Chemia /285 prac/

 • Ocena brak

  Tworzywa sztuczne

  Najpopularniejsze tworzywa sztuczne. Wszystkie tworzywa sztuczne wytwarzane są z węglowodorów, uzyskiwanych z naturalnych surowców pochodzenia organicznego, przykładowo ropy naftowej, węgla, drewna czy bawełny. Oprócz węglowodorów do produkcji tworzyw używa się także licznych związków...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są związki alifatyczne?

  Pierwszą grupą związków alifatycznych są węglo­wodory alifatyczne, czyli związki o cząsteczkach zbudowanych przez atomy węgla oraz wodoru. Wśród nich wyróżniamy grupy alkanów, alkenów oraz alkinów. Drugą wielką grupą związków alifa­tycznych są łańcuchowe związki zbudowane na bazie atomów...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiązania atomów

  Połączone ze sobą atomy nazywamy cząsteczka­mi, bądź molekułami. Przykładowo, każda czą­steczka gazowego wodoru składa się z połączo­nych ze sobą dwóch atomów tego pierwiastka. Cząsteczki związków chemicznych zawierają atomy różnych pierwiastków. Atomy te mogą być związane ze sobą na...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemia organiczna

  Chemia związków węgla i wodoru zwana jest chemią organiczną. Stało się tak, gdyż wiele z tych związków odkryto właśnie w organizmach żywych. Kiedyś wierzono, że organizmy żywe posia­dają zawartą w komórkach substancję nazywaną „siłą witalną" - odpowiedzialną za syntezę związków...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura atomu

  Struktura atomów determinuje własności pier­wiastków, włączając w to sposób, w jaki wiążą się z atomami Innych pierwiastków. Środek atomu stanowi jądro składające się z naładowa­nych dodatnio protonów i obojętnych elektrycz­nie neutronów. Na orbitach dookoła jądra poru­szają się...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwiastki i związki chemiczne

  Te 92 naturalne pierwiastki występują w przyro­dzie w bardzo różnych ilościach. Skorupa ziem­ska zbudowana jest w 46,6% z tlenu, 27,72% krzemu, 8,13% glinu (aluminium), 5% żelaza, 3,63% wapnia, 2,83% sodu, 2,59% potasu, 2,09% magnezu i zaledwie 1% innych pierwiastków chemicznych. Większość znanych nam...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liczba atomowa

  Sytuacja uległa poprawie na początku dwudzie­stego wieku, gdy naukowcom udało się lepiej poznać strukturę atomu. Dowiedziano się, że ma­teria składa się z bardzo lekkich cząstek - elektro­nów oraz stosunkowo ciężkich protonów i neu­tronów. Ułożenie pierwiastków według liczby protonów...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masa atomowa

  Mendelejew podsumował swe prace badawcze ogólnym stwierdzeniem: „Jeżeli ułożyć pier­wiastki według mas atomowych, to ich własności chemiczne zmieniają się okresowo". Właśnie dla­tego tablica Mendelejewa jest znana jako okreso­wy układ pierwiastków. Pomimo swej wielkiej użyteczności, tablica...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ okresowy

  Przełom w klasyfikacji pierwiastków nastąpił w 1869 roku, gdy rosyjski uczony Dmitrij Men­delejew przedstawił nowa tablicę pierwiastków. Podobnie jak poprzednicy, Mendelejew sklasyfi­kował pierwiastki według wzrastających mas ato­mowych i pogrupował je w rzędy o różnych długościach, tak że...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /1 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemia

  Chemia zajmuje się składnikami, strukturą i własnościami związków chemicznych. Istnieje ich wiele tysięcy, jednakie wszystkie one złożone są z trzech podstawowych komponentów - neutronów, protonów i elektronów. Budowa materii była wielką zagadką aż do siedemnastego wieku. Większość...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /3 144

  praca w formacie txt

Do góry