Chemia /285 prac/

 • Ocena brak

  Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - POCHODZENIE I SKŁAD CHEMICZNY

  WĘGIEL KAMIENNY jest najcenniejszym surowcem energetyczno - chemicznym pochodzenia naturalnego. Powstał z martwych szczątków roślin w wyniku złożonych przemian biochemicznych, geofizycznych i geochemicznych w okresie karbonu, permu i trzeciorzędu. Rozróżnia się cztery rodzaje skał węglowych...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCHODNE WĘGLOWODORÓW

  ALKOHOLE- związki chem. (pochodne węglowodorów), w których atom wodoru jest zastąpiony grupą węglowodorową OH. Grupa ta nazywa się też grupą funkcyjną.

  WŁAŚCIWOŚCI:

  -bezbarwne

  -o ostrym zapachu

  -lotne

  -rozpusatwolne w wodzie

  -łnie palne

  -są rozpuszczalnikami niektórych związków...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochodne od węglowodorów (alkohole, kwasy karboksylowe i estry)

  Alkohole pochodzą od węglowodorów, w których wodór został zastąpiony grupą wodorotlenową.

  R – OH

  R – reszta wodorotlenowa

  Wpływ alkoholi na organizm człowieka

  a.) metanol

  - powoduje utratę wzroku

  - powoduję śmierć

  b.) etanol

  - niszczy komórki nerwowe i mózgowe

  - w niewielkich...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /3 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest Platyna

  Platyna, Pt, platinum, pierwiastek chemiczny należący do grupy VIII B w układzie okresowym, w triadzie platynowców ciężkich, liczba atomowa 78, masa atomowa 195,08. Znane są 33 izotopy platyny, w tym 6 trwałych.

  Nazwa pierwaistka pochodzi od hiszpańskiego platina - srebro

  Pierwiastek odkryli...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /3 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierścień aromatyczny

  Pierścień aromatyczny, układ aromatyczny, płaski pierścień atomów węgla (czasem również i atomów innych pierwiastków), zawierający 3, 5, 7 itd. (nieparzystą liczbę) sprzężonych i zdelokalizowanych wiązań podwójnych, charakteryzujących się specyficznymi własnościami chemicznymi, określanymi...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PH W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA

  KREW

  Odczyn i równowaga kwasowo-zasadowa.

  W bardzo wąskich granicach utrzymuje się aktualna reakcja krwi, czyli jej odczyn lub oddziaływanie kwasowo-zasadowe. Mimo nieustannego powstawa-nia w organizmie wartości kwaśnych i zasadowych oraz częstych okazji wnika-nia ich z zewnątrz, krew jest prawie...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /8 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otrzymywanie soli oraz dysocjacja

  SO3 – H2SO4

  SO2 – H2SO3

  CO2 – H2CO3

  N2O5 – HNO3

  N2O3 – HNO2

  P2O5 – H3PO4

  NaOH – Na2O

  KOH – K2O

  Ca(OH)2 – CaO

  Fe(OH)2 – FeO

  Fe(OH)3 – Fe2O3

  Al(OH)3 – Al2O3

  KWAS Z ZASADĄ

  KOH + HCl ŕ KCl + H2O

  Mg(OH)2 + 2HC ŕ MgCl2 + 2H2O

  Al.(OH)3 + 3HC ŕ AlCl3 + 3H2O

  KOH+HNO3 ŕ AlCl3 + 3H2O...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogniwo galwaniczne

  Ogniwo galwaniczne jest to urządzenie zamieniające bezpośrednio energię chemiczna na energię elektryczną prądu stałego. Proces ten następuje w wyniku reakcji elektrochemicznych (tzn. reakcji chemicznych z oddawaniem lub przyłączaniem elektronów).Ogniwo zasadniczo składa się z dwóch elektrod zanurzonych...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /11 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogniwa paliwowe

  Ogniwo paliwowe element elektrochemiczny pełniący funkcję przetwornika energii w sposób ciągły , w którym wykorzystano nieodwracalna reakcję utleniania i redukcji przebiegającą na elektrodach .

  Substraty reakcji elektrodowych są dostarczane ze zbiornika zewnętrznego sukcesywnie w miarę ich zużywania...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odczyn roztworu PH

  Odczyn roztworu jest cechą roztworu określającą ,czy w roztworze znajduje się nadmiar jonów wodorowych H+ -odzczyn kwaśny ,czy nadmiar jonów wodorotlenkowych OH- - odczyn zasadowy ,czy też są one w równowadze –odczyn obojętny.

  Wodne roztwory kwasów wykazują odczyn kwaśny ,a wodne roztwory wodorotlenków...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 693

  praca w formacie txt

Do góry