Chemia /285 prac/

 • Ocena brak

  Dysocjacja elektrolityczna

  Dysocjacja elektrolityczna – inaczej zwana jonową. Jest to rozpad cząsteczek wody na jony pod wpływem wody. Dysocjacji elektrolitycznej ulegają cząsteczki związku o wiązaniu jonowym lub atomowym spolaryzowanym.

  Dysocjacja elektrolityczna nadaje roztworom specyficzne właściwości. Roztwory związków...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /5 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Denaturat

  Węgiel aktywny :

  1) 80-95% węgla pierwiastkowego

  2) wytwarzany z węgla drzewnego ,kamiennego i brunatnego, półkoksu kości itp. Metodą aktywacji gazowej :

  - zwęglony materiał poddawany jest działaniu gazów najczęściej przegrzanej pary wodnej w temperaturze 800°- 1000°C

  3)metoda aktywacji...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demineralizacja wody

  W przemyśle ważne jest zmiękczanie wody, czyli usuwanie węglanów wapnia i magnezu. Proces ten przeprowadza się przez dodanie Ca(OH)2 i Na2CO3

  Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CaCO3 +2H2O

  Ca(HCO3)2 + Na2CO3 = CaCO3 +NaHCO3

  Inną metodą zmiękczania wody jest wymiana jonowa. Jonity są to żywice organiczne mogące...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /4 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cząsteczki

  1. Założenia teorii: Demokryta i Daltona.

  2. Atom i cząsteczka.

  3. Struktura cząsteczki.

  4. Cząsteczki homo atomowe.

  5. Cząsteczki hetero atomowe.

  Ad. 1.

  Demokryt uważał, że materia składa się z małych, niepodzielnych cząstek. Określił je słowem atomos (atom). Uważał, że materia...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /3 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEMILUMINESCENCJA I TRYBOLUMINESCENCJA

  Chemiluminescencją nazywamy proces chemiczny podczas przebiegu którego następuje wydzielenie energii na sposób światła, a nie ciepła jak to jest zazwyczaj. Faktem jest, że i tak jest to tylko niewielki procent, albowiem już 0,001% energii tak wydzielonej już jest stosunkowo silnie widziana, reszta może...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /8 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemia organiczna - ogólnie

  Czym się zajmuje chemia organiczna ?

  Typowymi przykładami związków organicznych znanych ludzkości już od bardzo dawna są : alkohol etylowy, kwas octowy i cukier . Związków organicznych nie udawało się przez

  Długi czas otrzymać ze związków mineralnych, w związku z czym poczynając od XVII w...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemia nieorganiczna

  Dawne teorie o związkach organicznych. To przekonanie, że związków organicznych nie można otrzymać z pierwiastków w pracowni, że mogą one powstać tylko w organizmach żywych w wyniku działania specjalnej siły życiowej. Teorię tę obalił Wahler.

  Występowanie węgla w przyrodzie:

  a.) położenie...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /2 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemia fizjologiczna - Przestrzenie wodne organizmu (podział, wielkość, metody oznaczania)

  Całkowita woda zawarta w organiźmie podzielona przez błony komórkowe na szereg przestrzeni płynowych, do których należą płyny: pozakomórkowy i wewnątrzkomórkowy. Pozakomórkowy jest heterogenny. Dzieli się na fazy: szybkowymienialną (osocze krwi i płyn pozakomórkowy), wolnowymienialny (płyn tkanki...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemia fizjologiczna - Białka odpornościowe siary

  W większości są to albuminy i globuliny.

  Limfocyty T i B. T – warunkują bierną odporność komórkową noworodków. Immunoglobuliny: IgA, IgG, IgM. Najwięcej IgG. Niektóre immunoglobuliny przechodzą z surowicy krwi do siary na drodze tzw. transportu wybiórczego, inne natomiast są wytwarzane w gruczole...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemia fizjologiczna - Profil biochemiczny mleka i siary

  Siara ma 4 razy więcej białka oraz wyższą zawartość lipidów niż mleko. W siarze 6 – 7% tłuszczu. Więcej witamin B12 i żelaza. Dużo wapnia, fosforu, potasu sodu, jonów magnezowych i chlorkowych. Wśród mikroelementów: żelazo, miedź, kobalt, mangan, selen i jod.

  W siarze a także w mleku występują...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /461

  praca w formacie txt

Do góry