Chemia /285 prac/

 • Ocena brak

  Kwasy karboksylowe, aminy, amidy, mydła, tłuszcze

  KWASY KARBOKSYLOWE

  Związki o wzorze ogólnym R-COOH gdzie R to grupa alkilowa lub arylowa. Wyjątkiem jest kwas mrówkowy, w którym grupą R jest atom wodoru. Grupą funkcyjną jest grupa karboksylowa (złożona z grupy karbonylowej i hydroksylowej). W zależności od budowy R wyróżniamy kwasy karboksylowe...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /7 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korozja metali - Referat

  Przez korozję rozumie się proces działania środowiska na tworzywo, a więc każdego środowiska na każde tworzywo. Ta uniwersalność zjawiska powoduje, że korozja stanowi poważny, ogólnopaństwowy problem gospodarczy. Korozji ulegają z różną szybkością i w różnej postaci wszelkie tworzywa oraz...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /21 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOROZJA METALI I JEJ ZWALCZANIE

  Korozją nazywamy stopniowe niszczenie tworzyw z skutek działania środowiska. Nazwa pochodzi pod łacińskiego wyrazu corrodere – zżerać. Pojęcie korozji dotyczy przede wszystkim metali i stopów, choć stosuje się je również do tworzyw niemetalowych, jak betony, materiały ceramiczne i tworzywa sztuczne...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /5 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koloid

  Jeżeli średnica cząsteczek substancji rozpuszczonej lub rozproszonej jest rzędu 10-7 – 10 –5 cm, to układ taki nazywamy układem koloidowym, a cząstki substancji rozpuszczonej lub rozproszonej nazywamy cząstkami koloidowymi.

  W każdym układzie koloidowym rozróżniamy ośrodek rozpraszający oraz...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /13 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katalizatory

  Katalizator:

  Substancja, której obecność w układzie reagentów wywołuje zmianę szybkości reakcji chemicznej. Bierze udział w zachodzących reakcjach, jednakże tak, że pozostaje po ich zajściu w niezmienionej ilości i postaci chemicznej, w związku z czym nie pojawia się w sumarycznych równaniach...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /2 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydroliza, elektrochemia

  Kwasy

  Kat: H

  An:bztl: niemet

  z reszty kw

  tl: tlen gaz z H2O

  Zasady

  Kat: a) H z H2O

  (jeżeli metal z cząst

  zasady przed H)

  b) Met (jeżeli za H)

  An: O2 z OH-

  Sole

  Kat: a) H, jeżeli

  metal przed H

  b) metal, jeżeli za H

  An: a) tlen z H20, jeżeli

  jest to sól kw tl.

  b) niemet – sól...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /2 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYDROKSYKWASY

  Hydroksykwasy, związki organiczne zawierające w cząsteczce grupy hydroksylową i karboksylową (po jednej lub po kilka). Wykazują własności chemiczne odpowiednich kwasów lub alkoholi, ponadto wchodzą w specyficzne reakcje: α-hydrokwasy kondensujΉ do cyklicznych estrów (laktydów) lub poliestrów, ulegają...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /15 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia układu okresowego pierwiastków

  1869.Chemik rosyjski Dymitr I. Mendelejew oraz chemik niemiecki Julius Lothar Meyer odkrywają , niezależnie od siebie , okresowość w rzędzie ciężaru atomowych pierwiastków chemicznych . Na podstawie tego stwierdzenia Mendelejew przewiduje istnienie nieznanych jeszcze pierwiastków . W latach...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /6 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia odkrycia niektórych pierwiastków

  Symbol:Cl

  Nazwa polska: Chlor

  Nazwa łacińska: Chlorum

  Grupa: VII A (17) - fluorowce

  Okres: 3

  Liczba atomowa: 17

  Masa atomowa: 35.4527

  Stan skupienia (20°C, 1 atm.): gaz

  Kolor: żółto-zielony

  Zapach: drażniący, charakterystyczny

  Właściwości chemiczne: Chlor jest bardzo aktywny chemicznie...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /8 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glikol

  C2H4(OH)2 - GLIKOL(1,2 etanodiol) - przedstawiciel alkoholi wielowodorotlenowych..

  H2C-OH

  |

  H2C-OH

  otrzymywanie:

  H2C-Cl H2C-OH

  | + 2KOH --> | + 2KCl

  H2C-Cl H2C-OH

  C2H4 + 1,5O2 --> C2H4O - tlenek etylenu

  C2H4O + H2O --> H2C-OH

  |

  H2C-OH

  wlasciwosci chemiczne podobne do wlasciwosci alkoholi...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /558

  praca w formacie txt

Do góry