Chemia /285 prac/

 • Ocena brak

  Odczyn ph

  Odczyn wody to cecha roztworu elektrolitu określana przez wartość stężenia jonów wodorowych; jeżeli przeważają odszczepione w procesie dysocjacji elektrolitycznej wolne jony wodorowe (H+), mówimy o odczynie kwaśnym, jeżeli wodorotlenowe (OH-) - o odczynie zasadowym, jeśli jony te znajdują się w...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obliczenia Molowe

  m = n ∙ M

  m – masa substancji (g)

  n – liczba moli (mol)

  M – masa molowa (g / mol)

  N = n ∙ NA

  N – liczba cząstek materialnych(at.)

  n - liczba moli (mol)

  NA – liczba Avogarda 6,023∙1023 atomów / mol

  1u = 1,66∙10-24 kg mol – jest to ilość substancji, która określa tyle cząstek materialnych...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nikiel (Ni, łac. niccolum) - pierwiastek chemiczny

  - Nazwa łacińska – niccolum

  - Nazwa angielska – nickel

  - Symbol – Ni

  - Liczba atomowa - 28

  Nikiel odkrył w 1751 roku Axel Cronstedt. W średniowieczu nie rozróżniano rudy niklu (arsenku niklu) od bardzo poszukiwanej rudy miedzi. “Fałszywą” rudę gwarkowie nazywali Kupfernickel. Od niej pochodzi nazwa...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /4 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naturalne źródła węglowodorów i ich obróbka - Węgiel kamienny

  Bardzo cennym źródłem - zarówno węglowodorów, jak i innych bardziej złożonych substancji organicznych - jest węgiel kamienny. Węgiel jest produktem przemiany roślinnych substancji organicznych na dużych głębokościach, czyli pod ogromnym ciśnieniem, w wysokiej temperaturze i bez dostępu powietrza...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naturalne źródła węglowodorów i ich obróbka - Ropa naftowa

  Ropa naftowa jest mieszaniną węglowodorów. Występuje ona głównie na obszarach krajów byłego Związku Radzieckiego, USA, Wenezueli, Bliskiego Wschodu, Nigerii, Rumunii i kilku innych państw. W Polsce niewielkie złoża roponośne znajdują się w okolicach Sanoka, Jasła, Krosna i Gorlic. Pochodzenie ropy...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naturalne źródła węglowodorów i ich obróbka - Gaz ziemny

  Gaz ziemny jest mieszaniną węglowodorów nasyconych występujących w temperaturze pokojowej w stanie gazowym. Zdecydowaną przewagę w tej mieszaninie stanowi metan (zawartość metanu w gazie dochodzi do 95% i więcej). Wykorzystywany jest jako tanie paliwo oraz cenny surowiec chemiczny.

  W skład gazu ziemnego...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naturalne źródła węglowodorów i ich obróbka

  Węglowodory to związki organiczne o cząsteczkach zbudowanych wyłącznie z atomów węgla. Najogólniej dzielimy je na dwie duże grupy: węglowodory łańcuchowe (alifatyczne) - w nich atomy węgla łączą się w łańcuchy otwarte, oraz węglowodory pierścieniowe (alicykliczne). Stanowią one jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mydła i esty

  Mydła są solami wyższych kwasów karboksylowych.

  M. handlowe mieszanina solisodowych w. k. k. z dodatkami substancji zapachowych barwnych

  Reakcja kwasu z wodorotlenkami:

  CH3-(CH2)14-COONa palmitynian sodu

  CH3-(CH2)16-COOK stearynian potasu

  Brud to mieszanina składająca się z sadzy, krzemionki soli...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mydła i detergenty (opis, budowa, zasada działania, wpływ na środowisko)

  Środki piorące i czyszczące, do których zaliczamy mydła oraz syntetyczne detergenty, należą do związków powierzchniowo czynnych. Ich wodne roztwory mają zdolność usuwania brudu, czyli mieszaniny składającej się z sadzy, krzemionki, soli mineralnych oraz substancji pylistych zlepionych składnikami...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /19 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mole - teoria i wzory

  mrzat- rzeczywista masa jednego atomu wyrażona w gramach

  1u= 0,166*10 do potęgi minus23

  Mat- masa atomowa- masa atomu wyrażona w unitach

  Mat=mrzat/m1u

  mrzcz- rzeczywista masa jednej cząsteczki wyrażona w gramach

  Mcz- masa cząsteczkowa- masa jednej cząsteczki wyrażona w unitach

  Mol- jest to taka...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 060

  praca w formacie txt

Do góry