  Występowanie:

  - 50% masy skorupy ziemskiej

  - w postaci wodnej lub związków...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Występowanie i obróbka gazu ziemnego i smoły węglowej

  WYSTĘPOWANIE I OBRÓBKA :

  1) gazu ziemnego

  2) smoły węglowej

  1. Gaz ziemny

  Wydobycie gazu ziemnego na świecie w 1995 roku

  Kraje W petadżulach* Udział w świecie w %

  Świat 79687 100,0

  Rosja 23233 29,1

  Stany Zjednoczone Ameryki 20365 25,6

  Kanada 7291 7,2

  Wielka Brytania 2705 3,4

  Polska 136...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /6 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne metody ustalania budowy związków organicznych

  Związkiem organicznym nazywamy związki chemiczne pierwiastka węgla z wyłączeniem tlenków węgla, węglanów metali, węglików i karbonylków metali. Współczesny rozwój nauki przyczynił się także do wynalezienia wielu metod ustalania ich budowy. Oto niektóre z nich:

  Spektroskopia Ramona – jedna z...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /4 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karol Olszewski 1846 - 1915

  Pionierem w dziedzinie kriogenilu był w Polsce znakomity chemik Karol Olszewski. Urodził się w Broniszowie koło Tarnowa. Po uzyskaniu matury wstąpił na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zgłębiał tam tajniki fizyki, chemii i matematyki. Już wówczas zwrócił na siebie uwagę wykładowców swoimi...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zygmunt Wróblewski 1845 - 1888

  Wróblewski pochodził z Grodna. Studia rozpoczął w Kijowie. Niestety, nie udało mu się ich zakończyć. Na przeszkodzie temu stanęło Powstanie Styczniowe. Jako osiemnastoletni młodzieniec stanął w szeregach armii powstańczej. Po upadku powstania zaczęły się represje wobec patriotów. Z wyroku władz...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /4 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie

  Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) stały się w ostatnich latach XX wieku przedmiotem coraz większego zainteresowania toksykologów i ekologów. Okazało się, że niektóre WWA mają właściwości rakotwórcze. Już w 1775 roku zaobserwowano efekt kancerogenny WWA, gdy stwierdzono, że sadza jest...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - TYMOL /CH3/2CHC6H3/CH3/OH

  Działanie toksyczne:

  Przypuszczalna dawka śmiertelna dla człowieka DL 50-500 mg/kg.

  Wywołuje wymioty, depresje, zahamowanie procesów myślowych, czasową głuchotę, zapaść serca i oddychania.

  Skóra - Roztwory o stężeniu 2% drażnią skórę.

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - CHLOROWANE NAFTALENY C10H7CLn

  Działanie toksyczne:

  Najczęściej występującymi objawami zatrucia są obrzęki powstające w wyniku obniżenia zawartości białek we krwi, drugim objawem wczesnym są wypryski na skórze w postaci trądziku i krost. Później występującymi objawami są: żółtaczka, której towarzyszy brak łaknienia...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - DWUCHLOROBENZEN C6H4CL2

  Działanie toksyczne:

  Wykazuje własności narkotyczne.

  Przewód pokarmowy - brak danych.

  Drogi oddechowe - pary działają drażniąco na górny odcinek dróg oddechowych.

  Skóra - drażniące działanie na skórę, powodujące pieczenie, zaczerwienie a następnie wytwarzanie się pęcherzyków surowicznych...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /448

  praca w formacie txt

Do góry