Chemia /285 prac/

 • Ocena brak

  Zatrucia ołowiem - Medycyna – dietetyka

  Ołów - jest pierwiastkiem toksycznym dla naszego organizmu. Dostaje się do naszego organizmu z powietrzem, żywnością i wodą lub przez kontakt z wyrobami przemysłowymi zawierającymi ołów lub jego związki, jak; farby, akumulatory, naczynia pokryte glazurą ołowianą, niektóre wyroby z porcelany, wyroby z...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /3 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia ołowiem - Ołów

  Ołów – Pb - plumbum, pierwiastek chem. o liczbie atom. 82, masie atom. 207,20; należy do grupy węglowców ; niebieskoszary, miękki, kowalny, łatwo topliwy metal; temp. topn. 327,50C, temp. wrz. 1740C, gęstość 11,35 g/cm3; aktywny chemicznie; w powietrzu, w warunkach normalnych pokrywa się cienką warstwą...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia ołowiem

  Metale są w środowisku bardzo rozpowszechnione. W rudach i skalach górotworu występują najczęściej w postaci tlenków. Wówczas są mało groźne dla środowiska. Groźniejsze są tylko metale ciężkie występujące w postaci soli, roztworów, produktów ubocznych oraz w ściekach lub odpadach różnych gałęzi...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie izotopów

  Większość pierwiastków chemicznych występuje w postaci dwu lub większej liczbie typów atomów, różniących się między sobą liczbą atomów w jądrze. Wyróżniamy np. trzy typy atomów wodoru (H), pięć typów atomów węgla (C) oraz 16 typów ołowiu (Pb) .Te różne typy atomów jednego i tego samego pierwiastka...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /5 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady procesów technologicznych

  Procesy technologiczne

  - Proces ciągły

  Proces fizykochemiczny polegający na tym, że do reaktorów doprowadza się surowce, w których w niezmiennych warunkach nieprzerwanie przebiega reakcja chemiczna, a produkty reakcji są odprowadzane na zewnątrz. np. produkcja kwasu siarkowego(VI), produkcja amoniaku...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /2 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasadowość wody

  Zasadowość określa zdolność wody do przyjmowania protonów ( H+ ), tj. zdolność do zobojętniania silnych kwasów mineralnych o określonym pH.

  W wodach naturalnych zasadowość pochodzi, w przeważającej części, od związków takich, jak Ca(HCO3)2 i Mg(HCO3)2, aczkolwiek nie tylko. Parametr ten ma...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenie środowiska

  Zanieczyszczenie środowiska to odwieczny problem, który dotyka chyba każdego. Potęgujemy je używając pieców na węgiel lub farb i lakierów w aerozolu. Ale chyba największym zagrożeniem są odpady, które poważnie grożą nam pogrzebaniem pod górą śmieci.

  Odpady gromadzone są na wysypiskach - ogromnych...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenia wód

  Zanieczyszczenia wód, w zależności od ich pochodzenia, ogólnie możemy podzielić na komunalne , przemysłowe i rolnicze. Zanieczyszczenia komunalne to przede wszystkim ścieki miejskie powstające na skutek działalności bytowej i gospodarczej człowieka. Jest to mieszanina odpadów z gospodarstw domowych...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenia powietrza - Zanieczyszczenia w Polsce

  Powietrze jest mieszanina gazów o składzie -78% azotu, 21% tlenu oraz 1% to gazy szlachetne , dwutlenek węgła i para wodna. Stan powietrza atmosferycznego jest uwarunkowany przez emisje zanieczyszczeń do atmosfery z terytorium Polski, transport trans graniczny oraz warunki meteorologiczne. Polska zajmuje III...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /4 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUTKI DZIAŁANIA "KWAŚNYCH DESZCZY" - Niszczenie budowli i konstrukcji metalowych

  Nie tylko zagrożone są organizmy żywe . Zanieczyszczenia powietrza oddziaływują też szkodliwie na materiały budowlane , tworzywa sztuczne , witraże i metale . Szczególnie narażone są dawne budowle z piaskowca i wapienia , który rozkłada się i rozpada . Przykładem takim są średniowieczne zabytki...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 220

  praca w formacie txt

Do góry