Chemia /285 prac/

 • Ocena brak

  Celuloza

  Węglowodany są najbardziej rozpowszechnionymi związkami organicznymi na Ziemi. Wśród nich najpospolitsza jest celuloza. Ponad 50% węgla występującego w roślinach zawarte jest w celulozie. Drewno jest w połowie złożone z celulozy, w bawełnie jej udział sięga nawet 90%.

  Len zawiera jej 70 - 85%...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa materii

  1. Budowa atomów

  - Każdy atom ma kształt kuli o promieniu ok. 10-7 m ( 0,1 nm = 100 pm). Największy atom posiada frans (87Fr).

  - Jądro atomowe jest małe - 100 tyś. razy mniejsze od całego atomu, ale za to stanowi ok. 99,9% masy całego atomu.

  - Liczba atomowa (Z) to liczba protonów w jądrze...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /7 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERYLOWCE

  Pierwiastki drugiej grupy głównej, to:

  Berylowce, nazywane też metalami ziem alkalicznych, to lekkie i miękkie metale o srebrzystym połysku. Zgodnie z położeniem w układzie okresowym są bardzo aktywne, ponieważ mają w powłoce zewnętrznej 2 elektrony walencyjne (łatwo je oddają tworząc 2+ kationy) i...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /8 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atomy

  Wiązanie atomowe – występuje podczas łączenia się atomów tego samego niemetalu, O2, H2 Cl2, F2 I2 Br2 itp., , w cząteczce wody, ; wiąz. at. ( kowalencyjne ) polega na wytworzeniu elektronowych par wiążących, powstałych w wyniku uwspólnienia elektr. poch. od obydwu łączących się atomów,

  POD UWAGĘ...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atom

  W swojej pracy chciałbym opisać i wytłumaczyć zagadnienie "Co to jest atom?"

  Nazwa atom pochodzi jeszcze z czasów starożytnych, kiedy to filozofowie tacy jak Demokryt, Leukip intuicyjnie przeczuwali, że materia ma budowę nieciągłą, ziarnistą, a mianowicie, że jest zbudowana z atomów. Od nich to...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /9 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMINOKWASY

  Związki organiczne, pochodne węglowodorów, zawierające co najmniej jedną grupę aminową (-NH2) i jedną grupę karboksylową (-COOH). Inaczej mówiąc są to kwasy karboksylowe alifatyczne lub aromatyczne, zawierające w cząsteczce oprócz grupy karboksylowej -COOH, grupę aminową -NH2.

  Aminokwasy są...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /16 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ałuny

  Ałuny jest to ogólna nazwa soli będących podwójnymi siarczanami.Są podwojnymi metali trojwartościowych jak Al,Fe,Cr oraz jednowartościowych,jak Na,K lub kationu NH4. Najpopularniejszy jest ałun potasowo-glinowy KA(SO4)2 *12H2O używany powszechnie w kosmetyce i przy wyprawianiu skór,zwłaszcza w tak zwanym...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkohole

  Zapewne zaskakująca wydaje się informacja, że alkohol zabija więcej ludzi niż wszystkie inne narkotyki (wyłączając nikotynę) razem wzięte. Wśród środków odurzających to nasz największy zabójca. Według Dawida Smitha, eksperta w dziedzinie uzależnień od środków odurzających, ponad sto tysięcy...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /13 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkohol etylowy

  Alkohol etylowy to substancja chemiczna o wzorze C2H5OH

  reakcje otrzymywania:

  C2H5Cl + NaOH --> C2H5OH +NaCl

  C2H4 +H2O --> C2H5OH

  C6H5O6 -->(ferm) 2C2H5OH + 2CO2

  spalanie alkoholu etylowego:

  C2H5OH + 3O2 --> 2CO2 + 3H2O

  ma wlasciwosci amfoteryczne:

  2C2H5OH + 2Na --> 2C2H5ONa + H2

  etanolan sodu...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkiny

  -są to węglowodory nienasycone posiadające przynajmniej jedno wiązanie potrójne

  ACETYLEN (etyn)

  1. BUDOWA

  CH ≡ CH C2H2

  Hybrydyzacja typu sp

  Wiązania typu π (pi) i δ (sigma)

  CzΉsteczka ma układ liniowy

  2. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

  - gaz

  - bezbarwny

  3. WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

  - palny w...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /1 228

  praca w formacie txt

Do góry