Chemia /285 prac/

 • Ocena brak

  SKUTKI DZIAŁANIA "KWAŚNYCH DESZCZY" - Zakwaszenie wód powierzchniowych

  Zakwaszenie wody samo w sobie nie jest jedynym powodem , dla którego chorują i giną rośliny oraz zwierzęta . W kwaśnym środowisku zwiększa się koncentracja niezwykle trujących dla wielu organizmów jonów aluminiowych . Wymieranie ryb w kwaśnych jeziorach jest łącznym skutkiem obniżonej wartości pH i...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /2 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUTKI DZIAŁANIA "KWAŚNYCH DESZCZY" - Zakwaszenie gleby

  W glebie zachodzi wiele naturalnych procesów zakwaszania , a jednym z najważniejszych jest pobieranie pokarmu przez rośliny . Większość pożywienia jest przyswajana w postaci jonów dodatnich , których ubytek jest kompensowany przez rośliny także przez oddawanie do gleby dodatnich jonów wodorowych - w prze -...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenia atmosferyczne

  Uprzemysłowienie i wzrost liczby ludnoci pogorszyły znacznie jakoć powietrza. Rosnące zapotrzebowanie na energię uczyniło ze spalania główne Ľródło zanieczyszczeń atmosferycznych pochodzenia antropogenicznego.

  Najważniejsze z nich to: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), ozon...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /2 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenia powietrza - Wpływ zanieczyszczeń na florę i faunę

  Zanieczyszczenia powietrza oddziaływują też negatywnie na rośliny i zwierzęta . Oddziaływania te mogą być zarówno bezpośrednie , jak i pośrednie .

  To pierwsze uwidacznia się w postaci uszkodzeń igieł i liści . Dzieje się to bądź wskutek uszkodzenia ochronnej warstwy wosku , którą pokryte są...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /6 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenia powietrza - Freony

  Pochodne chlorowcowe węglowodorów nasyconych, zawierające w cząsteczce jednocześnie atomy fluoru i chloru, niekiedy także bromu, np. dichlorodifluorometan CCl2F2 (F-12), dichlorotetrafluoroetan C2C2F4 (F-114). Niższe freony mają dużą prężność pary w niskich temperaturach i duże ciepło parowania, są...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenia powietrza - Dziura ozonowa

  Spadek zawartości ozonu (O3) na wysokości 15-20 km głównie w obszarze bieguna południowego, obserwowany od końca lat 80. Tempo spadku wynosi ok. 3% na rok. Największe znaczenie mają w tym procesie związki chlorofluorowęglowe (freony), z których uwolniony chlor (pod wpływem promieniowania ultrafioletowego)...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenia powietrza - Smog

  Zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł. Rozróżnia się dwa rodzaje smogu:

  1) smog typu Los Angeles (smog fotochemiczny, utleniający), może wystąpić od lipca do października przy temperaturze 24¸35°C...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenia powietrza - Źródła zanieczyszczeń powietrza

  Wyróżnia się trzy główne źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery:

  1. punktowe - są to głównie duże zakłdy przemysłowe emitująe pyły, dwutl. siarki, tl. azotu, tl. węgla, metale ciężkie.

  2. powierzchniowe (rozproszone) - są to paleniska domowe, lokalne kotłownie, niewielkie zkłady...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenia powietrza

  Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniay.Najczęściej i najbardziej zaieczyszczają atmosferę: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.

  "Kwaśne deszcze" to opady atmosferyczne słabego kw...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenia gleb

  W przeciwieństwie do zanieczyszczeń powietrza i wody, zanieczyszczenia gleby zalegają w niej bardzo długo - setki lat. Jest to tym bardziej groźne, że gleba przyjmuje zanieczyszczenia powietrza opadające na nią wraz z deszczem, oraz zanieczyszczenia spływające do niej z wód.

  Dużym zagrożeniem dla...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /2 478

  praca w formacie txt

Do góry