Chemia /285 prac/

 • Ocena brak

  Chemia fizjologiczna - Synteza białka

  Materiałem do syntezy białka w gruczole mlecznym są aminokwasy dostarczane z krwią. Syntetyzują aminokwasy z glukozy i propionianu: prolina, seryna, alanina, glutaminian, asparaginian.

  Z octanu: serynę, prolinę, gluteminian i asparaginian.

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemia fizjologiczna - Synteza laktozy

  Prekursorem laktozy w gruczole mlecznym jest w całości glukoza. Ponieważ L – laktoalbumina jest syntetyzowana tylko przez komórki wydzielnicze gruczołu mlecznego, synteza laktozy może odbywać się tylko w gruczole mlecznym. Synteza laktozy zachodzi w ścianach pęcherzyków aparatu Golgiego, a więc w...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemia fizjologiczna - Synteza tłuszczu w gruczole mlekowym

  Z osocza: octan, B – hydroksymaślan, lipoproteidy, chylomikrony, sterole, fosfolipidy, wolny glicerol, wolne kwasy tłuszczowe.

  Glicerol potrzebny do syntezy tłuszczu mleka syntetyzowany jest w wymieniu z glukozy, a tylko w ok. 10% pochodzi z glicerolu osocza.

  Kwas octowy jest w połowie utleniony, pozostała...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemia fizjologiczna - Układ renina – angiotensyna – aldosteron. Wazopresyna

  Reninę – enzym, syntetyzują komórki przykłębkowe nerki. Działając na substrat białkowy osocza odszczepia z niego mało aktywny dekapeptyd – angiotensynę I, kolejne odszczepienie 2 aminokwasów – przez konwertynę angiotensynę II – zachodzi to głównie w krążeniu płucnym. Produktem degradacji angiotensyny...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemia fizjologiczna - Powstawanie i metabolizm barwników żółciowych

  - bilirubina

  - biliwerdyna ( u człowieka mało ).

  Bilirubina powstaje w wyniku degradacji hemoglobiny uwalnianej z elementów czerwonokrwinkowych, które ulegają rozpadowi w układzie siateczkowo- śródbłonkowym wątroby, śledziony i szpiku kostnego.

  Bilirubina pierwotna przekształca się we wtórną w...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemia fizjologiczna - Pierwotne i wtórne kwasy żółciowe

  Pierwotne:

  - kwas cholowy  

  - kwas chenowy (chenodezoksycholowy)

  Powstają one w wątrobie. Są sprzężone z glicyną i tauryną. Po przejściu do jelita grubego pod wpływem enzymów bakteryjnych zmieniają się na kwasy:

  Wtórne:

  - dezoksycholowy

  - litocholowy

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemia fizjologiczna - Synteza i rola kwasów żółciowych

  Stanowią 50% składników żółci. Są wytwarzane w hepotocytach, podlegają procesowi czynnego wydzielania do mikrokanalików żółciowych i po zagęszczeniu w pęcherzyku żółciowym są wydalane dalej drogami żółciowymi do światła jelita, gdzie pełnią szereg ważnych czynności jak: rozpuszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter chmiczny wodootlenków

  WODOROTLENEK- związek chemiczny składający się z metalu i tylu grup wodorotlenowych ilu wartościowy jest metal

  1. Wzór ogólny

  MeOH

  2. Nazewnictwo stare i nowe

  Nowe nazewnictwo wodorotlenków.

  Do sowa wodorotlenek dodajemy nazw metalu w formie rzeczownikowej, a w nawiasie piszemy wartościowość...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /1 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter chemiczny tlenków

  TLENKI ZASADOWE- tlenki metali reagujące z kwasami, nie reagują z zasadami, do rozpuszczalnych w wodzie należą tylko tlenki metali z I A, II A z wyjątkiem BeO.

  Tlenek zasadowy + kwas = sól + woda

  Tlenek zasadowy + zasada = reakcja nie zachodzi

  Tlenek zasadowy + woda = zasada

  TLENKI KWASOWE- (bezwodniki...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter chemiczny kwasów

  1. Definicja i wzór ogólny kwasów:

  Kwasy to związki chemiczne składające się z atomów wodoru i reszt kwasowych

  HnRn

  2. Nazewnictwo

  Nazewnictwo stare i nowe kwasów beztlenowych jest ujednolicone.

  Do słowa kwas dodajemy nazwę niemetalu i końcówkę –wodorowy. Jeżeli niemetal tworzy jeden kwas to...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /1 599

  praca w formacie txt

Do góry