Chemia /285 prac/

 • Ocena brak

  Mol, prawo Avogadro, reakcje

  Mol - jest to ilość substancji zawierającej 6,02*10do 23. Masa molowa- jest to masa substancji wyrażona w jednostkach g/mol i jest liczbowo równa masie cząsteczkowej. Prawo Avogadro- w równych objętościach różnych gazów, w tych samych warunkach ciśnienia i temp. znajduje się ta sama liczba molekuł...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszaniny

  Mieszaniną niejednorodną nazywamy taką mieszaninę w której możemy rozróżnić poszczególne jej składniki. Mieszaniną jednorodną nazywamy taka mieszaninę której nie da się rozróżnić. Mieszanina jest układem co najmniej dwuskładnikowym. Składniki mieszaniny zachowują swoje właściwości fizyczne...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszaniny chemiczne

  Mogą być utowrzone z pierwiastków związków chemicznych lub z pierwiastków i związków, są zawsze niejednorodne chemicznie, bo są złożone z różnego rodzaju indywiduów chemicznych. Przykłądy: powietrze, woda naturalna, większość produktów spożywczych.

  Wszystkie roztowry rzeczywiste są mieszaninami...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY: destylacja, krystalizacja, ekstrakcja, adsorcja, chromotograficzna

  DESTYLACJA- polega na ogrzaniu roztworu do wrzenia. Następuje przy tym przechodzenie łatwiej lotnego składnika w porę, a następnie jej skraplanie w chłodnicy. Wykorzystuje różne temperatury wrzenia.

  KRYSTALIZACJA - jest to proces powstawania kryształów w roztworach lub substancjach stopionych. Jest ona...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METALE

  Uwzględniając własności fizyczne jak i chemiczne pierwiastków chemicznych , w znaczeniui substancji prostych możemy podzielić je na dwie grupy :

  1. metale ,

  2. niemetale .

  CHARAKTERYSTYKA METALI .

  Metale są to substancje , które w stanie skondensowanym odznaczają się obecnościa swobodnych , nie...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /4 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwaśne deszcze

  Dwutlenek siarki powstaje podczas spalania paliw kopalnych

  Wszystkie paliwa kopalne, a przede wszystkim węgiel brunatny, zawierają pewną ilość siarki. Podczas ich spalania tworzy się dwutlenek siarki, który jest bezbarwnym gazem o ostrym, gryzącym zapachu. Powstaje on także przy wytopie metali z rud...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /3 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasy, zasady i sole

  Kwasy

  Są to substancje, których roztwory wodne zawierają charakterystyczne kationy wodorowe H+, niektóre z nich:

  HCl – kwas solny (chlorowodorowy)

  H2S – kwas siarkowodorowy

  HNO3 – kwas azotowy

  H2CO3 – kwas węglowy

  H2SiO3 – kwas krzemowy

  H2SO4 – kwas siarkowy

  H3PO4 – kwas fosforowy

  CH3CO2H –...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /6 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasy

  Kwas Solny ( chlorowodór ) :

  H2 + Cl 2Cl . Reszta kwasowa chlorkowa.

  Właściwości Fizyczne : Bezbarwna ciecz o max. stężeniu 36%. W stanie stężonym dymi na biało. Ma właściwości żrące. Zabarwia papierek wskaźnikowy na różowo, a fenoloftaleinę służy tylko do wykrywania zasad. Zastosowanie :...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /2 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwas cytrynowy

  HOC(CH2COOH)2COOH Bezbarwne, przeźroczyste kryształy lub krystaliczny proszek, temp. topnienia 153oC. Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, alkoholu, eterze. Występuje w roślinach (w sporych ilościach w cytrynie - stąd nazwa zwyczajowa), organizmach ludzkich i zwierzęcych (potrzebny organizmowi w cyklu...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /3 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwas salicylowy

  Salicylany, sole lub estry kwasu salicylowego. Bezbarwne, krystaliczne proszki. Znajdują zastosowanie w farmacji jako leki przeciwgorączkowe i przeciwzapalne (aspiryna i jej pochodne, różnego rodzaju płyny i maści), przeciwbólowe (np. tabletki od bólu głowy, Antineuralgiae, Calcipiryna, Analgan), antyseptyki...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /3 670

  praca w formacie txt

Do góry