Chemia /285 prac/

 • Ocena brak

  Polisacharydy - DEKSTRANY

  Są to polisacharydy wytwarzane przez drobnoustroje: Leuconostoc mesenteroides. Używa się ich wyłącznie do celów farmaceutycznych. Są płynem krwiozastępczym i w chirurgi stały się niezastąpione. Wykorzystuje się je w razie utraty znacznej ilości krwi w wyniku operacji chirurgicznych lub wskutek urazów...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polisacharydy - DEKSTRYNY

  Są substancjami bezpostaciowymi, kleistymi i potrafią tworzyć roztwory koloidalne. Są one produktem częściowego rozszczepienia cząsteczek skrobi i w zależności od stopnia rozpadu mogą mieć różnej wielkości cząsteczki (jednak zawsze maja mniejsza masę cząsteczkową niż skrobia).

  Dekstryny...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polisacharydy - SKROBIA

  Po łacinie amylum. Występuje we wszystkich roślinach, które posiadają zdolność do asymilacji węgla z dwutlenku węgla będącego zawartością powietrza przy współudziale chlorofilu i energii promieni słonecznych. Skrobia jest gromadzona przez rośliny w pewnych określonych miejscach np. w nasionach...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /5 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polisacharydy

  Polisacharydy są nazywane inaczej poliozami. Do polisacharydów należą związki o składzie elementarnym C6H10O5 i o niezwykle dużej masie cząsteczkowej. Nie mają one słodkiego smaku (wyjątek – inulina), lecz nazywamy je polisacharydami dlatego, że podczas hydrolizy powstają z nich cukry proste...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polimeryzacja

  Polimeryzacja:

  Reakcja chemiczna monomerów prowadząca do powstania polimerów. Począwszy od lat 30. XX w. wiele reakcji polimeryzacji wykorzystanych jest w przemyśle. Szybkość polimeryzacji uzależniona jest od temperatury, ciśnienia, ilości i rodzaju inicjatora lub katalizatora.

  Rozróżnia się...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /12 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODZIAŁ ZWIĄZKÓW. BUDOWA TLENKÓW

  I. Wszystkie związki nieorganiczne dzielimy na:

  1. tlenki EO, np. CaO, CO2

  2. wodorki EH, np. NH3

  3. wodorotlenki EOH, np. Ca(OH)2

  4. kwasy HR, np. HNO3

  5. sole MR, np. CuSO4

  6. inne związki, które nie tworzą odrębnej grupy ze względu na brak cech wspólnych. Przykładem takiego związku może być...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy chemii

  Substancja chemiczna to rodzaj materii o określonych włąściwościach chemicznych

  Aby określić rodzaj substancji musimy podać jej właściwości fizyczne:

  - stan skupienia

  - temperatury wrzenia i topnienia

  - gęstość

  - rozpuszczalność

  -zapach, barwa, smak

  Oprócz właściwości fizycznych do...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe wiadomości z chemii

  Atomy różnych pierwiastków łączą się ze sobą tworząc związki chemiczne. Atomy łączą się w określonych, ale różnych stosunkach ilościowych. Na przykład wodór tworząc związki chemiczne z chlorem, tlenem, azotem i węglem łączy się z nimi w następujących stosunkach:

  H : Cl= 1 : 1 (HCl)

  H :...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /7 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - WYDOBYCIE, PRZERÓB I ZASTOSOWANIE

  ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY:

  Przy poszukiwaniu tych surowców stosuje się trzy metody: grawimetryczną i magnetyczną, polegające na mierzeniu różnic siły grawitacji oraz magnetyzmu ziemskiego, oraz metodę sejsmiczną, polegającą na wywoływaniu fal sejsmicznych poprzez detonacje małych ładunków wybuchowych...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /3 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - WYSTĘPOWANIE

  Najbardziej powszechnie występującym paliwem kopalnym jest węgiel kamienny, którego zasoby ocenia się na 330 * 1010 t, co stanowi ok. 80% dostępnych zasobów paliw kopalnych. Największe pokłady węgla kamiennego występują w Rosji(Zagłębia: Donieckie, Peczorskie, Tunguskie, Leńskie, Żyriańskie i in.)...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 821

  praca w formacie txt

Do góry